Google で調べる

検索ワード: overpayment (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

Some of your colleagues on the Economic Development Committee have given you every support in not talking about the overpayment of £30 million of RSA to LG

ウェールズ語

Mae rhai o'ch cyd-aelodau ar y Pwyllgor Datblygu Economaidd wedi rhoi pob cefnogaeth ichi beidio â sôn am ordalu £30 miliwn o gymorth rhanbarthol dewisol i LG

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

First , on Rhodri Glyn's remarks on the overpayment of the tax credits , it is not an issue for our Government , but you have rightly linked it to the work that Huw Lewis is undertaking on debt

ウェールズ語

Yn gyntaf , ar sylwadau Rhodri Glyn am ordalu credydau treth , nid yw'n fater i'n Llywodraeth ni , ond yr ydych wedi'i gysylltu'n briodol â gwaith Huw Lewis ar ddyled

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

First , I ask for a statement by Edwina Hart , the Minister for Social Justice and Regeneration , on the situation facing people who have received overpayments of tax credit , and who are now facing an attempt to reclaim that money

ウェールズ語

Yn gyntaf , gofynnaf am ddatganiad gan Edwina Hart , y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio , ar y sefyllfa sy'n wynebu pobl sydd wedi derbyn gordaliadau o gredyd treth , ac sydd yn awr yn wynebu ymgais i hawlio'r arian yn ôl

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

If the Inland Revenue is too heavy-handed in its approach to recovering overpayments , it needs to rethink its methods

ウェールズ語

Os yw Cyllid y Wlad yn rhy lawdrwm yn ei ddull o adfer gordaliadau , rhaid iddo ei ailystyried

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

It estimates that 10 to 14 per cent of all tax credit payments in 2000-2001 were overpayments of between £510 million and £710 million

ウェールズ語

Mae'n amcangyfrif bod rhwng 10 a 14 y cant o bob taliad credyd treth yn 2000-01 yn ordaliadau o rhwng £510 miliwn a £710 miliwn

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

That level of fraud is of concern and , in these amendments , we should question how these overpayments will be accounted for in means testing for housing renewal grants

ウェールズ語

Mae'r lefel honno o dwyll yn achos pryder ac , yn y diwygiadau hyn , dylem gwestiynu sut y cyfrifir am y gordaliadau hyn mewn profion modd ar gyfer grantiau adnewyddu tai

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The regulations will remove the obligation on the LEA to claw back grant overpayments that arise from in-year changes , which they currently must do even if the amounts are small or when the LEA does not consider it expedient to do so

ウェールズ語

Bydd y rheoliadau yn dileu'r rhwymedigaeth ar yr AALl i adennill gordaliadau grant sy'n codi o newidiadau yn ystod y flwyddyn , y mae'n rhaid iddynt ei wneud ar hyn o bryd hyd yn oed os yw'r symiau'n fach neu pan nad yw'r AALl yn ei ystyried yn gyfleus i wneud hynny

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The report in the Comptroller and Auditor General's ` Standard Report on the Accounts of the Inland Revenue 2002-03 ' shows devastating overpayment of the working families and disabled persons tax credits

ウェールズ語

Dengys yr adroddiad yn yr Adroddiad Safonol ar Gyfrifon Cyllid y Wlad 2002-03 gan y Rheolwr ac Archwilydd Cyffredinol ordaliad echrydus o'r credyd treth i deuluoedd sy'n gweithio a'r credyd treth i bobl anabl

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK