Vraag Google

Je was op zoek naar: gymhorthion (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Sonioch am gymhorthion gweithredu

Engels

You mentioned operating aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

117.2Gosodwyd gwybodaeth neu ddolen at gymhorthion ar lein

Engels

117.2Information or links to language tools were put on-line

Laatste Update: 2008-11-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: LowriWilliams

Wels

Y sefyllfa ddiweddaraf yw nad ydym wedi cefnu ar gymhorthion gweithredu

Engels

The up-to-date position is that we have not given up on operating aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gresynaf hefyd nad yw'r ddogfen hon yn cynnwys cyfeiriadau at gymhorthion gweithredu

Engels

I also regret that this document contains no reference to operating aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Cafwyd datblygiad diddorol heddiw yn ein dadl ar gymhorthion gweithredu yn y Pwyllgor Datblygu Economaidd

Engels

There was an interesting development today in our debate on operating aids in the Economic Development Committee

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Byddwn yn cyfarfod â swyddogion o'r Trysorlys a fydd yn sôn am gymhorthion gweithredu

Engels

We will meet with Treasury officials who will talk about operating aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Jane Hutt : Credaf y gallaf wneud rhyw fath o gysylltiad yn ôl i gymhorthion anymataliol

Engels

Jane Hutt : I think that I can make some connection back to incontinence aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'r Trysorlys yn wrthwynebus iawn i gymhorthion gweithredu oherwydd y mater o bwysau marw

Engels

The Treasury is very resistant to operating aids because of the dead weight issue

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae'ch pumed pwynt , Elin , yn sôn am gymhorthion gweithredol a mesurau eraill

Engels

Your fifth point , Elin , mentions operating aids and other measures

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Y bore yma , ystyriodd y Pwyllgor Datblygu Economaidd yn fyr gymhorthion gweithredu neu gymhorthion y wladwriaeth

Engels

This morning , the Economic Development Committee briefly considered operating aids or state aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dywedir wrthyf fod y rhestrau aros ar gyfer y rhan fwyaf o gymhorthion ac offer eraill yn arswydus

Engels

I am told that the waiting lists for most other aids and appliances are as dire

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr ydym yn dal i aros am ddatganiad ar gymhorthion gweithredu ac ni chafwyd unrhyw arian cyfatebol gan y weinyddiaeth

Engels

We are still waiting for a statement on operating aids and no match funding was forthcoming from the administration

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Byddant hefyd yn bwysig wrth weithio drwy'r hyn y gellir ei gyflawni ar gymhorthion gweithredu

Engels

They will also be important in working through what can be achieved on operating aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yr adeg honno , yr oedd tua 15 ,000 o gymhorthion clyw digidol wedi'u dosbarthu ar draws Cymru

Engels

At that time , approximately 15 ,000 digital hearing aids had been issued across Wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

O ran clywedeg , gwneir llawer o waith yn Aberhonddu ac mewn ysbytai cymunedol eraill ar gymhorthion clywed digidol y GIG

Engels

In terms of audiology , much work is being carried out at Brecon and at other community hospitals on the NHS digital hearing aids

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Dibynna ar oblygiadau cyfreithiol y pecyn hwnnw yn erbyn cefndir y gwaharddiad llym ar gymhorthion gan y wladwriaeth i redeg y diwydiant dur

Engels

It depends on the legal implications of that package against the background of the strict ban on state aids for running a steel industry

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Fodd bynnag , gallem edrych yn greadigol ar gymhorthion gweithredu o dan Amcan 1 i gefnogi'r diwydiant ffilm

Engels

However , we could look creatively at operating aids under Objective 1 to support the film industry

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Jane Hutt : Yr ydym yn awr yn symud oddi wrth gymhorthion anymataliol i doiledau cyhoeddus ac nid wyf yn sicr o'r cysylltiad

Engels

Jane Hutt : We are moving now from incontinence aids to public conveniences and I am not sure that I can make that connection

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Yn Lloegr ceir anawsterau mawr i recriwtio digon o staff medrus i gynnal y cynlluniau peilot ar gymhorthion clyw digidol ac mae hyd yn oed yn ystyried hysbysebu dramor

Engels

England is having huge difficulties in recruiting enough skilled staff for the digital hearing aid pilot schemes and is even considering advertising abroad

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Bu ichi sôn am gymhorthion gweithredu mewn perthynas â manteision treth ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu , cwmnïau bach a chwmni adfywio trefol Casnewydd

Engels

You mentioned operating aids in terms of tax incentives for research and development , small firms and the Newport URC

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK