Je was op zoek naar: darganfûm (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

fodd bynnag , darganfûm na werthfawrogwyd celfyddyd cymru gan bawb

Engels

however , i discovered that an appreciation of welsh art was not universal

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

darganfûm hynny y llynedd pan euthum i'r dwyrain canol

Engels

i discovered that last year when i went to the middle east

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

pan ffoniais , darganfûm fod 2 ,000 o bobl o'i blaen yn disgwyl am gadair olwyn

Engels

when i rang up , i discovered that there were 2 ,000 people ahead of her in the queue for wheelchairs

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae llawer o hyder yn y cymoedd , fel y darganfûm wrth eistedd ymysg cefnogwyr pontypridd yn ystod gêm gyn-derfynol cwpan principality yn stadiwm y mileniwm y penwythnos diwethaf

Engels

there is much confidence in the valleys , as i found while sitting among pontypridd supporters during the principality cup semi-final in the millennium stadium last weekend

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yn ystod y 15 mis diwethaf , bûm bron â dysgu'r iaith ryfeddol hon a , thrwy ei siarad , darganfûm ran o fy hun na wyddwn ei bod yn bodoli

Engels

over the past 15 months , i have almost learned to speak this wonderful language , and through speaking it , i have discovered a part of myself that i did not know existed

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

ar ôl nifer o lythyrau a galwadau ffôn , darganfûm ym mis hydref fod nico wedi bod yn aros ers 22 awst am ateb gan ymddiriedolwyr pensiwn annibynnol asw a oedd , heb sylweddoli hyn am ryw reswm astrus , yn aros i nico gysylltu â hwy

Engels

after a number of letters and phone calls , i discovered in october that nico had been waiting since 22 august for a reply from the independent pension trustees of asw who , not realising this for some obscure reason , were in turn waiting to be contacted by nico

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae'r holl restrau aros eraill wedi codi i'r entrychion o dan lafur a bydd yr argyfwng hwn yn gwaethygu , fel y darganfûm pan ymwelais â nevill hall yn ddiweddar

Engels

all other waiting lists have soared under labour and this crisis will get worse , as i discovered when i visited nevill hall recently

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

cyflwynais gwestiwn ysgrifenedig yn ddiweddar am gyrfa cymru a darganfûm fod rhaid cael hyd i tua £2 .25 miliwn o'r cyllidebau presennol i dalu am ddiffygion yng nghronfeydd pensiwn ei weithwyr

Engels

i recently tabled a written question about careers wales and discovered that around £2 .25 million must be found from existing budgets to match shortfalls in the pension funds of its employees

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yn y pen draw , cynigodd y fyddin ychydig o ddynion imi , darganfûm unedau chwistrellu ac unedau diheintio gan y weinyddiaeth amaethyddiaeth , pysgodfeydd a bwyd , ond ni allai'r cyngor benderfynu ar safle

Engels

finally , the army offered me some men , i found spray units and disinfectant units from maff , but the council could not come up with a site

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

mae edwina a'r pwyllgor wedi gosod safon uchel o ran cydraddoldeb yng nghymru , fel y darganfûm dros y dyddiau diwethaf ers imi ymgymryd â'r cyfrifoldeb dros gyfle cyfartal a'r cynllun penodol hwn

Engels

edwina and the committee have set a high standard in terms of equality in wales , as i have discovered over the past few days since i took responsibility for equality of opportunity and this particular scheme

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

yn y rhan fwyaf o achosion , ymdrinnir â hyn mewn ysgolion , ond mae ar rai angen mwy na'r hyn y gall eu hysgol ei ddarparu , fel y darganfûm wrth deithio o gwmpas yn trafod rhai 14 i 16 mlwydd oed a oedd yn tangyflawni yn y gogledd , cyn dod yn aelod o'r cynulliad

Engels

in most cases , this is dealt with in schools , but some need more than their school can provide , as i discovered when dealing peripatetically with under-achieving 14 to 16-year-olds in north wales , prior to becoming an assembly member

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

er enghraifft , wrth ymchwilio ar ran corff llywodraethu i ganfod pam yr oedd ysgol yng nghanol dinas gymaint ar ei cholled o ganlyniad i'r cynigion newydd , darganfûm fod y ffactor amddifadedd wedi'i seilio'n llwyr ar y nifer a oedd yn cymryd prydau ysgol am ddim

Engels

for example , when investigating on behalf of a governing body why an inner city school did so badly out of the new proposals , i discovered that the deprivation factor was entirely based on the take-up of free school meals

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

fodd bynnag , pan godais y mater hwn gyda chi yng nghyfarfod y pwyllgor amaethyddiaeth a datblygu gwledig , darganfûm y bwriadwyd cynnal profion gwaed yn ardal llanfair-ym-muallt y dydd sadwrn a'r dydd sul canlynol

Engels

however , when i challenged you about that in the agriculture and rural development committee , i discovered that blood tests were being carried out in the builth wells area the following saturday and sunday

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK