Google で調べる

検索ワード: jipprevjienu (マルタ語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

マルタ語

ポーランド語

情報

マルタ語

(b) jipprevjienu l-irregolaritajiet u jittrattawhom;

ポーランド語

b) zapobiegania nieprawidłowościom i postępowania z nimi;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Iżda. l-Istati Membri m’għandhomx jipprevjienu istituzzjonijiet milli:

ポーランド語

Jednakże Państwa Członkowskie nie stawiają przeszkód instytucjom w:

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(b) jipprevjienu għall-iskoppjar u l-firxa tiegħu; u

ポーランド語

b) zabezpieczenia przed pojawieniem się i rozprzestrzenianiem się tego organizmu; oraz

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Membru għandu jissalvagwardja miżuri biss safejn u sakemm meħtieġa għalbiex jipprevjienu jew jirrimedjaw inġurja gravi u għalbiex jiffaċilitaw l-aġġustament.

ポーランド語

Członek będzie stosował środki ochronne tylko w zakresie niezbędnym dla zapobieżenia lub naprawienia poważnej szkody oraz dla ułatwienia przystosowania strukturalnego.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

sabiex jipprevjienu t-tkabbir ta' ħmieġ minn mikro-organiżmi, pjanti jew annimali fuq:

ポーランド語

w celu zapobiegania porastaniu przez mikroorganizmy, rośliny lub zwierzęta:

最終更新: 2014-10-17
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

マルタ語

li jipproponi miżuri sabiex jipprevjienu minn qabel il-problemi li jistgħu jinħolqu fiż-żoni koperti bil-Ftehim,

ポーランド語

proponowanie środków mających na celu zapobieganie problemom, które mogą powstać w obszarach objętych umową,

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

dwar l-apparat protettiv maħsuba biex jipprevjienu l-użu mhux awtorizzat ta'vetturi b'żewġ jew bi tliet roti

ポーランド語

w sprawie urządzeń zabezpieczających dwu-lub trzykołowe pojazdy silnikowe przed bezprawnym użyciem

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Billi huwa meħtieġ li jiddaħħlu rekwiżiti minimi sabiex jikkontrollaw il-konformità mad-disposizzjonijiet relevanti sabiex inaqqsu u jipprevjienu l-kontravenzjonijiet;

ポーランド語

niezbędne jest wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących kontroli zgodności z odpowiednimi przepisami w celu ograniczania i zapobiegania naruszeniom;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 2
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Billi regolamenti li jiżguraw it-tikkettjar xieraq u li jipprevjienu milli l-konsumatur jiġi żvijat jgħinu sabiex jinkiseb dan il-għan;

ポーランド語

przepisy, które zapewniają stosowne oznakowanie i zapobiegają wprowadzeniu konsumenta w błąd, przyczynią się do osiągnięcia tego celu;

最終更新: 2014-10-17
使用頻度: 4
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(b) jipprevjienu u jħarrku l-irregolaritajiet u japplikaw il-penali pprovvduti f’dan ir-Regolament;

ポーランド語

b) zapobiegania i ścigania nieprawidłowości oraz stosowania kar przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

l-organizzazzjoni u l-implimentazzjoni ta' miżuri biex jipprevjienu u jikkontrollaw mard infettuż u kontaġġjuż ta' l-annimali;

ポーランド語

organizację i wprowadzanie w życie środków mających na celu zapobieganie i zwalczanie zwierzęcych chorób zakaźnych;

最終更新: 2014-10-18
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(ċ) dispożizzjonijiet li jimmiraw ħalli jipprevjienu żieda fil-potenzjal tal-produzzjoni li joħorġu minn dan il-Kapitolu;

ポーランド語

c) przepisy, których celem jest zapobieżenie wzrostowi potencjału produkcyjnego powstającego wskutek zastosowania niniejszego rozdziału;

最終更新: 2008-03-04
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma għandhomx jipprevjienu l-applikazzjoni ta' ħlasijiet dovuti differenzali għall-ġarr intern li jkunu bażati esklussivament fuq il-ħidma ekonomika tal-mezzi tat-trasport u mhux fuq in-nazzjonalità tal-prodott.

ポーランド語

Postanowienia niniejszego ustępu nie wstrzymują stosowania zróżnicowanych wewnętrznych opłat transportowych, które dotyczą wyłącznie działalności gospodarczej polegającej na używaniu środków transportu, a nie pochodzenia produktu.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Il-Partijiet Kontraenti jindaħlu, skond il-liġijiet rispettivi tagħhom, li jikkordinaw u jżidu l-isforzi tagħhom sabiex jipprevjienu u jnaqqsu l-produzzjoni, it-traffiku u l-konsum tad-drogi.

ポーランド語

Zgodnie z obowiązującym prawem, Umawiające się Strony zobowiązują się do koordynacji i przyśpieszenia wysiłków zmierzających do zapobiegania i zmniejszania produkcji narkotyków, ich przemytu i konsumpcji.

最終更新: 2014-11-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Talba għal rinunzja jew għall-estensjoni ta' rinunzja eżistenti għandha tiddeskrivi l-miżuri li Membru jipproponi li jieħu, il-għanijiet speċifiċi tal-politika li l-Membru jfittex li jsegwi u r-raġunijiet li jipprevjienu lill-Membru milli jikseb il-għanijiet tal-politika tiegħu b'miżuri konsistenti ma' l-obbligi tiegħu skond il-GATT 1994.

ポーランド語

Wniosek o zwolnienie lub o przedłużenie istniejącego zwolnienia powinien zawierać opis środków, jakie Członek proponuje podjąć, konkretnych celów polityki, jakie Członek zamierza osiągnąć oraz powodów, które uniemożliwiają Członkowi osiągnięcie celów swej polityki środkami zgodnymi z jego zobowiązaniami wynikającymi z GATT 1994.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Jekk, b'riżultat ta' dawn il-konsultazzjonijiet, jiġi maqbul li teżisti s-sitwazzjoni riferita fil-paragrafu 1, l-esportazzjonijiet għandhom jiġu llimitati jew għandha tittieħed dik l-azzjoni l-oħra, possibbilment rigward il-prezz li bihom jinbigħu dawn l-esportazzjonijiet, hekk li jipprevjienu jew jirrimedjaw id-dannu.

ポーランド語

Jeżeli w wyniku takich konsultacji zostanie ustalone, że sytuacja określona w ustępie 1 występuje, wywóz towarów ogranicza się lub podejmuje się inne działanie tego typu, możliwie w odniesieniu do ceny za jaką te towary są sprzedawane, aby zapobiec szkodzie lub ją naprawić.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Jekk, wara azzjoni skond il-paragrafi minn 1 sa 4, ma jintlaħaqx ftehim bejn il-Partijiet Kontraenti, il-Parti Kontraenti li tkun talbet il-konsultazzjonijiet għandha tkun ħielsa li tirrestrinġi l-importazzjonijiet tal-prodotti interessati safejn u sakemm u sa dak iż-żmien li jkunu meħtieġa għalbiex jipprevjienu jew jirrimedjaw id-dannu.

ポーランド語

Jeżeli w następstwie działania podjętego na podstawie ustępów 1–4 nie zostanie osiągnięte porozumienie między Umawiającymi się Stronami, Umawiająca się Strona, która wnioskowała o konsultacje ma swobodę w ograniczeniu przywozu określonych produktów w takim zakresie i terminie, jakie są konieczne, aby zapobiec szkodzie lub ją naprawić.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Ġewwa l-limiti tal-poteri rispettivi tagħhom, il-Partijiet Kontraenti jindaħlu li jikkordinaw u jintensifikaw l-isforzi tagħhom sabiex jipprevjienu u jnaqqsu l-produzzjoni, it-traffiku u l-konsum tad-drogi.

ポーランド語

W zakresie swoich kompetencji, Umawiające się Strony zobowiązują się do koordynacji i podejmowania wzmożonych wysiłków celem zapobiegania i ograniczenia produkcji, handlu i zażywania narkotyków.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

(ċ) tiżgura illi l-persuni involuti fil-ġestjoni ta' l-iskart ta' riskju u skart ieħor ġewwa fiha jieħdu dawk il-passi skond kif ikunu meħtieġa sabiex jipprevjienu minħabba l-iskart ta' riskju u skart ieħor li jinħolqu minn din il-ġestjoni u, jekk jiġri dan it-tniġġiż, li jiġu mminimizzati l-konsegwenzi tagħhom għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent;

ポーランド語

zapewnienia, aby osoby biorące udział w gospodarce odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami podejmowały działania niezbędne, w takim stopniu, jak jest to konieczne, dla uniknięcia zanieczyszczenia odpadami niebezpiecznymi i innymi odpadami, wynikającego z takiej gospodarki, a jeżeli takie zanieczyszczenie zaistnieje, by jego skutki dla zdrowia człowieka i środowiska zostały zmniejszone do minimum;

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

マルタ語

Għal dan il-fini, il-Partijiet interessati ma għandhomx jopponu, ifixklu jew jipprevjienu r-ritorn ta' dan l-iskart lejn l-Istat esportatur.

ポーランド語

zainteresowane strony nie będą sprzeciwiać się, utrudniać lub przeciwdziałać powrotowi tych odpadów do państwa eksportującego.

最終更新: 2014-11-14
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK