Je was op zoek naar: busy with work (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

we should not overload them with work

Wels

ni ddylem eu gorlwytho â gwaith

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the first is to do with work-based training

Wels

mae'r cyntaf yn ymwneud â hyfforddiant yn seiliedig ar waith

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the first secretary : we have started well with work to measure social exclusion

Wels

y prif ysgrifennydd : yr ydym wedi dechrau'n dda yn y gwaith o fesur dieithrwch cymdeithasol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

that will enable the administration to continue with work on that cross-cutting issue

Wels

bydd hynny'n galluogi'r weinyddiaeth i barhau â'r gwaith ar y mater trawsbynciol hwnnw

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

have you been too busy with the election campaign to notice what we are doing in wales ?

Wels

a ydych wedi bod yn rhy brysur gyda'r ymgyrch etholiadol i sylwi ar yr hyn yr ydym yn ei wneud yng nghymru ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

a pioneering scheme that would link the development of affordable housing with work opportunities and entrepreneurship in the <PROTECTED> peninsula

Wels

cynllun arloesol fyddai’n cyd gysylltu datblygiad tai fforddiadwy gyda chyfleoedd gwaith a mentergarwch ym mhen <PROTECTED>

Laatste Update: 2009-09-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Engels

helplines are busy , with 70 per cent of the calls from women , yet your government has seen fit to reduce rural stress budgets

Wels

mae'r llinellau cymorth yn brysur , ac oddi wrth fenywod y daw 70 y cant o'r galwadau , ac eto mae'ch llywodraeth wedi gweld yn dda i leihau cyllidebau ar gyfer straen gwledig

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

two hundred and nine households were improved with work which ranged from central heating to little things like the installation of efficient light bulbs

Wels

cafwyd gwelliannau i 209 o gartrefi a oedd yn amrywio o wresogi canolog i bethau bach fel gosod bylbiau golau effeithlon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

12.2an innovative scheme that would co-ordinate the development of affordable housing with work opportunities and enterprise in the lleyn peninsula 3

Wels

12.2cynllun arloesol fyddai’n cyd gysylltu datblygiad tai fforddiadwy gyda chyfleoedd gwaith a mentergarwch ym mhen llŷn 3

Laatste Update: 2009-11-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

alun cairns : our finance spokesman did not attend the meeting yesterday as he was so busy with his regional duties as an assembly member , in your constituency

Wels

alun cairns : ni fynychodd ein llefarydd cyllid y cyfarfod ddoe am ei fod mor brysur gyda'i ddyletswyddau rhanbarthol fel aelod cynulliad , yn eich etholaeth chi

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

much of the work will be relevant to the strategic operations team as a whole and interlinked with work in other units at the board e.g. youth;

Wels

bydd llawer o'r gwaith yn berthnasol i'r tîm gweithredu strategol yn ei gyfanrwydd ac yn cyd gysylltu a gwaith mewn unedau eraill yn y bwrdd e.e. ieuenctid;

Laatste Update: 2006-10-31
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

it will be important to ensure the equal status of the three domains , and to balance work on a sector-wide basis with work specific to the needs of the individual domains

Wels

bydd yn bwysig sicrhau statws cyfartal y tri maes , a chydbwyso gwaith ledled y sector gyda gwaith penodol ar gyfer anghenion y meysydd unigol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

the programme contains 70 measures , of which more than 40 are commitments to report on progress -- whatever that means -- to hold debates or to proceed with work already underway

Wels

ceir 70 o fesurau yn y rhaglen , a thros 40 ohonynt yn ymrwymiadau i adrodd ar gynnydd -- beth bynnag a olyga hynny -- i gynnal dadleuon neu i barhau â gwaith a ddechreuwyd eisoes

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

my children and i have benefited from a wild -- i mean wide -- range of childcare , though i can assure you that it was wild on occasions trying to juggle home and family responsibilities with work

Wels

mae fy mhlant a minnau wedi elwa ar amrediad eang o ofal plant a oedd hefyd yn wyllt ar brydiau pan oedd raid cydbwyso cyfrifoldebau'r cartref a'r teulu a gwaith

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

on that basis , the announcement that i made today is about upgrading the single carriageway status , initially starting with work on the robeston wathen bypass , which we hope will start by the end of 2007 , subject to statutory procedures

Wels

ar y sail honno , mae'r cyhoeddiad a wneuthum heddiw'n ymwneud â gwella'r lonydd cerbydau sengl , gan ddechrau â'r gwaith ar ffordd osgoi llangwathen , y gobeithiwn ddechrau arno erbyn diwedd 2007 , yn amodol ar y gweithdrefnau statudol

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we would welcome your assurance that the money will be made available quickly and , where necessary , up-front to councils , or that assurances will be given to them that they can proceed with work immediately

Wels

byddem yn croesawu eich sicrwydd y bydd yr arian ar gael yn gyflym a , lle bo angen , o flaen llaw i gynghorau , neu y rhoddir sicrwydd iddynt y gallant fynd ymlaen â'r gwaith ar unwaith

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

ann jones : why have discussions broken down ? is it because opposition parties are too busy with other agendas ? [ interruption . ]

Wels

ann jones : pam y mae trafodaethau wedi methu ? ai am fod gwrthbleidiau'n rhy brysur ag agendâu eraill ? [ torri ar draws . ]

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

15.2although this paper deals with an element of the work of one unit, i would like to emphasise from the very beginning that this unit operates within the structure of a broader team, and officers deal with work at team level as well as work at unit level.

Wels

15.2er bod y papur hon yn ymwneud ag elfen o waith un uned, hoffwn bwysleisio o’r cychwyn oll bod yr uned yma yn gweithredu o fewn strwythur tîm ehangach ac mae swyddogion yn ymwneud â gwaith ar lefel tîm yn ogystal â gwaith ar lefel uned.

Laatste Update: 2008-02-28
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Engels

helen mary jones : does your answer not show that the community investment authority is yet another example of a coalition commitment that is simply not happening ? is that because you are not interested in pleasing your liberal democrat colleagues , or are you just too busy with your many jobs to get on with making it work ?

Wels

helen mary jones : onid yw eich ateb yn dangos bod yr awdurdod buddsoddi cymunedol yn enghraifft arall o ymrwymiad clymbleidiol nad yw'n digwydd ? a yw hynny am nad oes gennych ddiddordeb mewn plesio eich cyd-aelodau ym mhlaid y democratiaid rhyddfrydol , ynteu a ydych yn rhy brysur gyda'ch holl swyddi i wneud iddo weithio ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

however , do you accept that much of north wales's tourism depends on access to open land , such as the snowdon massif ? i was rock climbing on sunday at tremadog and it was busy with english climbers

Wels

fodd bynnag , a dderbyniwch fod llawer o dwristiaeth gogledd cymru yn dibynnu ar fynediad i dir agored , megis eryri ? yr oeddwn yn dringo'r creigiau yn nhremadog ddydd sul ac yr oedd yn llawn o ddringwyr o loegr

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK