Google で調べる

検索ワード: salutes (英語 - コーサ語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

コーサ語

情報

英語

GUN SALUTES

コーサ語

IINTLOBO ZOKHAHLELO NGOMPU

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

英語

Remarks on salutes and other marks of respect are given in Volumes I and II.

コーサ語

Amanqaku kwimibuliso nakwenzinye iinpawu okanye intlonipho inikezwe kwincwadi yokuqala neyesibini.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

英語

* Ladies are normally seated to the right of their companions, hold onto your hat when he salutes.

コーサ語

* Amanenekazi adla ngokuhlala ekunene kwamaqabane awo, abambelele kwiminqwazi yawo xa indwendwe likhahlela.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

英語

The firing of salutes in honour of a royal or other personage, or of a country, is a very old custom.

コーサ語

Ukudutyulwa kompu kusenziwa ukhahlelo okanye kunikwa imbeko kumntu wasebukhosini, okanye welizwe, lisiko elidala kakhulu.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

英語

In gun salutes in the navy an odd number of rounds are always fired, the firing of even numbers of rounds in former days being reserved for occasions of mourning.

コーサ語

Kudutyulo lwemipu kusenziwa ukhahlelo kumkhosi wasemanzini ngokwamani angumqakathi kwenziwa rhoqo, ukudutyulwa kwembumbulu ngokweminqakathi kwimihla yangoku kugcinelwa ukuzila kwamaxesha athile.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

英語

This originated in the days when ships were armed with broadsides only and the salutes were fired with shotted rounds; by heading towards the other ship the salute could not be mistaken for an act of aggression.

コーサ語

Oku kusukela kwintsuku zamandulo apho iinqanawa zazixhobe ngamacala abanzi kwaye kwakudutyulwa izikhahlelo ngembumbulu ezinesithonga; ngokujolisa kwenye inqanawa kwaye ukhahlelo alunakuphazanyiswa nesenzo sobundlobongela.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

英語

Madiba Salute

コーサ語

bulisa

最終更新: 2019-07-19
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

* Remain standing during the general salute.

コーサ語

* Ume ngexesha lokubulisa okuqhelekileyo.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

* Stand when the National Anthem is being played (uniform members salute and do not sing).

コーサ語

* Ume ngenyawo xa kudlalwa uMhobe kaZwelonke (Amalungu anxibe iyunifomu ayakhahlela kwaye akaculi).

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

A rating will not salute the quarterdeck as he steps off it, this is only reserved for an officer.

コーサ語

Ukuhlela akusayi kubulisa ikotadekhi nanjengoko lusihla kuyo, oku kugcinelwe umphathi-majoni kuphela.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

A salute is referred to as, " a salute of 21 guns", or " a 21-gun salute', though nowadays only 3 or 4 guns may actually fire the 21 rounds.

コーサ語

Olu khahlelo lubizwa ngokuba, "lukhahlelo lwemipu engama-21", okanye "ama-21 emipu yokhahlelo", nangona kule mihla iyimipu emi-3 okanye emi-4 kuphela enokuthi idubule iimbumbulu ezingama-21.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

As an officer was always in the area the complimentary salute was offered by anyone mounting the quarterdeck.

コーサ語

Njengokuba umphathi-majoni ebesoloko ekhona umbuliso wokuncoma ubusenziwa nguye nabanina onyuka kwikotadekhi.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

Firing a gun salute when entering a port

コーサ語

Ukwenza ukhahlelo lokudubula ngompu xa kungenwa elunxwemeni

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

He is thus returning their salute as he steps off the quarterdeck.

コーサ語

Ngako ke yena ubuyisela ukhahlelo ngokuthi ahle kwikotadekhi.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

It is a form of salute on the part of the merchant vessel to the "Man of War" and at the same time showing her nationality.

コーサ語

Yindlela yokubulisa kwinqanawa yorhwebo "kwindoda yeMfazwe" kwangaxeshanye nokubonisa ubuzwe bayo.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名
警告:見えない HTML フォーマットが含まれています

英語

Naval etiquette requires all persons to salute coming on the quarterdeck, and to conduct themselves in a decorous (well-behaved) manner while thereon.

コーサ語

Imimiselo yokuziphatha komkhosi waselwandle kufuna ukuba bonke abantu bakhahlele xa besiya kwikotadekhi, kwaye baziphathe (ngokundilisekileyo) kakuhle ngeli lixa belapha.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

See that your ensign is dipped promptly in reply to the salute of a passing merchant ship.

コーサ語

Abone ukuba iimpawu isenzulwizi ngoku khawuleza ukuphendula xa kubuliswa umrhebi wenqanawa xa edlula.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

The OOW on the junior ship, having taken the salute, shall then order the CARRY ON.

コーサ語

I-OOW kwinqanawa encinci, emva kokwenziwa kokhahlelo, iza kuyalela UQHUBELO PHAMBILI.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

The after part of the upper deck, normally reserved for the use of the officers. It remains the custom in many navies, the SA Navy included, for officers and ratings to salute whenever stepping onto the quarter-deck. This practice is derived from the custom in the older days of sail of mounting a shrine on the quarter-deck.

コーサ語

Indawo yangasemva yedekhi yangasentla, edla ngokugcinelwa ukusetyenziswa ngabaphathi-mikhosi. Oku kuhleli kulisiko kwimikhosi yamanzi emininzi, kuquka noMkhosi wamanzi wase-SA, ukwenzela abaphathi-mikhosi ukuba bakhalele rhoqo xa bekhwela kwikota dekhi. Esi senzo sisukela kwisiko lentsuku zakudala zeseyile yokuxhoma ibhokisi yekota dekhi.

最終更新: 2018-02-15
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

英語

All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

コーサ語

Bayakubulisa bonke abanam. Babulise abo basithandayo ngokwaselukholweni. Ubabalo malube nani nonke. Amen.

最終更新: 2012-05-05
使用頻度: 1
品質:

参照: 匿名

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK