구글 검색

검색어: masochisme (덴마크어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

덴마크어

영어

정보

덴마크어

Masochisme

영어

Masochism

마지막 업데이트: 2012-01-25
사용 빈도: 1
품질:

추천인: Wikipedia

덴마크어

sado-masochisme

영어

sadomasochism

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 6
품질:

추천인: IATE

덴마크어

auto-masochisme

영어

auto-masochism

마지막 업데이트: 2014-11-14
사용 빈도: 4
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Det er muligvis masochisme.

영어

Perhaps it is masochism.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Mange medlemmer har også nævnt masochisme.

영어

Many Members also mentioned masochism.

마지막 업데이트: 2012-03-22
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Er det masochisme, er det angst for ikke at slå til?

영어

This will help the cause of human rights and help to combat international drug trafficking.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Hvorfor kæmper man om budgetterne? Det er ikke af masochisme.

영어

It is an unpleasant word — I would like to find a more felicitous way of saying these things — it means that we are in a fight and that we must have strength to face the adversary.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Det overrasker mig, fordi det forekommer mig, at De hengiver Dem til masochisme.

영어

Of course, in those days it was thought that all the referenda would be won.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Det overrasker mig, fordi det forekommer mig, at De hengiver Dem til masochisme.

영어

That surprises me, because it seems to me that you are indulging in masochism.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Ønsket om at vende tendensen og få dem til at komme til os smager af en bekymrende masochisme og manglende klarsyn.

영어

To want to reverse the trend and make them come to us smacks of a worrying masochism and loss of clear-headedness.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Jeg er også selv katolik, men vi kan ikke håbe på, at der sker mirakler blot for at imødekomme en vis institutionel masochisme.

영어

Raftery namely that national competition law shall no longer apply to concentrations falling within the scope of this regulation.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Det er den masochisme, vi er nødt til at udholde her i Parlamentet, og som De, hr. formand, er meget ansvarlig for.

영어

The various issues concerned are still under discussion, so it is too early to give a definitive answer.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 3
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Det er den masochisme, vi er nødt til at udholde her i Parlamentet, og som De, hr. formand, er meget ansvarlig for.

영어

That is the masochism we have to suffer in this Parliament, and you, Mr President, are largely responsible for it.

마지막 업데이트: 2012-02-29
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Der skal ikke udøves masochisme, men ganske enkelt sund fornuft til forsvar af en institution, hvis gode funktion, vi godt ved, er vigtig for demokratiet.

영어

Fur thermore, the Commission is compiling a Europe-wide data base of information on non-profit-making interest groups, which will be available to officials and the public in the near future.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Vi vil stemme for de første to punkter i denne betænkning, ikke de andre. Hvad jeg har hørt er i realiteten værdigt til at blive trykt i antologierne over politisk hykleri og kollektiv masochisme.

영어

It is important for the law of each of our Member States, the Legislative Acts of the United Kingdom and the Penal Code in the Federal Republic, which has interpreted Article 3 of the Grundgesetz since 28 November 1973, to punish acts of racialism.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

For vort vedkommende mener vi, at det vil være en form for masochisme at slå sig for brystet og sige: det er min skyld, min store skyld, at der har været overskud.

영어

Inevitably, only 40% of the total resources being used in agriculture actually come under the common agricultural policy.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Når man skal overholde de internationale traktater, så mener jeg og de franske socialdemokrater, at det skal ske uden masochisme og uden hele tiden at ville være de første, de bedste og de hurtigste med hensyn til denne overholdelse.

영어

For me, for the French socialists, if international treaties must be applied, that must be done without masochism and without always wanting to be the first, the best and the quickest to apply them.

마지막 업데이트: 2012-03-23
사용 빈도: 5
품질:

추천인: IATE

덴마크어

De ser, at det ikke er masochisme, det er snarere en funktionsforstyrrelse at sætte ham i denne situation med de velkendte konsekvenser: Oprykning af vinplanter, vinstokke på gold jord, brakmarkernes sorte pletter i Beauce-området, sammenstyrtede grøntsagsdrivhuse, kirsebærtræer der ikke blomster mere, sammenstyrtede tage på Kastiliens og Andalusiens gårde, forladte lands byer og arbejdsløshed.

영어

This, as you will appreciate, is not masochism; it is a perversion to put farmers in this situation, with the consequences of which you are aware: vineyards grubbed up, vines standing on barren earth, the dirty smudges of set-aside land in the Beauce, collapsed vegetable hothouses, cherry trees that will never blossom again, farmhouses in Castille or Andalusia with no roofs, abandoned villages and unemployment.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Jeg siger »ja« til produktionens tilpasning til markedsbehovene, men » nej « til masochismen, og ende lig spekulerer jeg på, om det frem for slet og ret at lægge jorderne brak ikke ville være mere nyttigt at tillade brug af disse til dyrkning af kulturer, hvorpå vi har underskud, eller til produktioner, der ikke er be regnet til ernæring, men til industrien, hvilket ville give sikkerhed for opretholdelse af aktiviteten i land distrikterne, som er stærkt truede, og som vi ikke uden videre kan opgive.

영어

I say 'yes' to adapting production to market requirements, but not to masochism, and incidentally I ask myself whether instead of simply letting land lie fallow it would not be more useful to allow this same land to be used to grow products intended not for food but for industry, which would certainly make it possible to maintain our assets in a rural environment which is under serious threat and which we cannot simply abandon.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

덴마크어

Jeg stemmer imod hykleriet, selvpiskningen, masochismen og dermed også imod Balfe-betænkningen. ningen.

영어

We are talking about the civilian government of today, and only two death sentences have been carried out by that civilian government.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

추천인: IATE

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인