Vraag Google

Je was op zoek naar: sound (Maltees - Tjechisch)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Maltees

Tjechisch

Info

Maltees

Kuntatt mas-sound server ma ġiex stabbilit

Tjechisch

Nezdařilo se navázání spojení se serverem.

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Id-Diviżjoni tal-ICES IIIb – Is-Sound

Tjechisch

Divize ICES IIIb – Sound

Laatste Update: 2014-11-10
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

-* A sound background knowledge of financial and economic affairs .

Tjechisch

-* A sound background knowledge of financial and economic affairs .

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

imbagħad jaqsam id-daħla tal-lvant ta' Storstrøm Sound;

Tjechisch

odtud východním vstupem do Storstrmu;

Laatste Update: 2014-10-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

--- Additional guarantees The Eurosystem may require additional guarantees from financially sound entities in order to accept certain assets.

Tjechisch

--- Dodatečné záruky K přijetí některých aktiv může Eurosystém požadovat dodatečné záruky ze strany finančně zdravých subjektů.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

The asset must be deemed of high credit quality by the ECB( which could include a guarantee of an EEA guarantor which is deemed financially sound by the ECB)

Tjechisch

aktivum musí být ECB považováno za aktivum vysoké úvěrové kvality( což může zahrnovat i záruku poskytnutou ručitelem z EHP, který je ECB považován za finančně zdravého)

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

materjal tal-film arkivali (bi jew mingħajr sound track) maħsub għall-użu in konnessjoni ma' newsreel films;

Tjechisch

archivní filmový materiál (ozvučený nebo neozvučený) určený pro použití spolu s filmovými aktualitami;

Laatste Update: 2014-11-14
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Ma nistax niftaħ apparat tal-awdjo biex indoqq. Dil il-verżjoni ta' Open Sound System mhux issapportjatha minn dan l-element.

Tjechisch

Nezdařilo se otevření zvukového zařízení pro přehrávání. Tato verze Open Sound System není příslušným prvkem podporována.

Laatste Update: 2014-08-20
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2187/2005 tal-21 ta’ Diċembru 2005 għall-konservazzjoni ta’ riżorsi tas-sajd permezz ta’ miżuri tekniċi fil-Baħar Baltiku, fil-Belts u fis-Sound, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1434/98 u jħassar ir-Regolament (KE) Nru 88/98 (ĠU L 349, 31.12.2005, p. 1).

Tjechisch

Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005, kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Øresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98 (Úř. věst. L 349, 31.12.2005, s. 1).

Laatste Update: 2014-11-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Membri tal-G-20 impenjaw ruħom li jimplimentaw l-Prinċipji għall-Prattiki u Standards ta’ Implimentazzjoni Tajba dwar il-Kumpens ("Principles for Sound Compensation Practices and Implementing Standards") tal-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (FSB) li jindirizzaw l-effett potenzjalment detrimentali ta’ strutturi ta’ rimunerazzjoni mfassla ħażin fuq il-ġestjoni valida tar-riskji u l-kontroll ta’ mġiba tat-teħid ta’ riskju minn individwi.

Tjechisch

Členové skupiny G20 se zavázali uplatňovat zásady řádného postupu odměňování a prováděcí normy Rady pro finanční stabilitu, které se zabývají potenciálně škodlivým účinkem nevhodně navržených struktur odměňování na řádné řízení rizik a kontrolu rizikového chování jednotlivců.

Laatste Update: 2014-11-09
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Maltees

"dokument" tfisser kull kontenut, ikun liema jkun il-mezz ta' komunikazzjoni tiegħu (miktub fuq karta jew reġistrat f’forma elettronika jew irrekordjat bħala 'sound' jew irrekordjat b'mod viżiv jew awdjoviżiv) li jikkonċerna kwistjoni li għandha x'taqsam mal-politiki, ma' lattivitajiet u maddeċiżjonijiet li jaqgħu fi ħdan irresponsabbiltà ta’ l-istituzzjoni;

Tjechisch

(a) „dokumentem“ rozumí obsah na jakémkoli nosiči (psaný či tištěný na papíře či uložený v elektronické formě nebo jako zvuková, vizuální nebo audiovizuální nahrávka) o záležitosti, která se týká politik, činností a rozhodnutí, jež spadají do působnosti orgánu,

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Maltees

27-28 ta’ Jannar 2006: Il-konferenza“Sound of Europe” dwar l-identità Ewropea se tkun organizzata f’Salsburgu.

Tjechisch

28. února 2006: v Bruselu se koná 8. schůze styčné skupiny s evropskými organizacemi a sítěmi občanské společnosti.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Il-Livell talPressjoni talĦoss (LPĦ /sound pressure level spl) huwa kejl logaritmiku talpressjoni talħoss għal xi ħoss partikolari f'rabta ma' pressjoni tal- ħoss ta' referenza.

Tjechisch

Hladina akustického tlaku je dvacetinásobek logaritmu poměru akustického tlaku pro konkrétní zvuk k referenčnímu akustickému tlaku.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Taħt it-titlu “What next- a new sound?” is-Sinjura Sigmund flimkien masSegretarju Ġenerali tal-Kunsill, Javier Solana, malMinistru Awstrijak ta’ l-Affarijiet Barranin, Ursula Plassnik, u Margot Wallström, il-Viċi President talKummissjoni, iddiskutew il-futur ta’l-Ewropa. l-Ewropa.

Tjechisch

Paní Sigmund společně s generálním tajemníkem Rady Javierem Solanou, rakouskou ministryní zahraničí Ursulou Plassnik a místopředsedkyní Komise Margot Wallström vedli rozpravu na téma „A co nyní – nový tón?“ o evropských perspektivách pro budoucnost.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

Institutions which are exempt from their obligations under the Eurosystem's minimum reserve system( see Section 7.2) are not eligible to be counterparties to Eurosystem standing facilities and open market operations,--- counterparties must be financially sound.

Tjechisch

Instituce, které jsou zproštěny povinnosti podle systému minimálních rezerv Eurosystému( viz část 7.2), nejsou způsobilé být protistranami pro stálé facility a operace na volném trhu Eurosystému,--- protistrany musí být finančně zdravé.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

However, financially sound institutions subject to non-harmonised national supervision of a comparable standard can also be accepted as counterparties, for example branches established in the euro area of institutions that have their head office outside the European Economic Area( EEA),--- counterparties must fulfil any operational criteria specified in the relevant contractual or regulatory arrangements applied by the respective national central bank( or the ECB), so as to ensure the efficient conduct of Eurosystem monetary policy operations.

Tjechisch

Avšak finančně zdravé instituce podléhající neharmonizovanému vnitrostátnímu dohledu srovnatelného standardu mohou být rovněž přijaty jako protistrany, například pobočky zřízené v eurozóně institucemi, které mají své ústředí mimo Evropský hospodářský prostor( EHP),--- protistrany musí splňovat všechna provozní kritéria specifikovaná v příslušných smluvních či veřejnoprávních úpravách uplatňovaných národní centrální bankou( nebo ECB) tak, aby bylo zajištěno účinné provádění operací měnové politiky Eurosystému.

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

In the assessment of the credit standard of debt instruments, the ECB takes into account, inter alia, available ratings by market agencies, guarantees( 37) provided by financially sound guarantors,( 38) as well as certain institutional criteria which would ensure particularly high protection of the instrument holders( 39),( 34) In addition, the ECB may allow the national central banks to consider as eligible for intraday credit certain types of assets which are not eligible as underlying assets for Eurosystem monetary policy operations( see footnote 17 in this chapter).

Tjechisch

Při hodnocení úvěrového standardu dluhového nástroje bere ECB mimo jiné v úvahu dostupná hodnocení tržními agenturami, záruky( 37) poskytnuté finančně zdravými ručiteli( 38) a rovněž některá institucionální kritéria, která by zajistila zejména vysokou ochranu držitelů nástroje( 39),( 34) ECB může národním centrálním bankám navíc umožnit, aby za způsobilá aktiva pro vnitrodenní úvěry považovaly některé druhy aktiv, která nejsou považována za způsobila jako podkladová aktiva pro účely operací měnové politiky Eurosystému( viz poznámka pod čarou 17 v této kapitole).

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Maltees

( 1) Ara « FSF Principles for Sound Compensation Practices »[ Prinċpiji FSF għal Prattiċi ta » Kumpens Xierqa] u l-istandards ta » implimentazzjoni rilevanti, disponibbli fil-websajt tal-G20 f' http://www.g20.org

Tjechisch

( 1) Viz „FSB Principles for Sound Compensation Practices », a příslušné prováděcí standardy, k dispozici na internetových stránkách skupiny G20 http://www.g20.org

Laatste Update: 2012-03-20
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Maltees

( 1 ) Ara « FSF Principles for Sound Compensation Practices » [ Prinċpiji FSF għal Prattiċi ta » Kumpens Xierqa ] u l-istandards ta » implimentazzjoni rilevanti , disponibbli fil-websajt tal-G20 f' http://www.g20.org

Tjechisch

( 1 ) Viz „FSB Principles for Sound Compensation Practices » , a příslušné prováděcí standardy , k dispozici na internetových stránkách skupiny G20 http://www.g20.org

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Maltees

The asset must be deemed of high credit quality by the national central bank which has included it in its tier-two list ( which could include a guarantee of a euro area guarantor which is deemed financially sound by the national central bank which has included the asset in its tier-two list ) Euro area

Tjechisch

aktivum musí být národní centrální bankou , která jej zařadila na svůj seznam řádu 2 , považováno za aktivum vysoké úvěrové kvality ( což může zahrnovat i záruku poskytnutou ručitelem z eurozóny , který je národní centrální bankou , která aktivum zařadila na svůj seznam řádu 2 , považován za finančně zdravého ) eurozóna eurozóna ( 6 )

Laatste Update: 2011-10-23
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK