Vraag Google

Je was op zoek naar: macrostructurele (Nederlands - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Engels

Info

Nederlands

In overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag heeft de Unie coördinatie-instrumenten ontwikkeld en ingevoerd voor het begrotingsbeleid en het macrostructurele beleid.

Engels

In accordance with the Treaty provisions, the Union has developed and implemented policy coordination instruments for fiscal policy and macro-structural policies.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Naar gelang van de aard van de onevenwichtigheid kunnen de beleidsvoorschriften betrekking hebben op budgettaire, loongerelateerde, macrostructurele en macroprudentiële beleidsaspecten waarover overheidsinstanties controle hebben.

Engels

Depending on the nature of the imbalance, the policy prescriptions could potentially address fiscal, wage, macrostructural and macroprudential policy aspects under the control of government authorities.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Raad WIJST ER OPNIEUW OP hoe belangrijk het is de belangrijkste macrostructurele nationale belemmeringen voor groei in beeld te krijgen, en beleid te ontwerpen om ze weg te werken, zodat dat de juiste voorwaarden worden geschapen voor duurzame en even­wichtige banen en groei in de toekomst.

Engels

The Council REAFFIRMS the importance of identifying the most important national macro-structural bottlenecks to growth and of designing policies to address them so as to provide the right conditions for sustainable and balance growth and jobs in the future.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

België heeft eveneens macrostructurele maatregelen genomen waarvan wordt verwacht dat zij de economische groei stimuleren en de begrotingsconsolidatie ondersteunen, nl. structurele hervormingen van de arbeidsmarkt en het pensioenstelsel die de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers zouden moeten verhogen.

Engels

Belgium has also taken macro-structural measures which are expected to boost economic growth and support the fiscal consolidation: structural reforms in the labour market and the pension system should stimulate the employment rate of elderly workers.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het zou nuttig zijn om voor de EU als geheel, voor de monetaire unie en voor de lidstaten de vereiste omvang van dit proces te evalueren aan de hand van "macrostructurele benchmarking".

Engels

It would be useful to estimate, as part of a process of "macro-structural benchmarking", the levels of investment required for the EU as a whole, the monetary union and the Member States.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Waarschuwing: Bevat onzichtbare HTML-opmaak

Nederlands

Zij moeten rekening houden met macrostructurele belemmeringen voor groei en landen­specifieke omstandigheden betreffende de stand van de economische ontwikkeling en de macro-economische, sociale, ecologische en begrotingsproblemen waar elk land mee te maken heeft.

Engels

They should reflect national macro-structural bottlenecks to growth and country-specific circumstances in terms of the state of economic development as well as the macroeconomic, social, environmental and fiscal challenges facing each country.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Duitse delegatie heeft voorgesteld om in de diverse Raadsformaties waarin het concurrentievermogen van de EU-lidstaten aan bod komt, verdere besprekingen te voeren over de wijze waarop het toezicht op macrostructurele onevenwichtigheden moet worden georganiseerd, met het oog op een betere coördinatie van het economisch beleid, en over de rol van de onderscheiden Raadsformaties in dat proces (14280/10).

Engels

The German delegation suggested that further discussions be held within the various Council configurations dealing with EU member states' competitiveness on how the surveillance of macro-structural imbalances should be organised, with a view to reinforcing economic policy coordination and on the role to be played by the respective Council configurations within that process (14280/10).

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De Raad SPOORT de Commissie AAN om met de nationale autoriteiten te blijven samenwerken zodat in de volgende nationale hervormingsprogramma's realistische en ambitieuze nationale streefcijfers, strokend met de vastgestelde macrostructurele belemmeringen voor de groei, kunnen worden vastgesteld.

Engels

The Council ENCOURAGES the Commission to continue the work with national authorities leading to the setting of realistic and ambitious national targets in the next National Reform Programmes, which are consistent with identified macro-structural bottlenecks to growth.

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Het voorstel vormt op die manier een aanvulling op het proces van macrostructureel landentoezicht op grond van Europa 2020.

Engels

As such, it complements the macrostructural country surveillance process provided for under Europe 2020.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In overeenstemming met de Verdragsbepalingen heeft de Europese Unie coördinatie-instrumenten ontwikkeld en ingevoerd voor het begrotingsbeleid (het stabiliteits- en groeipact) en het macrostructurele beleid.

Engels

In accordance with Treaty provisions, the European Union has developed and implemented policy coordination instruments for fiscal policy (the Stability and Growth Pact) and macro-structural policies.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Nederlands

een macro-economisch scenario op middellange termijn: alle ontwerpversies van de nationale hervormingsprogramma's bevatten een macro-economisch scenario en besteden bijzondere aandacht aan macrostructurele belemmeringen voor groei, met name op het gebied van belastingen;

Engels

A medium term macro-economic scenario: All draft NRPs contain a macro-economic scenario and dedicate particular attention to macro-structural obstacles to growth, in particular in the fiscal area.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In de loop van het Europees semester, en ten einde tijdig en geïntegreerd beleidsadvies over de macrofiscale en macrostructurele beleidsintenties te verstrekken, richt de Raad, na de beoordeling van deze programma's op basis van aanbevelingen van de Commissie, als hoofdregel richtsnoeren aan de lidstaten, waarbij volledig gebruik wordt gemaakt van de wettelijke instrumenten die onder artikelen 121 en 148 VWEU en onder deze verordening en Verordening (EU) nr. 1176/2011 zijn voorzien.

Engels

In the course of the European Semester, in order to provide timely and integrated policy advice on macrofiscal and macrostructural policy intentions, the Council shall, as a rule, following the assessment of these programmes on the basis of recommendations from the Commission, address guidance to the Member States making full use of the legal instruments provided under Articles 121 and 148 TFEU, and under this Regulation and Regulation (EU) No 1176/2011.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

macrostructureel landentoezicht

Engels

macro-structural country surveillance

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Nederlands

macrostructureel beleid

Engels

macrostructural policy

Laatste Update: 2014-11-15
Gebruiksfrequentie: 3
Kwaliteit:

Referentie: IATE

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK