구글 검색

검색어: pārkvalifikācijas (라트비아어 - 체코어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

라트비아어

체코어

정보

라트비아어

Arodizglītības vai pārkvalifikācijas kursa ilgums šajā sakarā nav svarīgs.

체코어

Délka trvání kurzu odborného výcviku nebo rekvalifikace je pro tento účel nepodstatná.

마지막 업데이트: 2014-11-18
사용 빈도: 2
품질:

라트비아어

lidmašīnas apkalpes novērtējuma metode pārkvalifikācijas, mācību un pārbaudes gadījumā.

체코어

metodu posuzování letové posádky během přeškolovacího a opakovacího výcviku a přezkušování.

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Pārkvalifikācijas shēmas, kuru mērķis ir apmācīt bijušos zvejniekus sugu aizsardzībā.

체코어

Rekvalikační programy zaměřené na školení bývalých rybářů ohledně managementu druhů.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

1.3. pasākums "Viesnīcu uzņēmumu modernizācijas un pārkvalifikācijas iniciatīvas".

체코어

Opatření 1.3 "Podněty k modernizaci a obnově turistického ubytování".

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

라트비아어

Kad rehabilitācijas vai profesionālās pārkvalifikācijas prasības iesniegums tiek apstiprināts, automātiski tiek piešķirts arī atbilstošais pabalsts.

체코어

Pokud je žádost o pracovní rehabilitaci nebo rekvalikaci vyřízena kladně, automaticky to zakládá nárok na poskytnutí odpovídajícího příspěvku.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

OPS 1.945 Pārkvalifikācija un pārbaudījumi:

체코어

OPS 1.945 Přeškolovací výcvik a přezkušování:

마지막 업데이트: 2014-11-17
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Īpaša uzmanība jāpievērš arī plašākai zemas kvalifikācijas un vecāka gadagājuma darba ņēmēju iesaistei apmācībā un pārkvalifikācijā.

체코어

Zvláštní pozornost by se měla věnovat zvýšení účasti pracovníků s nízkou kvalifikací a starších pracovníků na odborné přípravě a rekvalifikaci.

마지막 업데이트: 2014-11-06
사용 빈도: 2
품질:

라트비아어

Personāla turpmākā apmācība, valodu kursi un pārkvalifikācija

체코어

Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

마지막 업데이트: 2014-11-05
사용 빈도: 46
품질:

라트비아어

1 4 2Valodu kursi, pārkvalifikācija un turpmākā profesionālā apmācība

체코어

1 4 2Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 17
품질:

라트비아어

- sociālās pārstrukturēšanas mērķis ir sniegt atbalstu 246 atlaisto darbinieku pārkvalifikācijai, un tam paredzēti 2,35 miljoni euro.

체코어

- cílem sociální restrukturalizace je podpora rekvalifikace 246 propuštěných zaměstnanců ve výši 2,35 miliónu EUR.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

라트비아어

Ir paredzēta šo personu pārkvalifikācija aprūpes un mājsaimniecības arodos.

체코어

Plánováno je získání kvalifikace v profesních oblastech ošetřování a vedení domácnosti.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Jānodrošina, lai parkos nodarbinātie pastāvīgi piedalītos apmācībā, kas pielāgota strukturālajam pārmaiņām, tālākapmācībā un pārkvalifikācijā.

체코어

Zaměstnanci pracující v parcích musí mít možnost účastnit se průběžného školení a zaškolování, které bude přizpůsobené průmyslové restrukturalizaci.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Atbalsta shēmas vai uzņēmuma, kas saņem individuālu atbalstu, nosaukums _BAR_ Atbalsts uzņēmumiem vides aizsardzībai un pārkvalifikācijai.

체코어

Název režimu podpory nebo při jednotlivé podpoře jméno společnosti, jež je příjemcem podpory _BAR_ Podpora podniků v oblasti ochrany a obnovy životního prostředí.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Papildus darbavietu radīšanai un nepilna darba laika lauksaimniecībā iespējai jāpievērš uzmanība laukstrādnieku pārkvalifikācijai.

체코어

Kromě vytváření pracovních míst je třeba věnovat pozornost i přeškolování zemědělských pracovníků a možnostem zemědělských profesí na částečný pracovní úvazek.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Ir paredzēta šo personu pārkvalifikācija tipogrāfijas un biroja/pārvaldes arodos.

체코어

Plánováno je získání kvalifikace v profesních oblastech tiskárenské a kancelářské práce.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

- maksājumi darbiniekiem par pārkvalifikāciju.

체코어

- platby zaměstnancům určené na jejich odbornou rekvalifikaci.

마지막 업데이트: 2014-10-23
사용 빈도: 6
품질:

라트비아어

Citas iniciatīvas ir pieaugušo darbinieku pārkvalifikācija, rīcība diskriminācijas novēršanai un sieviešu nodarbinātības veicināšana imigrantu vidū.

체코어

K dalším iniciativám patří rekvalifikace dospělých pracovníků, opatření k zamezení diskriminace a podpora zaměstnávání přistěhovalkyň.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

Šis fonds līdzfinansē palīdzību darba meklētājiem, apmācību un pārkvalifikāciju, kā arī sniedz atbalstu uzņēmējdarbības sākšanai.

체코어

Z fondu se spolufinancuje pomoc při hledání zaměstnání, školení a rekvalifikace a podpora pro zakládání podniků.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

USEkompensācijas un izdevumi (4421)pārkvalifikācija (4406)

체코어

USE pracovní skupina (4416) riziková práce slib mlčenlivosti

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

라트비아어

ProAct sniedz alternatīvas darbinieku atlaišanai, atbalstot saīsinātu darbalaiku apvienojumā ar pārkvalifikāciju dienās, kad darbinieki nestrādā.

체코어

ProAct poskytuje alternativy k propouštění tím, že podporuje zkrácenou pracovní dobu a rekvalifikaci ve dnech, kdy se nepracuje.

마지막 업데이트: 2014-02-06
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인