Google で調べる

検索ワード: sore (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

sore

ウェールズ語

dolur

最終更新: 2011-09-25
使用頻度: 1
品質:

英語

Cold sore

ウェールズ語

Dolur annwyd

最終更新: 2011-05-04
使用頻度: 1
品質:

参照: Wikipedia

英語

I have sore eyes

ウェールズ語

Mae coes tost gyda fi

最終更新: 2021-02-05
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

left side of face sore

ウェールズ語

ochr chwith yr wyneb yn ddolurus

最終更新: 2020-12-27
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

I understand that designation has ended , but maintenance and management is in sore need of that money

ウェールズ語

Yr wyf yn deall bod y dynodiad wedi dod i ben , ond mae taer angen yr arian hwnnw ar gyfer cynnal a chadw a rheoli

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Thank you very much for the present of the glass of water , in case my sore throat overtakes me again

ウェールズ語

Diolch yn fawr iawn am y gwydraid o ddwr yn anrheg , rhag i'm gwddf tost fy nharo eto

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Many of us who have tried to deliver leaflets at various times throughout our careers will know about the dangers of letterboxes and the sore fingers that they can cause

ウェールズ語

Gwyr llawer ohonom sydd wedi ceisio dosbarthu taflenni ar wahanol adegau yn ystod ein gyrfaoedd am beryglon twll llythyrau a'r bysedd tost y gallant eu hachosi

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The issue of television licences has been a running sore and the main pensioner issue over the 12 years that I have been a Member of Parliament

ウェールズ語

Bu mater trwyddedau teledu yn ofid ers amser maith a'r prif fater i bensiynwyr dros y 12 mlynedd y bûm yn Aelod Seneddol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Plaid Cymru's problem is that it is constantly picking at the same sore , and ignoring other matters

ウェールズ語

Problem Plaid Cymru yw ei bod yn pigo ar yr un grachen drwy'r amser ac yn anwybyddu materion eraill

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I realise that this is a sore point for you , Nick , because Iain Duncan Smith cancelled a meeting with you because he wanted to visit a hospital in Sweden to see how they did things there

ウェールズ語

Sylweddolaf fod hyn yn anodd i chi , Nick , gan i Iain Duncan Smith ganslo cyfarfod gyda chi oherwydd ei fod am ymweld ag ysbyty yn Sweden i weld sut y maent yn gwneud pethau yno

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

If Members had properly respected the Assembly's audit processes , we would not have had a running sore of a story , which was about process rather than delivery

ウェールズ語

Pe bai Aelodau wedi parchu prosesau archwilio'r Cynulliad yn iawn , ni fyddem wedi cael stori ddi-dor a oedd a wnelo â phroses yn hytrach na chyflawni

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Then they are hit by this cruel illness , causing symptoms such as fatigue , sore throat , joint pain , concentration loss , lack of sleep and poor memory

ウェールズ語

Yna cânt eu taro gan yr afiechyd creulon hwn sydd yn achosi symptomau megis blinder , dolur gwddw , poen yn y cymalau , methu canolbwyntio , diffyg cwsg a chof gwael

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Alison Halford : Would you mind if I do not speak , Mr Deputy Presiding Officer ? I apologise , but I have a sore throat

ウェールズ語

Alison Halford : A fyddai gwahaniaeth gennych Mr Dirprwy Lywydd pe na bawn yn siarad ? Ymddiheuraf , ond mae gwddf tost gennyf

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Despite causing some sore heads , do you agree that the success of Rhyl FC -- Johnny Hulse's black and white army -- over the weekend will provide the feel-good factor to help people improve their health ?

ウェールズ語

Er bod hynny wedi achosi rhywfaint o salwch bore drannoeth , a ydych yn cytuno y bydd llwyddiant y clwb -- criw Johnny Hulse yn eu gwisgoedd du a gwyn -- dros y penwythnos yn rhoi hwb i bobl a fydd o gymorth i wella eu hiechyd ?

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

However , on a recent visit to Cynon Valley , a local journalist forcibly made the point to me that one of the biggest running sores in Cynon Valley was the unreliability of the local bus service

ウェールズ語

Fodd bynnag , pan ymwelais â Chwm Cynon yn ddiweddar , gwnaeth newyddiadurwr lleol gyfleu'n gryf i mi mai un o'r pethau a barai'r dicter mwyaf yng Nghwm Cynon oedd diffyg dibynadwyedd y gwasanaeth bysiau lleol

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Personal care is best carried out by nurses who can pick up the early development of physical problems , such as sores and ulcers , before they would become evident to less-qualified eyes

ウェールズ語

Cyflawnir gofal personol orau gan nyrsys sy'n gallu sylwi ar broblemau corfforol , fel briwiau a chrawniadau , pan fônt yn dechrau datblygu , cyn y byddent yn amlwg i rai llai cymwys

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

If there are diplomatic breakthroughs in the middle east , we would all welcome that , not only because it would help persuade people that this is not an anti-Islam move , but because it would heal the longest-running festering sore that has poisoned relationships between Muslims and non-Muslims

ウェールズ語

Os bydd datblygiadau diplomataidd yn y dwyrain canol , byddem oll yn croesawu hynny , nid yn unig gan y byddai'n helpu i ddarbwyllo pobl nad symudiad gwrth-Islam sydd yn mynd rhagddo , ond gan y byddai'n gwella'r briw dolurus hwyaf sydd wedi gwenwyno cydberthnasau rhwng Moslemiaid a phobl sydd yn arddel credoau eraill

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK