Vraag Google

Je was op zoek naar: regularisatieopgaven (Nederlands - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Nederlands

Engels

Info

Nederlands

Controles en regularisatieopgaven van de BBI

Engels

Checks made and adjustment notices sent by the Special Tax Inspectorate

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Bij brieven van 11 juni 1999, 18 juni 1999 en 31 maart 2000 heeft Umicore aangegeven niet akkoord te gaan met de beide regularisatieopgaven.

Engels

By letters of 11 and 18 June 1999 and 31 March 2000, Umicore indicated its disagreement with the two adjustment notices.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

België wijst er op dat de ambtenaren bij het opstellen van de regularisatieopgaven de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voorgenomen belastingheffing automatisch hadden toegepast.

Engels

Belgium notes that when the adjustment notices were drawn up, the staff responsible automatically applied the legal provisions relating to the taxation concerned.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

De betrokken dading houdt in dat Umicore een bedrag betaalt dat sterk verlaagd is ten opzichte van de bedragen waarvan sprake is in voormelde regularisatieopgaven.

Engels

The agreement provided for the payment by Umicore of a much lower amount than the amounts included in the adjustment notices.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Op 23 december 1999 heeft de BBI Umicore haar opmerkingen naar aanleiding van de twee brieven van de belastingplichtige meegedeeld en andermaal de geldigheid van de in beide regularisatieopgaven gedane vaststellingen aangevoerd.

Engels

The Special Tax Inspectorate responded to the two letters from Umicore on 23 December 1999 by reaffirming the validity of the findings in the two adjustment notices.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Bijgevolg dienen de beide regularisatieopgaven die de BBI aan Umicore heeft gezonden inderdaad te worden beschouwd als een voorlopig standpunt van de belastingautoriteiten en niet als het belastbare feit voor het verschuldigd worden van de btw.

Engels

Consequently, the two adjustment notices issued by the Special Tax Inspectorate and addressed to Umicore have to be considered preliminary notices issued by the tax authorities and not as giving rise to a VAT exemption.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Volgens België verschilt de grondslag voor de geldboete die in de dading van 21 december 2000 werd geaccepteerd, grondig van de grondslag die aan de basis lag van de in regularisatieopgaven voorziene geldboete.

Engels

According to Belgium, the motive for the fine accepted in the agreement of 21 December 2000 was radically different from that underpinning the fine considered in the adjustment notices.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In een aanvullend antwoord van 30 maart 2000 op de regularisatieopgaven verklaart Umicore dat is komen vast te staan dat het mechanisme dat was opgezet, fictief van aard was, feit waarvan de commerciële dienst van Umicore geen kennis kon hebben.

Engels

In a further reply of 30 March 2000 concerning the adjustment statements, Umicore stated that it had been established that the mechanism used was fictitious, something which Umicore’s commercial department could not have known.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In haar besluit tot inleiding van de procedure was de Commissie van oordeel dat er twijfel bestond ten aanzien van de toepassing van de btw-vrijstelling op de levering van goederen waarop de regularisatieopgaven van de BBI zagen.

Engels

In its decision to open the procedure, the Commission found that doubts existed as to the application of the VAT exemption to the supplies of goods covered by the adjustment statements drawn up by the Special Tax Inspectorate.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Volgens België zou een dergelijke dading gerechtvaardigd zijn omdat de betrokken regularisatieopgaven slechts de eerste fase vormen in een complexe administratieve procedure voor het vaststellen van een door een btw-plichtige onderneming te betalen belastingschuld.

Engels

According to Belgium, such a settlement was justified because the adjustment statements in question constitute merely the first stage of a complicated administrative process aimed at establishing the tax owed by a company liable for VAT.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Op 21 december 2000 heeft de BBI ingestemd met een voorstel van akkoord dat Umicore met betrekking tot de beide regularisatieopgaven had gedaan („dading”) en dat betrekking had op de toepassing van de btw gedurende de totale door de BBI gecontroleerde periode.

Engels

On 21 December 2000 the Special Tax Inspectorate accepted a proposal for an agreement from Umicore (‘the settlement agreement’) concerning the two adjustment notices, covering the application of VAT for the entire period examined by the Special Tax Inspectorate.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Na die verificaties heeft de BBI op, onderscheidenlijk, 30 november 1998 en 30 april 1999 aan Umicore twee regularisatieopgaven betekend, waarin werd vastgesteld dat op onregelmatige wijze btw-vrijstellingen waren toegepast op de verkoop van zilverkorrels aan in Italië, Zwitserland en Spanje gevestigde vennootschappen.

Engels

Following these checks the Special Tax Inspectorate addressed to Umicore, on 30 November 1998 and 30 April 1999 respectively, two adjustment notices concerning the irregular application of VAT exemptions to sales of silver granules to undertakings established in Italy, Switzerland and Spain.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Tijdstip vastgesteld in de regularisatieopgave op basis van de gebruikelijke praktijk van de belastingdienst.

Engels

Date set down in the adjustment notice in accordance with the tax authorities’ usual practice.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Voorts lijkt het feit dat belastingplichtige B niet over een geldig btw-nummer in Italië beschikte, zoals door de Belgische belastingdienst in zijn regularisatieopgave van 30 april 1999 was aangegeven, niet ter zake te doen omdat een belastingplichtige niet verplicht is zich voor btw-doeleinden te laten registreren in de lidstaat waarnaar de goederen worden verzonden.

Engels

The fact that taxable person B did not have a valid VAT number in Italy, as stated by the Belgian authorities in their adjustment notice of 30 April 1999, does not appear to be relevant since taxable persons need not be registered for VAT in the Member State to which the goods are being sent.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Zo kan het percentage van 10 % als aanvaardbaar gelden zowel ten opzichte van het percentage van 10 % dat in tabel G van de bijlage bij KB nr. 41 voor de in artikel 70, lid 1, WBTW bedoelde inbreuken is vastgesteld als ten opzichte van de geldboete van 10 % die in de regularisatieopgave van 30 november 1998 is vermeld.

Engels

A 10 % rate can be regarded as acceptable with reference to the 10 % rate provided for in table G of the annex to Royal Decree No 41 for infringements covered by Article 70(1) of the VAT Code and with reference to the 10 % fine referred to in the adjustment notice of 30 November 1998.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

België is van oordeel dat het standpunt van Umicore over het algemeen de zienswijze van België ten aanzien van de betrokken procedure bevestigt, met name dat op het punt van de btw er geen formele herzieningsprocedure bestaat, dat een regularisatieopgave die door de belastingplichtige niet voor akkoord is ondertekend, geen juridische waarde heeft, dat dadingen met de fiscus rechtmatig zijn en openstaan voor alle belastingplichtigen, en meer algemeen dat er geen elementen voorhanden zijn om van staatssteun te kunnen spreken.

Engels

Belgium considers that the position of Umicore generally confirms the position of Belgium on the procedure in question, in particular as regards the non-existence of a formal VAT rectification procedure, the lack of legal force of an adjustment notice not signed by the taxable person, the legality of tax agreements and their availability to all taxpayers, and more generally the lack of elements constituting State aid.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

Derhalve is de Commissie van oordeel dat de Belgische belastingautoriteiten in hun regularisatieopgave de kwalificatie van de kwestieuze handelingen terecht hadden aangepast tot leveringen van goederen aan Zwitserse vennootschappen.

Engels

The Commission therefore considers that the Belgian tax authorities had been quite right to reclassify the disputed transactions in their adjustment notice as deliveries of goods to the Swiss companies.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In haar regularisatieopgave van 30 april 1999 was de belastingdienst van oordeel dat belastingplichtige B niet gerechtigd was de btw-vrijstelling van artikel 39 bis WBTW te eisen omdat hij niet over een geldig btw-nummer in Italië beschikte.

Engels

In their adjustment notice of 30 April 1999, the tax authorities considered that taxable person B was not entitled to claim the VAT exemption provided for in Article 39 bis of the VAT Code because it did not have a valid VAT number in Italy.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In haar regularisatieopgave van 30 november 1998 was de BBI aanvankelijk van mening dat, wat het vervoer betreft, het vrijstellingscriterium voor intracommunautaire leveringen niet was vervuld omdat het vervoer had plaatsgevonden voor een daaropvolgende klant (en niet voor rekening van de verkoper of de koper, zoals door artikel 39 bis WBTW voorgeschreven).

Engels

In its adjustment notice of 30 November 1998, the Special Tax Inspectorate considered initially that the transport criterion for the exemption of intra-Community supplies had not been met in so far as the transport had been carried out on behalf of a subsequent customer (and not by or on behalf of the seller or the buyer, as provided for in Article 39 bis of the VAT Code).

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Nederlands

In haar regularisatieopgave van 30 november 1998 was de BBI van oordeel dat de criteria voor vrijstelling uit hoofde van artikel 39 WBTW (uitvoer) niet waren vervuld, aangezien geen document, en met name geen aangifte ten uitvoer, kon worden overgelegd ter staving van het feit dat de uitvoer werkelijk had plaatsgevonden.

Engels

In its adjustment notice of 30 November 1998, the Special Tax Inspectorate had considered that the criteria for exemption in line with Article 39 of the VAT Code (exports) had not been met since no document providing evidence of actual export, and in particular no export declaration, had been produced.

Laatste Update: 2014-11-21
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK