구글 검색

검색어: švýcarech (체코어 - 영어)

인적 기여

전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.

번역 추가

체코어

영어

정보

체코어

Feudální šlechty bylo ve Švýcarech málo, a kde ještě existovala, spočívala její moc hlavně na spojenectví s alpskými pastevci.

영어

There was little feudal aristocracy in Switzerland, and where it still survived it found its chief strength in an alliance with the herdsmen of the upper Alps.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

[RB 1.123.10] Ve Švýcarech začali a byli za to náležitě spráskáni a museli slavně prásknout do bot.

영어

[RB 1.123.10] “They started in Switzerland and had to take to their heels, notoriously, in every direction.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

105 Goethe, „Dopisy ze Švýcar“, část první.

영어

This is necessary, however, in order to appeal to the “thinking group” of the bourgeoisie.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

22/08/2016 Jaroslav Kulhavý vybojoval na olympijských hrách v brazilském Rio de Janeiru stříbrnou medaili! Obhájce zlata z Londýna znovu svedl v poslední den her nádherný souboj se Švýcarem Nino Schurterem a i když se tentokrát pořadí obou bikerů v cíli otočilo, Jarda měl z druhého místa velkou radost! "Medaile z olympijských her je vždycky super! Kdyby mi někdo ...

영어

Jaroslav Kulhavy won the silver medal at the Olympic Games in Rio de Janeiro! Defending the Gold medal from London Jaroslav showed a stunning duel with the Swiss Nino Schurter on the last day of the Olympics and although the final placing of two bikers changed in the finish, Jarda was very happy with the second ...

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

A to, že Martov nebyl propuštěn ze Švýcar, a snahy vylákat Martova do Anglie, kde ho čeká osud Trockého?

영어

And the refusal to allow Martov to leave Switzerland, and the attempt to lure him to Britain, where Trotsky’s fate awaits him?

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Ale ani Francouzi, kteří jinak přece jen všude zaseli trochu civilisace, u starých Švýcarů nepochodili.

영어

But these French, who spread a little civilisation everywhere else, failed with these Ur-Swiss.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Ale říkej to Švýcarům, z nichž každý fanaticky horuje pro své kantonální město! Snadno se může stát, že radikálnější Národní rada bude hlasovat pro radikální Bern a rozšafná Stavovská rada pro rozšafný a velemoudrý Curych.

영어

It is quite possible that the more radical National Council will vote for radical Berne, the sedate Council of States for the sedate, wise and prudent Zurich.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Chybí mu vtip, jako všem francouzským Švýcarům.

영어

Like all the French Swiss, he fails to come to the point.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Do sobotního odpoledního závodu tak startoval z druhé řady startovního roštu, ve které byl spolu se Švýcarem Fredym Barthem.

영어

This put him in the second row of the starting grid of the afternoon race, next to Freddy Barth, of Switzerland.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Francouzský Švýcar není jen sérieux[d], je grave[e].

영어

The inhabitant of French Switzerland is not merely sérieux, he is grave.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Je přece skutečností, že žijeme v jedné z nejbohatších zemí světa, a to platí pro všechny, kteří to dokáží číst, stejně tak pro Němce jako pro Švýcary a Rakušany. Máme blahobyt a sociální jistotu, o které mohou Řekové či Poláci doma jen snít.

영어

The fact is that here we live in one of the richest countries in the world. (And that goes for all of those who can read these words, for Germans just as much as for the Swiss and Austrians.) Here we have prosperity and a secure social structure that the Greeks or the Poles can only dream of. Ethiopians or Colombians cannot even imagine this. Let's face the facts squarely: of the six billion people in this world, only one billion live in the "industrial nations."

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

K tomu si ještě svou nezkrotnou vášnivostí, s níž předsedal bývalému sněmu a jíž se dal často strhnout k zaujatosti vůči radikálům, nadělal mezi nimi a zejména mezi francouzskými Švýcary mnoho nepřátel.

영어

In addition, the unrestrained passion which he displayed in presiding over the Diet, and which often caused him to take a biased attitude towards the radicals, made him many enemies among these, and especially among the French Swiss.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

K čemu by jinak měl bodrý Švýcar své pěsti?

영어

What else does the honest Swiss need his fists for?

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Každý německý Švýcar má totiž pro všechny své projevy, při všech příležitostech, pro celý svůj život jen jedno gesto. Pan doktor Kern například upažuje pravou ruku zlomenou v pravém úhlu; mnozí důstojníci dělají přesně totéž, jenomže neupažují, nýbrž předpažují; pan Tanner z Aarau se při každém třetím slově uklání; pan Furrer střídá přímo hleď, vpravo a vlevo vpříč; zkrátka, vezme-li se celá německy mluvící Národní rada dohromady, je z toho téměř dokonalý semafor. Páně Escherovo gesto spočívá v tom, že napřáhne ruku přímo před sebe a k nerozeznání napodobuje pohyb vahadla pumpy.

영어

The point is that every German Swiss has only a single gesture for all his speeches, in all circumstances and throughout his life. Herr Doctor Kern, for instance, stretches out his right arm to the side at right angles with his body; the various officers have exactly the same gesture, the only difference being that they hold the arm straight out in front of them instead of to the side; Herr Tanner from Aarau makes a bow after every third word; Herr Furrer bows first to the front, then in a half-turn to the right and then to the left; in short, if all the German-speaking members of the National Council were assembled, a fairly complete signalling code would result. Herr Escher’s gesture consists in stretching out his arm in front of him and making a movement with it exactly like that of a pump-handle.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Každý Švýcar, pokud je tělesně způsobilý, je povinen sloužit v milici, přičemž se obyvatelstvo dělí podle věku na tři kategorie (Auszug, erstes Aufgebot, zweites Aufgebot[b]).

영어

Every Swiss is compelled to serve in the militia, if able-bodied; and this mass is divided into three levies (Auszug, erstes and zweites Aufgebo), according to age.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Když byl zamítnut i tento návrh, odešel Gustav ihned do Švýcar na vlastní pěst a odtamtud jej James Fazy vypráskal do Londýna, kde pak Gustav vystoupil s novým objevem, totiž se šestero metlami lidstva.

영어

When this proposal too was rejected Gustav set out for Switzerland on his own and having been driven from thence by James Fazy's stick he retreated to London where he at once came to the fore with yet another discovery, namely the Six scourges of mankind.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Libor je Švýcar narozený v České republice, Marie-Rose je Italka narozená ve Švýcarsku a mezi námi mluvíme šesti jazyky.

영어

Libor is Swiss, born in Czech Republic, Marie-Rose is Italian, born in Switzerland and between them they speak half dozen languages

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Luvini odpovídal s celou vášnivostí starého vojáka a Tessiňana, který je náhodou Švýcar, ale povahou Ital: Což se tu Tessinským přímo nevytýká, že mají „sympatie pro italskou svobodu“?

영어

Luvini replied with all the passion of an old soldier and Tessiner, who is Swiss by accident but Italian by nature. “Are not the people of Tessin here being strongly reproached because of their ,sympathy with Italian freedom'?

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

체코어

Matějovský nicméně rozhodně nechce přijít o pracně vybudovaný osmnáctibodový náskok na Švýcara Petera Rikliho. "Brno mně vyšlo parádně, udělám všechno pro to, abych si v Belgii znovu poslechl českou hymnu..." slibuje.

영어

An eventual winner is not likely to emerge there, but Matìjovský is not going to lose his laboriously built 18-point lead over a Swiss driver Peter Rikli. "It came out perfectly in Brno, and I'll do my best to hear the Czech national anthem in Belgium too..." he promises.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

경고: 보이지 않는 HTML 형식이 포함되어 있습니다

체코어

Mezi nejstabilnějšími byli považováni (a to nejen podle mne) třeba Mistr světa a Olympijský vítěz Franz Keller, K.H.Luck zNěmecka, Mietinnen a Sarparanta zFinska, Norové Berg, Svensen,Damolin a Morandini zItálie, Švýcar Alois Kälin, ruští závodníci Drjagin, Nogovicin, se kterými jsme se tenkrát pochopitelně nijak nepřátelili atd.

영어

Among the best was (and not only in my view) for example the World Champion and Olympic winner Franz Keller, K.H.Luck from Germany, Mietinnen and Sarparanta from Finland, Norwegian athletes Berg and Svensen, Damolin and Morandini from Italy, Swiss athlete Alois Kälin; Russian athletes Drjagin and Nogovicin with whom we didn´t fraternize too much at that time, and so on.

마지막 업데이트: 2018-02-13
사용 빈도: 1
품질:

인적 기여로
4,401,923,520 더 나은 번역을 얻을 수 있습니다

사용자가 도움을 필요로 합니다:당사는 사용자 경험을 향상시키기 위해 쿠키를 사용합니다. 귀하께서 본 사이트를 계속 방문하시는 것은 당사의 쿠키 사용에 동의하시는 것으로 간주됩니다. 자세히 보기. 확인