Google で調べる

検索ワード: mononukleárních (チェコ語 - マルタ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

チェコ語

マルタ語

情報

チェコ語

Interferon beta- 1b také zesiluje supresorovou aktivitu mononukleárních buněk v periferní krvi.

マルタ語

Interferon beta- 1b iżid ukoll l- attività li trażżan iċ- ċelluli mononuklejari periferali tad- demm.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Interferon beta- 1b také zesiluje supresorovou aktivitu mononukleárních buněk v periferní krvi.

マルタ語

L- interferon beta- 1b iżid ukoll it - trażżin taċ- ċelloli mononuklejari periferali fid- demm.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

チェコ語

Narušení těchto molekulárních interakcí brání transmigraci mononukleárních leukocytů endotelem do zanícené parenchymální tkáně.

マルタ語

L- alterazzjoni ta ’ dawn l- interazzjonijiet molekolari tipprevjeni it - transmigrazzjoni ta ’ lewkoċiti mononuklejari minn ġo l- endotilju għal ġot- tessut parenkemali nfjammat.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

V rámci klinické studie činil nitrobuněčný poločas emtricitabin- trifosfátu v periferních krevních mononukleárních buňkách 39 hodin.

マルタ語

Fi studju kliniku, il- half- life intraċellulari ta ’ emtricitabine- trifosfat f’ ċelluli mononukleari tad- demm periferali kienet ta ’ 39 siegħa.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Antivirová aktivita nevirapinu byla in vitro hodnocena na různých buněčných liniích včetně mononukleárních buněk z periferní krve, makrofágů odvozených z monocytů a lymfoblastoidních buněčných linií.

マルタ語

41 L- attività antivirali ta ’ nevirapine in vitro ġiet imkejla f’ diversi razez ta ’ ċelloli li jinkludu ċelloli mononukleari ta ’ demm periferiku, monoċiti derivati minn makrofaġi, u razez ta ’ ċelloli limfoblastojdi.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 4
品質:

チェコ語

Analýza mononukleárních buněk lamina propria, získaných biopsií střevní sliznice, prokázala, že podávání infliximabu vede k poklesu počtu buněk schopných exprese TNFα a interferonu γ.

マルタ語

Analiżi ta ’ ċelluli mononuklejari tal- lamina proprija miksuba permezz ta ’ bijopsija tal- mukoża tal- musrana wriet li trattament b’ infliximab ġab tnaqqis fin- numru ta ’ ċelluli li kienu kapaċi jesprimu TNFα u interferon γ.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Antivirová aktivita: koncentrace nevázaného efavirenzu, nutné k 90 – 95% inhibici izolovaných patogenů divokého typu nebo zidovudin- rezistentních laboratorních a klinických izolátů, se in vitro pohybovaly v rozmezí od 0, 46 do 6, 8 nM u linií lymfoblastoidních buněk, mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) a kultur makrofágů/ monocytů.

マルタ語

73 Attivita` antivirali: il- konċentrazzjoni ħielsa ta ’ efavirenz li kien hemm bżonn għall- inibizzjoni ta ’ bejn id- 90 u l- 95% ta ’ iżolati wild type jew iżolati tal- laboratorju reżistenti għal zidovudine u iżolati kliniċi in vitro kienet minn 0. 46 sa 6. 8 nM f’ razez ta ’ ċelluli limfoblastojdi, ċelluli periferali mononukleari tad- demm (PBMCs) u kolturi makrofaġi monoċistiċi.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 8
品質:

チェコ語

Měkká tkáň v okolí vpichu vykazovala fibroplazii provázenou mononukleární buněčnou infiltrací, odrážející schopnost PDGF stimulovat růst pojiva.

マルタ語

It- tessut artab qrib is- sit tal- injezzjoni kellu fibroplasia akkumpanjat b’ infiltrazzjoni ta ’ ċelluli mononukleari li jirrifletti l- abilita` ta ’ PDGF sabiex jistimula t - tkabbir ta ’ tessut konnettiv.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Antivirové účinky in vitro Darunavir je účinný proti laboratorním kmenům a klinickým izolátům HIV- 1 a laboratorním kmenům HIV- 2 v akutně infikovaných T- buněčných liniích, mononukleárních buňkách lidské periferní krve a v lidských monocytech/ makrofázích s průměrnými EC50 hodnotami v rozmezí od 1, 2 do 8, 5 nM (0, 7 do 5, 0 ng/ ml).

マルタ語

Attività antivirali in vitro Darunavir juri attività kontra razez tal- laboratorju u ċelluli puri ta ’ virusis iżolati klinikament ta ’ HIV- 1 u razez tal- laboratorju ta ’ HIV- 2 f’ linji ta ’ ċelluli T infettati b’ mod akut, ċelluli mononukleari periferali tad- demm umani u makrofaġi/ monoċiti umani b’ medjan ta ’ valuri EC50 minn 1. 2 sa 8. 5 nM (0. 7 sa 5. 0 ng/ ml).

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Vazba MabCampathu na Fab byla pozorována v lymfoidní tkáni a v mononukleárním fagocytárním systému.

マルタ語

Irbit ta ’ MabCampath ma ’ Fab kien osservat f’ tessuti limfatiċi u fis- sistema fagoċita mononukleari.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

9 Infiltráty rohovkových limbálních mononukleárních buněk byly zaznamenány u 1/ 4 opičích samců, kterým bylo podáváno 0, 5 mg/ ml a u 4/ 4 samců a 1/ 4 samic, kterým bylo podáváno 1, 0 mg/ ml.

マルタ語

Kienu osservati corneal limbal mononuclear cell infiltrates f’ 1/ 4 tax- xadini maskili li ġew ikkurati b’ 0. 5 mg/ ml u f’ 4/ 4 ta ’ l- irġiel u f’ 1/ 4 tan- nisa li ġew ikkurati b’ 1. 0 mg/ ml.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 4
品質:

チェコ語

In vitro emtricitabin neprojevil cytotoxické účinky na periferní krevní mononukleární buňky (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs), vytvořené buněčné linie lymfocytů a monocyto - makrofágů nebo progenitorní buňky kostní dřeně.

マルタ語

Emtricitabine ma jinibixxix ċitotossiċità f’ ċelluli mononukleari tad- demm periferali (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs), f’ razza ta ’ ċelluli stabbiliti tal- limfoċiti u tal- makrofaġi monoċitiċi jew f’ ċelluli progenitriċi tal- mudullun in vitro.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Infiltráty mononukleárních buněk skléry byly přítomny u 1/ 4 samců a 1/ 4 samic, kterým bylo podáváno 0, 5 mg/ ml a u 2/ 4 samců a 1/ 4 samic, kterým byl podáván 1, 0 mg/ ml.

マルタ語

Scleral mononuclear cell infiltrates kienu preżenti f’ 1/ 4 ta ’ l- irġiel u f’ 1/ 4 tan- nisa li ġew ikkurati b’ 0. 5 mg/ ml u f’ 2/ 4 ta ’ l- irġiel u f’ 1/ 4 tan- nisa li ġew ikkurati b’ 1. 0 mg/ ml.

最終更新: 2012-04-12
使用頻度: 2
品質:

チェコ語

Antivirová aktivita: koncentrace nevázaného efavirenzu, nutné k 90 – 95% inhibici izolovaných patogenů divokého typu nebo zidovudin- rezistentních laboratorních a klinických izolátů, se in vitro pohybovaly v rozmezí od 0, 46 do 6, 8 nM u linií lymfoblastoidních buněk, mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) a kultur makrofágů/ monocytů.

マルタ語

Attivita` antivirali: il- konċentrazzjoni ħielsa ta ’ efavirenz li kien hemm bżonn għall- inibizzjoni ta ’ bejn id- 90 u l- 95% ta ’ iżolati wild type jew iżolati tal- laboratorju reżistenti għal zidovudine u iżolati

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

チェコ語

Antivirová aktivita: koncentrace nevázaného efavirenzu, nutné k 90– 95% inhibici izolovaných patogenů divokého typu nebo zidovudin- rezistentních laboratorních a klinických izolátů, se in vitro pohybovaly v rozmezí od 0, 46 do 6, 8 nM u linií lymfoblastoidních buněk, mononukleárních buněk periferní krve (PBMC) a kultur makrofágů/ monocytů.

マルタ語

125 kliniċi in vitro kienet minn 0. 46 sa 6. 8 nM f’ razez ta ’ ċelluli limfoblastojdi, ċelluli periferali mononukleari tad- demm (PBMCs) u kolturi makrofaġi monoċistiċi.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 4
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

チェコ語

Antivirové účinky in vitro Darunavir je účinný proti laboratorním kmenům a klinickým izolátům HIV- 1 a laboratorním kmenům HIV- 2 v akutně infikovaných T- buněčných liniích, mononukleárních buňkách lidské periferní krve a v lidských monocytech/ makrofázích s průměrnými EC50 hodnotami v rozmezí od 1, 2 do 8, 5 nM (0, 7 do 5, 0 ng/ ml).

マルタ語

Il- biodisponibiltà orali assoluta ta ’ doża waħda ta ’ 600 mg darunavir waħdu kienet ta ’ bejn wieħed u ieħor 37% u żdiedet għal madwar 82% fil- preżenza ta ’ 100 mg b. i. d. ritonavir.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

チェコ語

Byl prokázán vzestup jak hladiny protilátek proti VZV, měřené analýzou gpELISA (glycoprotein enzyme- linked immunosorbent assay) (1, 7násobný rozdíl, geometrický průměrný titr [geometric mean titer, GMT] 479 oproti 288 gpELISA jedn. / ml; p < 0, 001), tak i aktivity T- buněk, měřené analýzou “ VZV interferon- gamma enzyme- linked immunospot ” (IFN- γ ELISPOT) (2, 2násobný rozdíl, geometrický průměrný počet [geometric mean count, GMC] 70 oproti 32 shluky- tvořícím buňkám na jeden milión mononukleárních buněk z periferní krve [spot- forming cells per million peripheral blood mononuclear cells SFC/ 106 PBMCs]; p < 0, 001).

マルタ語

32 ċellola li jiffurmaw tikek għal kull miljun ċellola mononukleari tad- demm periferali [SFC/ 106 PBMCs], p < 0. 001).

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています
警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

チェコ語

Byl prokázán vzestup jak hladiny protilátek proti VZV, měřené analýzou gpELISA (glycoprotein enzyme- linked immunosorbent assay) (1, 7násobný rozdíl, geometrický průměrný titr [geometric mean titer, GMT] 479 oproti 288 gpELISA jednotkám/ ml; p < 0, 001), tak i aktivity T- buněk, měřené analýzou “ VZV interferon- gamma enzyme - linked immunospot ” (IFN- γ ELISPOT) (2, 2násobný rozdíl, geometrický průměrný počet [geometric mean count, GMC] 70 oproti 32 shluky- tvořícím buňkám na jeden milión mononukleárních buněk z periferní krve [spot- forming cells per million peripheral blood mononuclear cells SFC/ 106 PBMCs]; p < 0, 001).

マルタ語

32 ċellola li jiffurmaw tikek għal kull miljun ċellola mononukleari tad- demm periferali [SFC/ 106 PBMCs], p < 0. 001).

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

警告:見えない HTML フォーマットが含まれています
警告: このアラインメントは正しくない可能性があります。
間違っていると思う場合は削除してください。

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK