Google で調べる

検索ワード: two for tuesday (英語 - ウェールズ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ウェールズ語

情報

英語

cut-off point for Tuesday Plenary sessions

ウェールズ語

fel amser gorffen ar gyfer Cyfarfodydd Llawn dydd Mawrth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I will consider that request for Tuesday's Plenary

ウェールズ語

Ystyriaf y cais hwnnw ar gyfer Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

By doing that , you get two for the price of one

ウェールズ語

Drwy wneud hynny , cewch ddau am bris un

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

By that time , valuation had already been completed on the first cull for Tuesday morning

ウェールズ語

Erbyn hynny , yr oedd y prisio eisoes wedi ei gwblhau ar gyfer y difa cyntaf fore Mawrth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Andrew Davies : I refer to future business for Tuesday 25 May to Wednesday 9 June

ウェールズ語

Andrew Davies : Cyfeiriaf at fusnes sydd i'w drafod o ddydd Mawrth 25 Mai hyd ddydd Mercher 9 Mehefin

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

As I said , you get two for the price of one that way

ウェールズ語

Fel y dywedais , yr ydych yn cael dau am bris un fel yna

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

I draw Members ' attention to the motion scheduled for Tuesday , 5 October on Scarweather

ウェールズ語

Tynnaf sylw Aelodau at y cynnig a amserlennwyd ar gyfer dydd Mawrth 5 Hydref ar Scarweather

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

finish for Tuesday Plenary sessions , I noticed that there were cheers all around the Chamber

ウェールズ語

fel amser gorffen ar gyfer Cyfarfodydd Llawn dydd Mawrth , sylwais fod cymeradwyaeth drwy'r Siambr gyfan

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

As I indicated this morning , I am still concerned about the amount of business tabled for Tuesday 27 November

ウェールズ語

Fel y nodais y bore yma , yr wyf yn bryderus o hyd ynghylch swm y busnes a gyflwynwyd ar gyfer dydd Mawrth 27 Tachwedd

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The debate had been scheduled for Tuesday , but an indication was given at the close of business that it would be rescheduled

ウェールズ語

Trefnwyd y ddadl ar gyfer dydd Mawrth , ond awgrymwyd ar ddiwedd y Cyfarfod Llawn y câi ei haildrefnu

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

In order to allow the full hour on the report next week , I have rescheduled the debate on adolescent health for Tuesday , 16 April

ウェールズ語

Er mwyn caniatáu yr awr gyfan ar yr adroddiad yr wythnos nesaf , ad-drefnais y ddadl ar iechyd pobl ifanc ar gyfer dydd Mawrth , 16 Ebrill

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

You also used the argument that two for the price of one should be better value for the Assembly

ウェールズ語

Defnyddiasoch y ddadl hefyd y dylai dau am bris un fod yn well gwerth i'r Cynulliad

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The motion to debate matters relating to the European Union , scheduled for Tuesday 14 September , has been deferred until later in the next session

ウェールズ語

Mae'r cynnig i drafod materion yn ymwneud â'r Undeb Ewropeaidd , a drefnwyd ar gyfer dydd Mawrth 14 Medi , wedi'i ohirio tan yn ddiweddarach yn y sesiwn nesaf

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Following discussion with colleagues , I will be scheduling a debate on Corus for Tuesday 15 May and I have already informed the other party business managers about that

ウェールズ語

Yn dilyn trafodaeth â chydweithwyr , byddaf yn amserlennu dadl ar Corus ar gyfer dydd Mawrth 15 Mai ac yr wyf eisoes wedi hysbysu rheolwyr busnes y pleidiau eraill o hynny

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

My second two children were better treated than my first two , for which they will be forever grateful

ウェールズ語

Cafodd fy nau blentyn olaf eu trin yn well na'r ddau blentyn cyntaf , a byddant yn ddiolchgar am hynny am byth

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

Andrew Davies : I know that Rhodri Glyn has difficulty in hearing but sometimes I think he also has a difficulty in readin ; it is in my business statement for Tuesday , 5 February

ウェールズ語

Andrew Davies : Gwn fod Rhodri Glyn yn cael anhawster i glywed , ond weithiau credaf ei fod hefyd yn cael anhawster i ddarlle ; mae yn fy natganiad busnes ar gyfer dydd Mawrth , 5 Chwefror

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

We will support most of the amendments , but there are two for which we cannot offer support due to the details of the wording , rather than the principle involved , and another about which we have more serious concerns

ウェールズ語

Byddwn yn cefnogi'r rhan fwyaf o'r gwelliannau , ond mae dau na allwn eu cefnogi oherwydd y ffordd y cânt eu geirio , yn hytrach na'r egwyddor dan sylw , ac un arall y mae gennym bryderon mwy difrifol yn ei gylch

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

As a good Conservative who is interested in saving taxpayers ' money , I would have thought that he would be glad that , instead of sending two Assembly Secretaries , we could send two for the price of one

ウェールズ語

Fel Ceidwadwr da , sydd â diddordeb mewn arbed arian y trethdalwr , buaswn wedi meddwl y byddai'n falch , yn hytrach nag anfon dau Ysgrifennydd o'r Cynulliad , y gallem anfon dau am bris un

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The WEEKDAY() function returns the weekday of given date. If the method is 1 (default) WEEKDAY() returns 1 for sunday, 2 for monday,.. If the method is 2, monday is 1, tuesday 2,... and if the method is 3 WEEKDAY() returns 0 for monday, 1 for tuesday,...

ウェールズ語

Mae' r ffwythiant WEEKDAY () yn dychwelyd diwrnod yr wythnos ar gyfer dyddiad penodol. Os 1 yw' r dull (rhagosodiad), mae WEEKDAY () yn dychwelyd 1 ar gyfer Dydd Sul, 2 ar gyfer Dydd Llun, ayyb. Os 2 yw' r dull, mae' n dychwelyd 1 ar gyfer Dydd Llun, 2 ar gyfer Dydd Mawrth, ayyb. Os 3 yw' r dull, mae WEEKDAY () yn dychwelyd 0 ar gyfer Dydd Llun, 1 ar gyfer Dydd Mawrth, ayyb.

最終更新: 2011-10-23
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

英語

The Leader of the Opposition ( Ieuan Wyn Jones ) : I do not know how often you have meetings with Arriva Trains Wales , but is there anything that you can do to draw its attention to the fact that there has been a marked deterioration in the north-south service during the last few months ? Are you aware that this kind of service does nothing to help the Government's policy on integrated transport ? Will you tell Arriva Trains that its current service is not good enough , that people often miss their connections in Crewe and have to wait there for an hour , sometimes two , for the next train ? Why can we not have some sense with regard to this service ? Will you raise this with Arriva Trains ?

ウェールズ語

Arweinydd yr Wrthblaid ( Ieuan Wyn Jones ) : Ni wn pa mor aml yr ydych yn cael cyfarfodydd gyda Threnau Arriva Cymru , ond a oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i dynnu ei sylw at y ffaith bod y gwasanaeth rhwng y De a'r Gogledd wedi gwaethygu'n sylweddol yn ystod y misoedd diwethaf ? A ydych yn ymwybodol bod y math hwn o wasanaeth yn gwneud dim byd i helpu polisi'r Llywodraeth ar drafnidiaeth integredig ? A wnewch ddweud wrth Trenau Arriva nad yw'r gwasanaeth sydd gennym ar hyn o bryd yn ddigon da , bod pobl yn aml yn colli cysylltiadau yn Crewe a bod yn rhaid iddynt aros yno am awr , weithiau dwy awr , am y trên nesaf ? Pam na allwn gael rhyw fath o synnwyr ar y gwasanaeth ? A wnewch chi godi hyn gyda Trenau Arriva ?

最終更新: 2009-11-19
使用頻度: 1
品質:

参照: Translated.com

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK