Google で調べる

検索ワード: perusominaisuuksia (フィンランド語 - スロベニア語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

フィンランド語

スロベニア語

情報

フィンランド語

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

スロベニア語

Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

最終更新: 2014-11-10
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

Niiden sisällyttäminen monimuotoiseen DRAM-muistiin ei muuta niiden fyysisiä ja teknisiä perusominaisuuksia.

スロベニア語

Dejstvo, da je DRAM vgrajen v večkombinacijsko obliko DRAM-a, ne spremeni njegovih osnovnih fizičnih in tehničnih značilnosti.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 2
品質:

フィンランド語

Kuten johdanto-osan 15 kappaleessa todetaan, metallijauheen lisääminen ei muuta sen perusominaisuuksia tai käyttötarkoitusta.

スロベニア語

Dodatek kovinskega prahu, kakor je opisan v uvodni izjavi (15), ne spreminja njegovih lastnosti ali uporabe.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

フィンランド語

a) yksityisiä kotitalouksia, muun muassa niiden kokoa, koostumusta ja senhetkisten jäsenten perusominaisuuksia; ja

スロベニア語

(a) zasebna gospodinjstva, vključno s podatki o velikosti gospodinjstva, sestavi in osnovnih značilnostih njegovih pripadajočih članov; in

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tutkimus osoitti, että voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvan tuotteen sekoittaminen metallijauheen kanssa ei muuta voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvan tuotteen perusominaisuuksia.

スロベニア語

Preiskava je pokazala, da se z dodajanjem kovinskega prahu izdelku, ki ga zadevajo veljavni ukrepi, značilnosti slednjega ne spremenijo.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Niiden sisällyttäminen (muuhun kuin asiakaskohtaiseen) monimuotoiseen DRAM-muistiin ei muuta niiden fyysisiä ja teknisiä perusominaisuuksia.

スロベニア語

Dejstvo, da je DRAM vgrajen v (neprirejeno) večkombinacijsko obliko DRAM-a, ne spremeni njegovih osnovnih fizičnih in tehničnih značilnosti.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Uusia fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia syntyy vasta tässä vaiheessa (ks. myös johdanto-osan 24 kappale).

スロベニア語

Šele v tej fazi se pridobijo nove fizikalne in kemijske lastnosti (glej tudi uvodno izjavo (24)).

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Asianomaiset osapuolet vaativat, että kiekot olisi jätettävä tuotteen määritelmän ulkopuolelle, koska niillä ei ole samoja fyysisiä, kemiallisia ja teknisiä perusominaisuuksia kuin kennoilla ja moduuleilla.

スロベニア語

Zainteresirane strani so trdile, da je treba rezine odstraniti iz obsega izdelka, ker nimajo enakih osnovnih fizikalnih, kemičnih in tehničnih lastnosti kot celice in moduli.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen asianomaiset osapuolet väittivät, että kiekot olisi jätettävä tuotteen määritelmän ulkopuolelle, koska niillä ei ole samoja fyysisiä, kemiallisia ja teknisiä perusominaisuuksia kuin kennoilla ja moduuleilla.

スロベニア語

Zainteresirane strani so po začasnem razkritju trdile, da bi bilo treba rezine odstraniti iz obsega izdelka, saj nimajo enakih osnovnih fizikalnih, kemičnih in tehničnih lastnosti kot celice in moduli.

最終更新: 2014-11-17
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

10. Yhteisön toimielinten vakiintuneen käytännön mukaan tarkasteltavana olevaa tuotetta määriteltäessä tarkastellaan ensisijaisesti kyseisen tuotteen fyysisiä ja teknisiä perusominaisuuksia. Eri tuotesegmentteihin luokiteltujen mallien katsotaan yleensä muodostavan yhden tuotteen, jos eri segmenttien välillä ei ole selviä rajalinjoja.

スロベニア語

10. Ustaljena praksa institucij Skupnosti pri opredelitvi zadevnega izdelka je, da se upoštevajo predvsem osnovne fizikalne in tehnične lastnosti zadevnega izdelka. Modele, uvrščene v različne segmente izdelkov, se običajno šteje za en sam izdelek, razen če so različni segmenti med seboj jasno ločeni.

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 3
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 15 kappaleessa todetaan, että yhteisön tuotannonalan tuottamat ja yhteisön markkinoilla myymät sekä asianomaisissa maissa tuotetut ja niistä yhteisöön vietävät viimeistellyt polyesterifilamenttikankaat ovat komission mukaan samankaltaisia tuotteita, koska eri tuotetyyppien fyysisissä ja kemiallisissa perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut todettu eroja.

スロベニア語

V uvodni izjavi (15) začasne uredbe je bilo navedeno, da je Komisija ugotovila, da sta FPFF, ki ga proizvaja industrija Skupnosti in se prodaja na trgu Skupnosti, in FPFF, ki ga proizvajajo zadevne države in izvažajo v Skupnost, podobna izdelka, ker niso bile ugotovljene nobene razlike v fizikalnih in kemijskih lastnostih in v uporabi obstoječih različnih vrst.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Yhteisön tuotannonalan tuottamat ja yhteisön markkinoilla myytävät valukappaleet tehdään suomu- tai pallografiittivaluraudasta, ja niiden fyysisten ja teknisten perusominaisuuksien sekä käyttötarkoitusten todettiin olevan samat kuin tarkasteltavana olevalla tuotteella.

スロベニア語

Ulitki, ki jih je industrija Skupnosti proizvedla in prodala na trgu Skupnosti, so iz sive ali nodularne litine in ugotovljeno je bilo, da imajo enake osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter uporabe kot zadevni izdelek.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Komissio tarkasteli tätä väitettä ja totesi, että fyysisissä ja teknisissä perusominaisuuksissa on selvästi eroja.

スロベニア語

Komisija je preiskala zahtevek in ugotovila, da očitno obstajajo temeljne fizikalne in tehnične razlike.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Lisäksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 22 ja 23 kappaleessa todetaan, että tarkasteltavana oleva tuote, yhteisön teollisuuden tuottama ja yhteisön markkinoilla myyty trikloori-isosyanuurihappo sekä asianomaisten maiden ja vertailumaan kotimarkkinoilla tuotettu ja myyty trikloori-isosyanuurihappo ovat perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja samankaltaisia tuotteita, koska erityyppisen trikloori-isosyanuurihapon fysikaalisissa ja kemiallisissa perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei todettu eroja.

スロベニア語

Treba je tudi opozoriti, da je bilo ugotovljeno, kot je določeno v uvodnih izjavah (22) in (23) začasne uredbe, da sta bila zadevni izdelek in TCCA, proizvedena in prodana na domačih trgih zadevnih držav in primerljive države podobna izdelka v smislu člena 1(4) osnovne uredbe, ker ni bilo ugotovljenih razlik v osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih in uporabi različnih vrst TCCA.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Tarkasteltavana oleva tuote määritellään lisäksi sen fysikaalisten, kemiallisten ja teknisten perusominaisuuksien sekä käyttötarkoitusten perusteella ja tuote voi käsittää useita tai monia tyyppejä, joilla kaikilla on samat perusominaisuudet.

スロベニア語

Opozoriti je treba tudi, da je zadevni izdelek opredeljen glede na osnovne fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti ter končne uporabe in lahko obsega več vrst, ki imajo enake osnovne lastnosti.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Väitteestä, jonka mukaan jo myönnetyt huomattavat oikaisut ovat osoitus siitä, etteivät kanadalaiset ja kiinalaiset käsikäyttöiset haarukkatrukit ole keskenään vertailukelpoisia, todettakoon, että toisiinsa verrattavat tuotelajit valittiin asianomaisen tuotannonalan asiallisina pitämin perustein. Tuotelajien vertailut tehtiin tiettyjen teknisten perusominaisuuksien perusteella, joita markkinoiden kaikki toimijat käyttivät.

スロベニア語

V zvezi z navedbo, da so že odobrene obsežne prilagoditve pokazatelj, da kanadski in kitajski ročni vozički niso primerljivi, se ugotavlja, da so bile vrste izdelkov za medsebojno primerjavo izbrane na podlagi meril, ki so v zadevni industriji veljala za primerna.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Niin ikään todettiin, että samoin kuin kobolttia lisättäessä muiden aineiden (esim. nikkelin, kromin ja/tai muiden ainesosien) lisääminen ei sinänsä muuta toimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvan tuotteen perusominaisuuksia.

スロベニア語

Ugotovljeno je bilo tudi – podobno kot pri dodatku kobalta – da sam dodatek drugih snovi, npr. niklja, kroma in/ali drugih sestavin, ne spremeni lastnosti izdelka, ki ga zadevajo veljavni ukrepi.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä kierretään muuntamalla tarkasteltavana olevaa tuotetta hiukan, jotta se voidaan luokitella sellaisiin tullikoodeihin, joihin toimenpiteitä ei sovelleta. Lisäksi siinä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että nämä mukautukset eivät muuta tarkasteltavana olevan tuotteen perusominaisuuksia.

スロベニア語

Zahtevek vsebuje zadostne dokaze prima facie o tem, da se protidampinškim ukrepom na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske izogiba z rahlimi spremembami zadevnega izdelka, da se ta lahko uvrsti pod carinske oznake, ki običajno niso predmet ukrepov, te spremembe pa ne vplivajo na bistvene značilnosti zadevnega izdelka.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Erilaisten fyysisten ja teknisten perusominaisuuksien vuoksi, jotka määriteltiin tutkimuksen aikana muun muassa kyvyksi tuottaa sähköä auringonvalosta, pääteltiin, että kiekot olisi jätettävä tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmän ja näin ollen tämän tutkimuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

スロベニア語

Zaradi različnih osnovnih fizikalnih in tehničnih lastnosti, določenih med preiskavo, med drugim funkcionalnosti ustvarjanja elektrike iz sončne svetlobe, je bilo sklenjeno, da je treba rezine na splošno izključiti iz opredelitve zadevnega izdelka in torej iz obsega te preiskave.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

フィンランド語

Painopisteenä on aktinidien, rakennemateriaalien ja ydinaineiden perusominaisuuksien ja käyttäytymisen tutkimus.

スロベニア語

Poudarek bo namenjen raziskavam temeljnih lastnosti in obnašanju aktinidov, strukturnih in jedrskih materialov.

最終更新: 2014-11-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK