Vraag Google

Je was op zoek naar: lainasaatava (Fins - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Fins

Engels

Info

Fins

epävarma lainasaatava

Engels

poor quality loan

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 5
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

1.3 Voidaan kysyä, olisiko säännös, jonka mukaan pankkien lainasaatavat voidaan katsoa rahoitusvakuusjärjestelyissä vakuudeksi, sisällytetty komission ehdotukseen, jos kysymys olisi esitetty nyt eikä vuosi sitten.

Engels

1.3 It may well be wondered if the provision under which bank loans are to be considered eligible as collateral in financial collateral arrangements would have been included in the Commission's proposal if the question were to be raised now rather than a year ago.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Korkomarginaali voitiin määrittää siten, että sillä katettiin asunto-obligaatio-osaston toimintakulut ja maksamattomista lainasaatavista aiheutuvat arvioidut tappiot (ks. asuntolain 28 §).

Engels

This margin could be set so that it covered the Housing Bonds Division’s operating expenses and estimated losses from outstanding loans (cf. Article 28 of the Act).

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Lain nro 97/1993 21 §:n mukaan asunto-obligaatio-osastolla oli lupa lisätä summaan korkomarginaali toimintakulujensa ja maksamattomista lainasaatavista aiheutuvien tappioiden kattamiseksi.

Engels

According to Article 21 of the Act, the Housing Bonds Division was permitted to claim an interest margin to cover its operating expenses and estimated losses from outstanding loans.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Ulkomaisten pankkien lainasaatavat, Citibank Seoulin myöntämät lainat mukaan lukien, muodostivat vain 5 prosenttia Hynixin kokonaislainamäärästä vuosina 2000-2001(52).

Engels

The outstanding loans from foreign banks, including those from Citibank Seoul, accounted for only 5 % of the total Hynix loans in 2000 to 2001(52).

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

”Kun lainasaamisia annetaan rahoitusvakuutena, jäsenvaltiot eivät saa edellyttää, että niiden luominen, pätevyys, julkivarmistus, etuoikeus, täytäntöönpanokelpoisuus tai todistekelpoisuus riippuu jonkin muodollisen toimen suorittamisesta, kuten rekisteröinnistä tai lainasaatavan velalliselle ilmoittamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 5 kohdan soveltamista.

Engels

‘Without prejudice to Article 1(5), when credit claims are provided as financial collateral, Member States shall not require that the creation, validity, perfection, priority, enforceability or admissibility in evidence of such financial collateral be dependent on the performance of any formal act such as the registration or the notification of the debtor of the credit claim provided as collateral.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen antaa sääntöjä, joilla varmistetaan rahoitusvakuusjärjestelyjen toimivuus lainasaatavien osalta kolmansiin osapuoliin nähden.”

Engels

This Directive does not affect the rights of Member States to impose rules to ensure the effectiveness of financial collateral arrangements in relation to third parties as regards credit claims,’.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Vastapuoli hankkii Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimivalta veroasiantuntijalta (UK tax counsel) vahvistuksen a) siitä, että velallisen ei tarvitse pidättää Yhdistyneessä kuningaskunnassa perittävää lähdeveroa sen johdosta, että lainasaatavan tosiasiallinen omistajuus (beneficial ownership) on siirtynyt kansalliselle keskuspankille joko Englannin lakia tai jotain muuta lakia sovellettaessa; tai b) siitä, että velallisen täytyy pidättää Yhdistyneessä kuningaskunnassa perittävä lähdevero sen johdosta, että tosiasiallinen omistajuus (beneficial ownership) on siirtynyt kansalliselle keskuspankille, mutta kansallisen keskuspankin pitäisi olla oikeutettu saamaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansallisen keskuspankin oikeuspaikan välisestä verosopimuksesta tuleva hyöty niin, että sen jälkeen kun toimivaltainen veroviranomainen (Her Majesty’s Revenue & Customs) on antanut päätöksensä kyseisen sopimuksen nojalla, velallisella on oikeus maksaa korkoja kansalliselle keskuspankille pidättämättä Yhdistyneen kuningaskunnan lähdeveroa ja kansallisella keskuspankilla on oikeus saada takaisin aikaisemmin pidätetty vero; tai c) siitä, että velallisen täytyy pidättää Yhdistyneessä kuningaskunnassa perittävä lähdevero sen johdosta, että tosiasiallinen omistajuus (beneficial ownership) on siirtynyt kansalliselle keskuspankille eikä kansallinen keskuspankki ole oikeutettu samaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja kansallisen keskuspankin oikeuspaikan välisestä verosopimuksesta tulevaa hyötyä tai hyötyä mistään muustakaan vapautuksesta.

Engels

The counterparty shall provide confirmation from UK tax counsel to the effect that either: (a) the debtor will not be required to retain UK withholding tax as a result of any transfer, under either English or any other law, of the beneficial ownership of the loan asset to the NCB; or (b) the debtor will be required to retain UK withholding tax as a result of such transfer of beneficial ownership to the NCB, but that the NCB should be eligible to benefit from the tax treaty between the UK and the jurisdiction of the NCB, such that once a direction has been issued by Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) under the relevant treaty, the debtor will be entitled to make interest payments to the NCB without withholding UK tax and the NCB will be entitled to recover tax previously withheld; or (c) the debtor will be required to retain UK withholding tax as a result of such transfer of beneficial ownership to the NCB and the NCB will not be eligible to benefit from the tax treaty between the UK and the NCB’s jurisdiction or any other exemption.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE
Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Fins

Vastapuoli hankkii asiassa toimivaltaisina pitämiensä oikeuspaikkojen veroasiantuntijoilta vahvistuksen siitä, ettei velallisen tarvitse pidättää Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella perittävää lähdeveroa sen johdosta, että lainasaatavan tosiasiallinen omistajuus (beneficial ownership) siirtyy kansalliselle keskuspankille joko Englannin lain tai jonkin muun lain mukaan ja ettei mikään sellainen siirto synnytä vastuuta Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella maksettavasta leima- tai siirtoverosta.

Engels

The counterparty shall provide confirmation from appropriate tax counsel in such jurisdictions that the counterparty considers applicable, to the effect that the debtor will not be required to retain non-UK withholding tax as a result of any transfer, under either English or any other law, of the beneficial ownership of the loan asset to the NCB, and that any such transfer will not trigger liability to any non-UK stamp or transfer duty.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Kun Yhdistyneen kuningaskunnassa toimiva veroasiantuntija vahvistaa, että lainasaatavan tosiasiallisen omistajuuden (beneficial ownership) siirtyminen kansalliselle keskuspankille kuuluu tämän artiklan 2 kohdan b) tai c) kohdan soveltamisalaan, vastapuolen täytyy suostua korvaamaan kansalliselle keskuspankille Yhdistyneen kuningaskunnan lähdevero, jonka velallinen on pidättänyt (ja jota ei syndikoidun lainasopimuksen mukaisesti ole lisätty siihen) ja ne haitalliset kassavirtaseuraamukset, jotka aiheutuvat ensiksi pidätetyn ja sitten kansalliselle keskuspankille palautetun Yhdistyneen kuningaskunnan lähdeveron johdosta.

Engels

Where UK tax counsel confirms that the transfer of beneficial ownership of the loan asset to the NCB falls under either category (b) or (c) in paragraph 2 above, the counterparty will be required to agree to indemnify the NCB for any UK withholding tax that is withheld by the debtor (and not grossed up pursuant to the syndicated loan agreement), and for all adverse cash-flow consequences of any UK withholding tax that is first retained from, and then refunded to, the NCB.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Vastapuoli vastaa kaikista UK stamp duty –veroihin liittyvistä kustannuksista (mukaan luettuina veroon liittyvät sakot ja korot), jotka tulevat maksettaviksi sen johdosta, että lainasaatavan tosiasiallinen omistajuus (beneficial ownership) on siirtynyt Englannin lain tai jonkin muun lain mukaan, ja jotka kansallisen keskuspankin perustellun harkinnan mukaan on maksettava, jotta kansallinen keskuspankki voi esittää lainasaamisen todisteena englantilaisessa tuomioistuimessa tai käyttää lainasaamista johonkin muuhun tarkoitukseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Engels

The counterparty shall bear the full cost of any UK stamp duty (as well as any penalty and interest thereon) that is payable as a result of any transfer, under either English or any other law, of the beneficial ownership of the loan asset, and that the NCB reasonably considers has to be paid in order for the NCB to be able to adduce the loan asset as evidence in an English court or use the loan asset for some other purpose in the UK.

Laatste Update: 2014-11-13
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Tämä johtuu siitä, että lainasaatavat eivät täyttäneet KWG:ssä tarkoitettuun poikkeuksellisen suotuisaan kiinteistöluoton painotukseen liittyviä vaatimuksia.

Engels

The loan claims did not meet the particularly favourable conditions for a weighting as real-estate loans within the meaning of the Act.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Saksa vahvisti 5 päivänä lokakuuta 1994 ja 30 päivänä huhtikuuta 1996 päivättyjen tilintarkastusyritys [...] :n lausuntojen perusteella, että siirrettyjen lainasaatavien nykyarvo olisi ilman täytetakausta määritetty alhaisemmaksi, sillä 7,5 prosentin pääomituskorkoon olisi tuolloin pitänyt lisätä riskipreemio.

Engels

With reference to expert reports by the auditors […] dated 5 October 1994 and 30 April 1996, which have been supplied to the Commission, Germany was able to prove that, without the default guarantee, the cash value of the transferred loan claims would have had to have been set at a lower level, as the fixed capitalisation interest rate of 7,5 % would have been supplemented by a risk premium.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Osavaltion täytetakauksella erityistarkoituksiin sidottuihin omaisuuseriin liittyville lainoille varmistettiin, että pankki saisi tuloja vähintään erityisvaraukseen yhdistetyistä lainasaatavista. Nykyarvon alittuminen oli kuitenkin mahdollista muun muassa siinä tapauksessa, että takaisin saadut varat käytettäisiin uudelleen asuntotuotannon edistämiseen.

Engels

Although the Land's default guarantee for loans from the special-purpose assets secured at least the return flow from the loan claims concentrated in the special-purpose reserve, the cash value could still fall below the reference amount, for example when the returned funds were granted afresh to promote housing construction, whereby the Land held sole decision-making power pursuant to the transfer agreement.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Nykyarvon käyttö laskentaperusteena tarkoitti sitä, että lainasaatavien takaisinmaksuun liittyvät (laiminlyönti)riskit oli jo otettu huomioon eikä lisäkorvauksen veloittamiselle täytetakauksesta ollut sen vuoksi perusteita.

Engels

The fact that the cash value was used meant that account was already taken of the (default) risks connected with uncollectible loan claims and that there was no justification for any additional remuneration for the default guarantee.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Korvauksen määrityksessä on otettava huomioon myös Baijerin osavaltion takaamista lainasaatavista suoritettava 0,05 prosentin vuotuinen takausmaksu (Bürgschaftsgebühr), joka on vastike erityistarkoituksiin sidottujen omaisuuserien siirrosta. Saksan mukaan se, että tämän vuotuisen takausmaksun voidaan katsoa liittyvän korvaukseen, perustui siihen, että takauksen myöntäminen oli suorassa yhteydessä Landesbank-pankin omien varojen korottamiseen.

Engels

In Germany's view, the fee (Bürgschaftsgebühr) of 0,05 % per annum for the loan claims guaranteed by the Land can also be viewed as remuneration for the transfer of the special-purpose assets, as provision of the guarantee was directly linked to the aim of increasing the Landesbank's equity capital.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Toisin kuin WestLB:tä koskevassa asiassa, jossa WestLB:lle siirretyn Wfa:n omaisuuden osuus sen omista varoista oli lähes 50 prosenttia, BayernLB:lle siirrettyjen asuntolainasaatavien osuus BayernLB:n omista varoista oli vain noin 8 prosenttia siirron toteutuksen aikaan. BayernLB ei myöskään ollut WestLB:n tavoin riippuvainen asuntotuotannon lainasaatavista muodostuvasta ydinpääomasta.

Engels

Unlike in the WestLB case, where the transferred Wfa assets made up almost 50 % of the bank's equity capital, the transferred housing-promotion loans accounted for only around 8 % of BayernLB's equity capital at the time of the transfer.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Epäilyt kohdistuivat myös siihen, oliko muissa Saksan mainitsemissa korvaussummissa, kuten Baijerin osavaltiolle lainasaatavia koskevasta täytetakauksesta suoritettavassa maksussa, jonka osuus taatuista siirtosaatavista oli 0,05 prosenttia vuotta kohden, lainoista osavaltiolle suoritettavissa korkomaksuissa tai väliaikaisiin sijoituksiin liittyvissä korkomaksuissa, todellisuudesta kyse korvauksesta, joka maksettiin takuupääoman käytöstä liiketoiminnan laajentamiseen.

Engels

It also seemed doubtful that the additional elements of remuneration cited by Germany, such as the fee equal to 0,05 % per annum of guaranteed transferred claims and payable to the Land for a default guarantee covering the loan claims, the interest payments made by borrowers (and also accruing to the Land) or the interest on intermediate investments abroad , actually constituted remuneration for the business-expansion function of equity capital.

Laatste Update: 2014-11-05
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Kyseessä on suoria limiittiluottoja korvaava rahoitusväline, jonka vakuutena ovat BRE Bank Hipoteczny S.A:n lainasaatavat.

Engels

At the end of 2007 the team consisted of 55 experts, working not only from Luxembourg, but also from Bucharest, Vienna and Warsaw, where offices were opened in the course of the year.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Fins

Yhtiön yksityistämisen yhteydessä Saksan viranomaiset luopuivat 134 miljoonan Saksan markan (68 miljoonan ecun) lainasaatavista. Yritys sai lainan Treuhandanstalt-järjestelystä ja komissio piti koko lainamäärää yrityksen tuolloin kohtaamista vaikeuksista johtuen tukena, jota ei tarvitse maksaa takaisin, ja hyväksyi sen sellaisenaan.

Engels

In the course of thecompany's privatisation, the German authorities waived repayment of a loan of DEM 134 million(ECU 68 million) granted to the company through the Treuhandanstalt privatisation agency, which the Commission, in view of the company's difficulties at the time, treated as non-repayable aid in its entiretyand authorised as such.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK