Vraag Google

Je was op zoek naar: bruttokansantuotteeseen (Fins - Bulgaars)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Bulgaars

Info

Fins

Luonnonvarojen kokonaiskäyttö (Total material requirement,TMR) suhteessa bruttokansantuotteeseen

Bulgaars

Общо материално изискване (спрямо БВП)

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Tutkimuksissa arvioidaan, että kaudella 2007–2013 koheesiopolitiikka lisää noin 6 prosenttia useimpien uusien jäsenvaltioiden bruttokansantuotteeseen perusskenaarion lisäksi.

Bulgaars

Разглеждайки периода 2007—13 г., проучванията считат, че кохезионната политика ще добави около 6 % към БВП на новите държави членки на базата на основен сценарий.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Erityiset ehdot ja edellytykset, jotka koskevat assosioituneiden maiden osallistumista Euratom-ohjelmaan, mukaan lukien assosioituneen maan bruttokansantuotteeseen perustuva rahoitusosuus, määritetään unionin ja assosioituneiden maiden välisissä kansainvälisissä sopimuksissa.

Bulgaars

Специфичните условия за участието на асоциираните държави в програмата на Евратом, включително финансовото участие съобразно брутния вътрешен продукт на съответната асоциирана държава, се определят с международни споразумения между Съюза и асоциираните държави.

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

kulttuurialan ja luovien alojen työllisyysaste, työllisyyden muutos sekä osuus työpaikoista ja bruttokansantuotteesta;

Bulgaars

равнището на заетост в секторите на културата и творчеството, промяната в него и делът му от брутния вътрешен продукт;

Laatste Update: 2014-11-18
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Rahastoista jäsenvaltiolle kohdennettaville vuotuisille määrärahoille ja koheesiorahastosta Verkkojen Eurooppa -välineelle siirrettäville määrille olisi vahvistettava enimmäismäärä ottaen huomioon kyseisen jäsenvaltion bruttokansantuote.

Bulgaars

Отпусканите от фондовете годишни бюджетни кредити на държава-членка, следва да бъдат ограничени до таван, който ще бъде определен, като се отчита БВП на съответната държава-членка.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Lisäksi julkisissa talousennusteissa arvioidaan, että Venäjän federaation bruttokansantuote kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina.

Bulgaars

Освен това според икономическите прогнози от публично достъпни източници в Руската федерация се очаква висок ръст на БВП през следващите години.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Tällä alalla toimivien yritysten välitön osuus unionin bruttokansantuotteesta (BKT) on 5 prosenttia.

Bulgaars

Предприятията в този сектор допринасят пряко с 5 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Съюза.

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

’kehitystaso’ tarkoittaa maan suhteellista kehitysastetta, joka määritellään eliniänodotetta, luku- ja kirjoitustaitoa, koulutustasoa ja bruttokansantuotetta (BKT) asukasta kohti mittaavilla tilastollisilla menetelmillä;

Bulgaars

„равнище на развитие“ означава относителната степен на развитие на страната, определена посредством статистически величини като средна продължителност на живота, грамотност, степен на образованост и брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението,

Laatste Update: 2014-11-11
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

A-määrärahojen jaossa on otettava huomioon asukasmäärä, bruttokansantuote (BKT), aiemmista EKR:istä myönnetyt määrärahat ja tämän päätöksen 9 artiklassa tarkoitetut maantieteellisestä eristyneisyydestä johtuvat erityisongelmat.

Bulgaars

При разпределянето на сумата А се вземат предвид числеността на населението, размерът на брутния вътрешен продукт (БВП), размерът на средствата, отпуснати по линия на ЕФР в предходни периоди, и ограниченията, произтичащи от географската изолираност на ОСТ, съгласно посоченото в член 9 от настоящото решение.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Näissä perusteissa olisi otettava huomioon asukasmäärä, bruttokansantuote (BKT), aiemmista Euroopan kehitysrahastoista (EKR) myönnetyt määrärahat ja MMA:iden maantieteellisestä eristyneisyydestä johtuvat erityisongelmat.

Bulgaars

Тези критерии следва да отчитат броя на населението, размера на брутния вътрешен продукт (БВП), размера на предишни разпределени суми от Европейския фонд за развитие (ЕФР), както и ограниченията, дължащи се на географската изолация на ОСТ.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

miten mitataan ja lasketaan poikkeama luotot/bruttokansantuote (BKT) -suhteiden pitkäaikaisista trendeistä,

Bulgaars

измерване и изчисляване на отклонението от дългосрочния тренд на съотношението на кредитите към брутния вътрешен продукт (БВП);

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

liikennealan suora osuus unionin bruttokansantuotteesta (BKT) on 6,3 prosenttia ja se työllistää lähes 13 miljoonaa ihmistä Euroopassa.

Bulgaars

Залогът е нарастването на конкурентоспособността на този основен икономически сектор, който пряко представлява 6,3 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз и осигурява работа на близо 13 милиона души в Европа.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Neljännesvuositasolla reaalinen bruttokansantuote (BKT) alkoi jälleen kasvaa kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, ja myös lyhyen aikavälin indikaattorit viittaavat siihen, että taantuma on vähitellen taittumassa.

Bulgaars

Растежът на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на тримесечна основа възстанови положителния си знак през второто тримесечие на текущата година, като краткосрочните показатели също свидетелстват за постепенно излизане от рецесията.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Kun laajempi riskien ja vaikutusten kirjo otetaan huomioon, luku saattaa nousta jopa 20 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Bulgaars

Тази стойност би могла да нарасне до 20 % от БВП, ако се включат по-широк спектър от рискове и въздействия.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Talouden kehityksen seuraamiseksi olisi edelleen kehitettävä indikaattoreita, joilla täydennetään bruttokansantuotetta (BKT) ja jotka menevät sitä pidemmälle.

Bulgaars

Следва да продължи разработването на показатели за наблюдение на икономическия напредък, които допълват брутния вътрешен продукт (БВП) и излизат извън неговите рамки.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Reaalinen bruttokansantuote (BKT) supistui 3,2 prosenttia vuonna 2012 talouden toimeliaisuuden ja työllisyyden supistuttua odottamattoman paljon vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Bulgaars

Реалният брутен вътрешен продукт (БВП) спадна с 3,2 % през 2012 г. след неочаквано големия спад на икономическата активност и на заетостта през последното тримесечие на годината.

Laatste Update: 2014-11-07
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Islannin ja Norjan osuus sellaisista tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvista toimintakuluista, joita ei suoriteta Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta, vaan jotka lankeavat suoraan osallistuvien jäsenvaltioiden maksettaviksi, määräytyy sen perusteella, mikä on niiden bruttokansantuotteen osuus kaikkien osallistuvien valtioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta.

Bulgaars

В случаите, когато оперативните разходи, свързани с прилагането на настоящото споразумение, не се числят към общия бюджет на Европейските общности, а са пряко задължение на участващите държави-членки, Исландия и Норвегия следва да внасят своите дялове от тези разходи в съответствие с процента от брутния национален продукт на страните си в съотношение с брутния национален продукт на всички участващи държави-членки.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

Islanti ja Norja osallistuvat Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta suoritettavien toimintakulujen kattamiseen maksamalla vuosittain mainittuun talousarvioon rahoitusosuuden, joka määräytyy sen perusteella, mikä on niiden bruttokansantuotteen osuus kaikkien osallistuvien valtioiden yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta.

Bulgaars

В случаите, когато оперативните разходи се числят към общия бюджет на Европейските общности, Исландия и Норвегия следва да споделят тези разходи, като внасят в гореспоменатия бюджет годишна сума в съответствие с процента от брутния национален продукт на страните си в съотношение с брутния национален продукт на всички участващи държави-членки.

Laatste Update: 2014-10-23
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

(1) Bruttokansantuote on maassa yhden vuoden aikana tuotettujen hyödykkeiden ja palvelujen kokonaisarvo.

Bulgaars

(1) Брутният вътрешен продукт е общата стойност на всички стоки и услуги, произведени в дадена страна за една година.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1

Fins

3 prosenttia ennakoidun tai toteutuneen julkistalouden alijäämän osuudesta markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta;

Bulgaars

3 % – за съотношението между планирания или фактическия бюджетен дефицити брутния вътрешен продукт по пазарни цени.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1

Krijg een betere vertaling met menselijke bijdragen

Help bij het beoordelen van gelijkaardige zoekopdrachten:

Gebruikers vragen nu voor assistentie

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK