Vraag Google

Je was op zoek naar: herlid (Wels - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Wels

Engels

Info

Wels

Cafodd ei herlid o bant i bentan

Engels

She has been hounded like the proverbial fox

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Y cam cyntaf oedd portreadu'r Armeniaid fel gelynion mewnol ac annog eu herlid

Engels

The first step was to portray the Armenians as the enemy within and encourage their persecution

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae’n syniad da i bobl sy ac ofn arnyn nhw o gael eu herlid gan y zombis!

Engels

fair enough

Laatste Update: 2020-07-30
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Anoniem

Wels

Nid digwyddiadau 1915 oedd yr enghraifft gyntaf o'r Armeniaid yn cael eu herlid yn ffiaidd yn Nhwrci

Engels

The events of 1915 were not the first example of the Armenians being brutally persecuted in Turkey

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Rhaid inni sicrhau nad yw pobl a ddadleolwyd yn cael eu rhoi dan anfantais na'u herlid yng Nghymru

Engels

We must ensure that displaced people are neither disadvantaged nor victimised in Wales

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Nick Bourne : Yn gyntaf , fe'i gwnaf yn glir nad ydym am i ffermwyr gael eu herlid

Engels

Nick Bourne : First , I make it clear that we do not want farmers persecuted

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Teimla pobl eu bod yn cael eu gosod ar wahân , bod pobl yn siarad amdanynt neu'n eu hofni , neu gallant gael eu herlid

Engels

People feel set apart , talked about or feared , or they can be harassed

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Mae hiliaeth yn fater arall : yr argyhoeddiad bod grŵp arbennig o bobl mor ddrwg neu israddol , fel yr haeddir eu herlid hyd at ecsbloetiaeth , ymosodiad corfforol a llofruddiaeth

Engels

Racism is another matter : the conviction that a particular group of people is so bad or inferior that they deserve to be persecuted to the point of exploitation , physical attack and murder

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Faint o ffydd y gallwn ei ymddiried yn ymrwymiad Llywodraeth y Cynulliad i bolisïau a gweithdrefnau chwythu'r chwiban o gofio methiant sylweddol a chyson Deddf Datgelu er Lles y Cyhoedd 1998 i amddiffyn oedolyn sy'n chwythu'r chwiban yng Nghymru rhag cael eu herlid , tra bod y rhai sy'n euog yn aml yn parhau i fod yn rhydd o gael eu herlyn ? Fel y dywedodd Albert Einstein , mae'r byd yn lle peryglus i fyw ynddo -- nid oherwydd y rhai sy'n cyflawni gweithredoedd drwg , ond oherwydd y rhai sy'n eu gwylio ac yn gwneud dim

Engels

What confidence can we have in the Welsh Assembly Government's commitment to whistleblowing policies and procedures when the Public Interest Disclosure Act 1998 has dramatically and repeatedly failed to protect adult whistleblowers in Wales from being victimised , while the guilty parties remain often untouchable and unaccountable ? As Albert Einstein said , the world is a dangerous place in which to live -- not because of those who do evil , but because of those who look on and do nothing

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Gwelsant y goleuni ac yn sydyn maent am weld y Cynulliad yn cyflawni popeth ar ôl clywed llais yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn gofyn , ` Nick , Glyn , pam yr ydych yn ein herlid ni ? '

Engels

They have seen the light and suddenly want the Assembly to do everything after hearing the voice of Lord Dafydd Elis-Thomas asking , ` Nick , Glyn , why are you persecuting us ? '

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Ai cyd-ddigwyddiad oedd hynny , neu a ofynnwyd i'r gwasanaethau diogelwch ryddhau gwybodaeth i bapur newydd tabloid ? A gaiff y rhai sy'n gyfrifol am hynny eu herlid yn yr un ffordd ag y cafodd David Kelly ei erlid ?

Engels

Was that a coincidence , or were the security services asked to leak information to a tabloid newspaper ? Will the culprits responsible for that be hounded in the same way as David Kelly was ?

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Lorraine Barrett : A ymunwch â mi i longyfarch y cynghorydd Clarissa Holland yn y Sblot , sydd wedi gweithio ers blynyddoedd lawer i sicrhau gwell ffordd o fyw i bobl y Sblot sydd wedi cael eu herlid gan ieuenctid ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol ? Maent bellach wedi sicrhau gorchymyn cyrffiw llwyddiannus sy'n gwneud bywyd ychydig yn haws i'r bobl yn ardal Bayside y Sblot

Engels

Lorraine Barrett : Will you join me in congratulating councillor Clarissa Holland in Splott , who has worked for many years to secure a better way of life for the people of Splott who have been hounded by youths and anti-social behaviour ? They have now had a successful curfew order imposed that is making life a bit easier for the people in the Bayside area of Splott

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Wels

Lle y mae pobl wedi ceisio chwythu'r chwiban , nid yw'r mesurau diogelu a'r amddiffyniad a ddylai eu cynorthwyo yn cael eu rhoi ar waith na'u dilyn yn briodol , a byddant yn cael eu herlid o ganlyniad

Engels

Where people have sought to whistleblow , the safeguards and the protection intended to assist them is not being properly implemented or followed , and they find themselves being victimised as a result

Laatste Update: 2009-11-19
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie: Translated.com

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK