Vraag Google

Je was op zoek naar: ôl troed carbon (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Ôl troed carbon

Engels

Carbon footprint

Laatste Update: 2011-01-17
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

ôl troed

Engels

footprint

Laatste Update: 2011-09-16
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Wikipedia

Wels

Crybwyllaf un dangosydd a fydd yn cymryd peth amser , sef yr ôl troed ecolegol

Engels

I will mention one indicator that will take some time , which is the ecological footprint

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yn olaf , mae sawl enghraifft dda ledled y wlad o waith ôl troed , fel ar Ynys Wyth

Engels

Finally , there are many good examples from around the country on footprint work , such as that on the Isle of Wight

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Cadarnhaodd hefyd rôl ein dyletswydd gyfreithiol a'r ddyfais polisi ôl-troed ecolegol

Engels

It also confirmed the role of our legal duty and the ecological footprint policy tool

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gall y bytheiad ddilyn yr aroglau a adewir ym mhob ôl troed -- ni allem byth wneud hynny

Engels

The hound can follow the scent left in every footfall -- we could never hope to do that

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Un o'r prif resymau am yr ôl troed ecolegol ofnadwy sydd gennym yng Nghymru yw ein gwastraff

Engels

One of the main reasons for us having a terrible ecological footprint in Wales is our waste

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r ôl troed ecolegol yn gysyniad arall yr ydym wedi'i hyrwyddo'n gyson

Engels

The ecological footprint is another concept that we have steadily pushed along

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr wyf mewn perygl o ddilyn yn ôl troed Janice Gregory ar feri-go-rownd dadleuon byrion

Engels

I am in danger of following in the footsteps of Janice Gregory in the short debate merry-go-round

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gofynnaf i'r Prif Weinidog ystyried manteision posibl dilyn ôl troed yr Alban drwy gymryd cyfrifoldeb uniongyrchol ein hunain

Engels

I ask the First Minister to consider the potential advantages of following Scotland by taking direct responsibility ourselves

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae gennym gyfrifiad ôl troed ecolegol ar hyn o bryd , ond yr ydym yn gobeithio gwneud hyn yn fwy soffistigedig ar ôl derbyn arian Biffaward

Engels

We have an ecological footprint calculation at present , but we are hoping to do this to a greater degree of sophistication with Biffaward funding coming in

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Carwyn Jones : Yr ydym eisoes wedi cael amcangyfrif gwaelodlin ar gyfer ôl troed ecolegol Cymru yn 2000 sef 5 .25 hectar y pen

Engels

Carwyn Jones : We already have the baseline estimate for Wales's ecological footprint in 2000 of 5 .25 hectares per head

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mynychais ddarlith ddiddorol ar y cysyniad o'r ôl troed ecolegol pan oeddwn yn Perth , a chefais cryn dipyn i feddwl amdano

Engels

I attended an interesting lecture on the concept of the ecological footprint when I was in Perth , which gave me much food for thought

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae angen i ni yng Nghymru feithrin ton o weinyddwyr Ewropeaidd medrus i ddilyn ôl troed pobl fel Hywel Ceri Jones , Aneirin Rees Hughes , Gwyn Morgan ac eraill

Engels

We in Wales need to foster a wave of European administrators to follow in the footsteps of people such as Hywel Ceri Jones , Aneirin Rees Hughes , Gwyn Morgan and others

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Eleanor Burnham : Yr wyf yn siwr eich bod yn cytuno mai gwastraff yw un o brif achosion ôl troed ecolegol mor fawr ac y dylem addysgu pobl i leihau gwastraff gymaint â phosibl

Engels

Eleanor Burnham : I am sure that you agree that waste is one of the prime causes of such a large ecological footprint and that we should educate to minimise waste as much as possible

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Y Prif Ysgrifennydd : Mae'n swnio i mi fel pe baech yn cefnogi awgrym Dafydd Wigley bod yn rhaid i Gymru ddilyn yn ôl troed yr Alban

Engels

The First Secretary : It sounds as if you are supporting Dafydd Wigley's suggestion that where Scotland goes , Wales must surely follow

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

C6 Eleanor Burnham : Pa gamau sydd wedi'u cymryd i ddarganfod ôl troed ecolegol Cymru ? ( OAQ30488 )

Engels

Q6 Eleanor Burnham : What progress has been made on identifying Wales's ecological footprint ? ( OAQ30488 )

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid eich bod yn cytuno bod angen mwy o arian i alluogi awdurdodau eraill i ddilyn esiampl Conwy a lleihau ôl troed ecolegol Cymru er mwyn sicrhau dyfodol iachach a mwy diogel i'n plant

Engels

You must agree that improved funding is needed to allow other authorities to follow Conwy's example and reduce Wales's ecological footprint to ensure a much healthier and more secure future for our children

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Laura Anne Jones : Yn dilyn hynny , mesurwyd ôl troed Cymru yn ôl yn 2000 , ac fel y dywedodd Eleanor , yn llygad ei lle , gwastraff oedd 41 y cant o gyfanswm yr ôl troed

Engels

Laura Anne Jones : Following on from that , the Welsh footprint was measured back in 2000 , and waste , as Eleanor rightly said , was 41 per cent of the total footprint

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid inni sicrhau hefyd fod ôl troed ecolegol Cymru -- sy'n ddwywaith a hanner yr hyn y byddai ein maint yn ei gyfiawnhau -- yn cael ei leihau'n gyson

Engels

We must also ensure that Wales's ecological footprint -- which is two and a half times what our size would merit -- is constantly reduced

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK