Je was op zoek naar: much loved one (Engels - Wels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Wels

Info

Engels

she was a much-loved dinner lady at the school

Wels

yr oedd yn oruchwylwraig cinio hoffus iawn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

first , the tragedy of losing their child , a loved one

Wels

yn gyntaf , y drychineb o golli eu plentyn , rhywun annwyl

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

he was a much loved character who worked hard for wales and anglesey

Wels

yr oedd yn gymeriad annwyl , ac yn ddyn a weithiai'n galed dros gymru ac ynys môn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we send our sympathy to a family that has lost a much loved mother and grandmother

Wels

estynnwn ein cydymdeimlad i deulu sydd wedi colli mam a nain annwyl iawn

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

as you say , david , local hospices are much loved and supported in their communities

Wels

fel y dywedwch , david , mae hosbisau lleol yn boblogaidd iawn a cheir cefnogaeth fawr iddynt yn eu cymunedau

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

it is long overdue , and will replace a much-loved but decrepit building in ebbw vale

Wels

mae'n hir-ddisgwyliedig , a bydd yn cymryd lle adeilad tra hoff ond adfeiliedig yng nglynebwy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

our thoughts also go out to relatives and loved ones at this time

Wels

yr ydym hefyd yn cydymdeimlo â'r perthnasau a'r anwyliaid ar yr adeg hon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

families are losing their loved ones and are being insulted by the uk government

Wels

mae teuluoedd yn colli eu hanwyliaid a chânt eu sarhau gan lywodraeth y du

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

to those who lost their beloved (loved ones), we mourn.

Wels

i'r rhai a garwn ac y galawrn o'u colli

Laatste Update: 2016-10-22
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Engels

the huge cost of replacing these old and draughty , but much loved , prefabs meant that stock transfer was the only affordable option

Wels

golygodd y gost enfawr o adeiladu tai newydd yn lle'r hen dai parod , drafftiog ond hoffus hyn , mai trosglwyddo stoc oedd yr unig opsiwn fforddiadwy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

accidents happen to real people , and every statistic is someone's child , mother , father or loved one

Wels

mae damweiniau'n digwydd i bobl go iawn , ac mae pob ystadegyn yn blentyn , yn fam , yn dad neu'n berthynas i rywun

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

as i said in my closing remarks , it is about having an nhs in wales that works with people sensitively and respectfully following the loss of a loved one

Wels

fel y dywedais yn fy sylwadau terfynol , mae'n ymwneud â chael nhs yng nghymru sydd yn gweithio gyda phobl mewn ffordd sensitif a chyda pharch ar ôl iddynt golli rhywun annwyl

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

she was close to her mother and she has had the immense sadness of losing a much-loved sister and a beloved mother in quick succession

Wels

yr oedd yn glòs iawn at ei mam ac mae wedi cael y tristwch aruthrol o golli hoff chwaer ac annwyl fam yn syth ar ôl ei gilydd

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

it can be a horrendous experience for people when their loved ones must be discharged without adequate case conferences having taken place

Wels

gall fod yn brofiad ofnadwy i bobl pan fydd yn rhaid i'w hanwyliaid gael eu rhyddhau o'r ysbyty heb fod digon o gynadleddau achos wedi eu cynnal

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

those caring for a relative or loved one can look forward to welcome respite care on a weekly basis , even if it is only for an hour to get the food provisions for the week

Wels

gall y rheini sydd yn gofalu am berthynas neu rywun annwyl iddynt edrych ymlaen at ofal seibiant wythnosol , rhywbeth a groesewir yn fawr hyd yn oed os nad yw ond am awr i allu mynd i siopa am fwyd am yr wythnos

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

we all know how difficult it is to get anybody to agree to the closure of a much-loved local hospital , but it has been done in the cynon valley

Wels

yr ydym oll yn gwybod mor anodd yw cael gan neb gytuno i gau ysbyty lleol sy'n annwyl gan y gymuned , ond gwnaed hynny yng nghwm cynon

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

as lorraine said , we are all aware that families in wales have lost loved ones in the tragedy , and we sympathise with them

Wels

fel y dywedodd lorraine , yr ydym oll yn sylweddoli bod teuluoedd yng nghymru wedi colli anwyliaid yn y drychineb , a chydymdeimlwn â hwy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

behind these figures are people struggling to come to terms with what is happening and carers watching loved ones change and become strangers

Wels

y tu ôl i'r ffigurau hynny mae pobl sydd yn ymdrechu i ddygymod â'r hyn sydd yn digwydd a chynhalwyr yn gwylio anwyliaid yn newid ac yn troi'n ddieithriaid

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

this , of course , is no consolation to those families that have lost their loved ones and our thoughts are very much with them

Wels

wrth gwrs , nid yw hyn o unrhyw gysur i'r teuluoedd hynny sydd wedi colli eu hanwyliaid ac mae ein meddyliau gyda hwy

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Engels

this week , we saw communities ' frustration erupting into violence on the loss of loved ones as a result of drug abuse

Wels

yr wythnos hon , gwelsom rwystredigaeth y cymunedau'n troi'n drais oherwydd colli anwyliaid o ganlyniad i gamddefnyddio cyffuriau

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK