구글 검색

검색어: jūs esat toli ,nemanau kad galiu jus domint (리투아니아어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

리투아니아어

영어

정보

리투아니아어

Nemanau, kad galiu atsakyti į šį klausimą.

영어

I do not think I can answer that question.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Iš tiesų nemanau, kad galiu visiškai pritarti kolegos Parlamento nario atliktam darbui.

영어

I find, in fact, that I do not entirely agree with the work carried out by my fellow Member.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Nemanau, kad galiu balsuoti už šį tekstą, nors pripažįstu, kad jis turi tam tikrų teigiamų bruožų.

영어

I find it impossible to vote for this text, although I do admit that it has certain qualities.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

A. Jahangir, man labai malonu, kad galiu Jus pakviesti dabar kreiptis į Europos Parlamentą.

영어

Dr Jahangir, I have great pleasure in inviting you now to address the European Parliament.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Ch. Beazley'au, jūs esate visiškai teisus, bet galiu jus patikinti, kad į juos mes taip pat atsižvelgsime.

영어

You are absolutely right, Mr Beazley, but I can assure you that they will be on the table as well.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Kalbėjomės du kartus, bet nemanau, kad galite vertinti OLAF remdamiesi tik pavieniais atvejais.

영어

We have spoken together twice, but I do not believe that you can look at OLAF on the basis of individual cases.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jūs esate teisūs, sakydami, kad padėtis kelia nerimą ir yra rimta, ir aš nemanau, kad mes galime tik stovėti sudėję rankas ir stebėti, kaip daugėja provokacijų.

영어

You are right to say that the situation is worrying and serious, and I do not think we can just stand by and watch this escalation in provocation.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Nemanau, kad gali kilti kokių nors abejonių dėl to, jog ši reforma svariai prisidėjo prie mūsų pažangios XX a. visuomenės.

영어

I do not think there can be any doubt that this reform has made a great contribution to our innovative 21st-century society.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Nemanau, kad galiu visiškai pritarti E. Seppäneno pranešimui dėl Bendrijos garantijos Europos investicijų bankui dėl nuostolių, patirtų dėl paskolų ir paskolų garantijų projektams, vykdomiems ne Bendrijoje, tačiau neketinu ir balsuoti prieš.

영어

I do not feel able fully to support Mr Seppänen's report on the Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans and loan guarantees for projects outside the Community, but nor do I intend to vote against it.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jei Jūs esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia, nedelsdama pasakykite gydytojui.

영어

If you are or think you might be pregnant, tell your doctor immediately.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Dėl to nemanau, kad galiu pritarti tam, kas atrodytų esą vienašališki nelankstūs požiūriai į vieną arba kitą šalį, tačiau tvirtai pritariu poreikiui atidžiau stebėti visas problemiškas situacijas, atsižvelgiant į taisyklių, kuriomis norime reglamentuoti teisės aktų peržiūrą, kurios reikalaujame, principus.

영어

This is why I do not feel able to support what are almost one-sided inflexible attitudes to one country or another, but I do strongly support the need for enhanced monitoring of all of the problematic situations, in the spirit of the legislation in force and according to the principles of the rules on which we want to base the legislative review that we are demanding.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jeigu Jūs esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį:

영어

If you are pregnant, think you might be, or if you are breast feeding:

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jei Jūs esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį:

영어

If you are pregnant, think you might be, or if you are breast-feeding:

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jeigu Jūs esate nėščia, manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį:

영어

If you are pregnant, think you might be, or if you are

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Vis dėlto esant dabartinei padėčiai nemanau, kad galėjome padaryti ką nors daugiau - šį pakeitimą turėjome pateikti dabartiniais teisiniais pagrindais.

영어

However, as things stand, I do not think that we could have done anything other than to propose this amendment on the current legal bases.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Nemanau, kad gali kilti abejonių dėl to, kad šiomis kritinėmis aplinkybėmis saugumo užtikrinimas yra prioritetas. Saugumas buvo užtikrintas, nes įvykus šiai nelaimei, šiam netikėtam gamtos reiškiniui, nvienas lėktuvas nepatyravarijos dėl debesies.

영어

I do not think there is any question that the priority in this emergency is to guarantee safety, and safety has been guaranteed, because the outcome of this disaster, of this unexpected, natural event, is that no aircraft have been involved in an accident caused by the cloud.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Todėl CDA nemano, kad gali pritarti šiam pranešimui.

영어

For this reason, the CDA did not feel able to endorse this report.

마지막 업데이트: 2012-02-28
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Jei Jūs esate nėščia, manote, kad galėjote pastoti ar stengiatės pastoti, privalote tai pasakyti savo gydytojui, kad jis galėtų nuspręsti, ar Tamiflu Jums tinka.

영어

You must tell your doctor if you are pregnant, if you think you are pregnant or if you are trying to get pregnant so that your doctor can decide if Tamiflu is right for you.

마지막 업데이트: 2012-04-11
사용 빈도: 1
품질:

리투아니아어

Apple ir jos partneriai naudoja slapukus bei kitas technologijas teikdami mobilios reklamos paslaugas tam, kad galėtų nustatyti, kiek kartų jūs pamatėte atsiųstą reklamą, kokia reklama galėtų jus dominti ir kad nustatytų reklaminių akcijų efektyvumą.

영어

Apple and its partners use cookies and other technologies in mobile advertising services to control the number of times you see a given ad, deliver ads that relate to your interests, and measure the effectiveness of ad campaigns.

마지막 업데이트: 2011-03-16
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

리투아니아어

Jeigu Jūs esate nėščia, galvojate, kad galite būti pastojusi, planuojate greitai pastoti arba žindote, pasakykite gydytojui, slaugytojai arba vaistininkui prieš tai, kai Jums skiriama ši vakcina.

영어

If you are pregnant, think you may be pregnant, plan to become pregnant soon or are breast feeding, tell your doctor, nurse or pharmacist before receiving this vaccine.

마지막 업데이트: 2017-04-26
사용 빈도: 1
품질:

추천인: MatteoT

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인