Google で調べる

検索ワード: manometric respirometry test (英語 - ポーランド語)

人による翻訳

プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。

翻訳の追加

英語

ポーランド語

情報

英語

MANOMETRIC RESPIROMETRY TEST

ポーランド語

BADANIE RESPIROMETRII MANOMETRYCZNEJ

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 5
品質:

英語

Manometric Respirometry

ポーランド語

Respirometria manometryczna

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 2
品質:

英語

Manometric respirometry

ポーランド語

Respirometria manometryczna

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

英語

Manometric respirometry: oxygen consumption

ポーランド語

Respirometria manometryczna: zużycie tlenu

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 2
品質:

英語

PART V. MANOMETRIC RESPIROMETRY TEST (Method C.4-D)

ポーランド語

CZĘŚĆ V. BADANIE RESPIROMETRII MANOMETRYCZNEJ (Metoda C.4.D)

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

英語

Manometric Respirometry (Method C.4-D)

ポーランド語

respirometria manometryczna (metoda C.4-D);

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 2
品質:

英語

Manometric Respirometry (Method C.4-D)

ポーランド語

Respirometria manometryczna (Metoda C.4-D)

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

英語

PART V. MANOMETRIC RESPIROMETRY TEST (Method C.4-D)

ポーランド語

CZĘŚĆ V. BADANIE RESPIROMETRII MANOMETRYCZNEJ (Metoda C.4-D)

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 2
品質:

英語

The Manometric Respirometry and the MITI would not be appropriate in some cases because the high initial test concentration could be inhibitory.ANNEX IV

ポーランド語

ZAŁĄCZNIK IV

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

Method of the Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D (Manometric Respirometry):

ポーランド語

Metoda według dyrektywy 67/548/EWG załącznik V.C.4-D (respirometria manometryczna):

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

The manometric respirometry and the MITI and two-phase BOD methods would not be appropriate in some cases because the high initial test concentration could be inhibitory.’

ポーランド語

Respirometria manometryczna, MITI oraz metody dwufazowego BZT w niektórych przypadkach nie są właściwe, ponieważ wysokie stężenia początkowe mogłyby mieć działanie hamujące.”

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

The following stock solutions may be used (with different dilution factors) for the methods DOC Die-Away, Modified OECD Screening, CO2 Evolution, Manometric Respirometry, Closed Bottle test.

ポーランド語

Następujące roztwory podstawowe są używane (o różnych współczynnikach rozcieńczenia) dla metod DOC „Die-Away” zmodyfikowanego badania przesiewowego OECD, wydzielanie CO2, respirometrii manometrycznej i badania „zamkniętej butli”.

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 2
品質:

英語

The following stock solutions may be used (with different dilution factors) for the methods DOC Die-Away, Modified OECD Screening, CO2 Evolution, Manometric Respirometry, Closed Bottle test.

ポーランド語

Następujące roztwory podstawowe są używane(o różnych współczynnikach rozcieńczenia) dla metod DOC Die-Away, zmodyfikowanego badania przesiewowego OECD, wydzielanie CO2, respirometrii manometrycznej i badania „zamkniętej butli”.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

英語

Directive 67/548/EEC method, Annex V.C.4-D (manometric respirometry): pre-adaptation is not to be used.

ポーランド語

Metoda według dyrektywy 67/548/EWG załącznik V.C.4-D (respirometria manometryczna). Nie stosuje się wstępnej adaptacji.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

For the DOC Die-Away, CO2 Evolution and Manometric Respirometry tests, if activated sludge is used, it should be taken from a treatment plant or laboratory-scale unit receiving predominantly domestic sewage.

ポーランド語

Dla badań DOC „Die-Away”, wydzielania CO2 i respirometrii manometrycznej, jeżeli stosowany jest aktywowany osad, powinien być pobrany z oczyszczalni ścieków i urządzeń skali laboratoryjnej przyjmujących głównie ścieki domowe.

最終更新: 2019-03-04
使用頻度: 2
品質:

英語

For the DOC Die-Away, CO2 Evolution and Manometric Respirometry tests, if activated sludge is used, it should be taken from a treatment plant or laboratory-scale unit receiving predominantly domestic sewage.

ポーランド語

Dla badań DOC Die-Away, wydzielania CO2 i respirometrii manometrycznej, jeżeli stosowany jest aktywowany osad, powinien być pobrany z oczyszczalni ścieków i urządzeń skali laboratoryjnej przyjmujących głównie ścieki domowe.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 3
品質:

英語

Surfactants shall be considered as readily biodegradable if the level of biodegradability (mineralisation) measured according to one of the five following tests is at least 60 % within 28 days: CO2 headspace test (OECD 310), carbon dioxide (CO2) evolution modified Sturm test (OECD 301B; Council Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-C), closed bottle test (OECD 301D; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-E), manometric respirometry (OECD 301F; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D), or MITI (I) test (OECD 301C; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-F), or their equivalent ISO tests.

ポーランド語

Środki powierzchniowo czynne ulegają łatwo biodegradacji, o ile stopień biodegradacji (mineralizacji) zmierzony według jednej z poniższych prób wynosi co najmniej 60% w ciągu 28 dni: próba fazy gazowej CO2 nad roztworem (OECD 310), zmodyfikowana próba Sturma wydzielania się dwutlenku węgla (CO2) (OECD 301B; dyrektywa Rady 67/548/EWG załącznik V.C.4-C), próba zamkniętej butelki (OECD 301D; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-E), respirometria manometryczna (OECD 301F; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-D) lub próba MITI (I) (OECD 301C; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-F), bądź równoważne im próby ISO.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

Surfactants shall be considered as readily biodegradable if the level of biodegradability (mineralisation) measured according to one of the five following tests is at least 60 % within 28 days: CO2 headspace test (OECD 310), carbon dioxide (CO2) Evolution Modified Sturm test (OECD 301B; Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-C), Closed Bottle test (OECD 301D; Directive 67/548/EEC Annex VC(4E)), Manometric Respirometry (OECD 301F; Directive 67/548/EEC Annex VC(4D)), or MITI (I) test (OECD 301C; Directive 67/548/EEC Annex VC(4F)), or their equivalent ISO tests.

ポーランド語

Środki powierzchniowo czynne są uważane za łatwo ulegające biodegradacji, jeżeli stopień biodegradacji (mineralizacji) zmierzony według jednego z następujących badań wynosi co najmniej 60 % w ciągu 28 dni: badanie fazy gazowej CO2 nad roztworem (OECD 310), zmodyfikowane badanie Sturma wydzielania się dwutlenku węgla (CO2) (OECD 301B; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-C), badanie zamkniętej butelki (OECD 301D; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-E), respirometria manometryczna (OECD 301F; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-D) lub badanie MITI (I) (OECD 301C; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-F) bądź równoważne im badania ISO.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

The tests for ready biodegradability shall be as referred to in Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council [2].Surfactants shall be considered as readily biodegradable if the level of biodegradability (mineralisation) measured according to one of the five following tests is at least 60 % within 28 days: CO2 headspace test (OECD 310), Carbon dioxide (CO2) Evolution Modified Sturm test (OECD 301B; Council Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-C), Closed Bottle test (OECD 301D; Council Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-E), Manometric Respirometry (OECD 301F; Council Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D), or MITI (I) test (OECD 301C; Council Directive 67/548/EEC Annex V.C.4-D), or their equivalent ISO tests.

ポーランド語

Badanie na określenie łatwości ulegania biodegradacji musi być przeprowadzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów [2].Środki powierzchniowo czynne są uznawane za łatwo ulegające biodegradacji, jeżeli stopień biodegradacji (mineralizacji) zmierzony według jednej z następujących metod wynosi co najmniej 60 % w ciągu 28 dni: badanie fazy gazowej CO2 nad roztworem (OECD 310), zmodyfikowane badanie Sturma wydzielania się dwutlenku węgla (OECD 301B; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-C), badanie metodą zamkniętej butli (OECD 301D; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-E), respirometria manometryczna (OECD 301F; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-D) lub badanie MITI (I) (OECD 301C; dyrektywa 67/548/EWG załącznik V.C.4-D), bądź równoważne im badania ISO.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 2
品質:

英語

Surfactants shall be considered as readily biodegradable if the level of biodegradability (mineralisation) measured in accordance with one of the five following tests is at least 60 % within 28 days: CO2 headspace test (OECD 310), carbon dioxide (CO2) Evolution Modified Sturm test (OECD 301B; Council Regulation (EC) No 440/2008 [2] method C.4-C), Closed Bottle test (OECD 301D; Regulation (EC) No 440/2008 method C.4-E), Manometric Respirometry (OECD 301F; Regulation (EC) No 440/2008 method C.4-D), or MITI (I) test (OECD 301C; Regulation (EC) No 440/2008 method C.4-F), or their equivalent ISO tests.

ポーランド語

Środki powierzchniowo czynne są uznawane za szybko ulegające biodegradacji, jeżeli stopień biodegradowalności (mineralizacji) zmierzony według jednej z następujących pięciu metod wynosi co najmniej 60 % w ciągu 28 dni: badanie fazy gazowej CO2 nad roztworem (OECD 310), zmodyfikowane badanie Sturma wydzielania się dwutlenku węgla (CO2) (OECD 301B; metoda C.4-C na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 440/2008 [2]), badanie zamkniętej butli (OECD 301D; metoda C.4-E na podstawie rozporządzenia (WE) nr 440/2008), respirometria manometryczna (OECD 301F; metoda C.4-D na podstawie rozporządzenia (WE) nr 440/2008), lub badanie MITI (I) (OECD 301C; metoda C.4-F na podstawie rozporządzenia (WE) nr 440/2008), bądź równoważne im badania ISO.

最終更新: 2019-02-08
使用頻度: 4
品質:

人による翻訳を得て
4,401,923,520 より良い訳文を手にいれましょう

ユーザーが協力を求めています。ユーザー体験を向上させるために Cookie を使用しています。弊社サイトを引き続きご利用いただくことで、Cookie の使用に同意していただくことになります。 詳細。 OK