Vraag Google

Je was op zoek naar: vägtransportbranschen (Zweeds - Engels)

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Zweeds

Engels

Info

Zweeds

För det tredje ingår vägtransportbranschen redan i de kombinerade transporterna.

Engels

Third, the road haulage sector is to a large extent already present in the combined transport market.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Ett av de viktigaste kännetecknen för den europeiska vägtransportbranschen är det stora antalet små företag.

Engels

In fact, one of the main features of the road freight industry in Europe is the preponderance of small firms.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

En inskränkning av dagens trafikförbud skulle medföra en olämplig belastning på dem som är verksamma i vägtransportbranschen.

Engels

Curtailing the existing driving bans would put further unreasonable pressures on people working in road transport.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Fasta lönenivåer skyddar verkligen förarnas försörjning och jag anser att arbetstagarna i vägtransportbranschen är berättigade till det.

Engels

Fixed rates of pay really do protect every worker’s livelihood and I believe that workers in the road transport industry are entitled to that.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Zweeds

Kommissionen genomför en informationskampanj med en serie tester för att demonstrera fördelarna med Egnos och en marknadsföringskampanj inriktad på vägtransportbranschen.

Engels

The European Commission will undertake an awareness campaign including a series of tests to demonstrate the benefits of EGNOS and a marketing campaign targeting the road transport community.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Vägtransportbranschen är enormt viktig för ekonomin och införlivandet av långtradarchaufförer som är egenföretagare kommer bara att påverka vår konkurrenskraft negativt.

Engels

The road transport industry is hugely important to the economy and the inclusion of self-employed lorry drivers will only have a negative impact on competitiveness.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Zweeds

Inkluderande kommer däremot att leda till ökade kostnader och en minskning av arbetstiden så att egenföretagarens konkurrensfördelar inom vägtransportbranschen kraftigt kommer att minska.

Engels

By contrast, inclusion will result in an increase in the cost burden and a reduction in working time, so the competitive advantage of the self-employed within the road freight industry will be substantially reduced.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Vägtransportbranschen kan anses ha avreglerats i stort sett och präglas av en hög nivå på konkurrensen, även över nations­gränserna, sedan de sista restriktionerna för cabotage­trafik avskaffades.

Engels

The road haulage industry can be considered to be broadly liberalised with a high degree of competition also across borders since the last restrictions on cabotage have been abolished.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Mot bakgrund av detta vill ESK berömma kommissionen för att man lagt fram förslag för rådet om arbetstidens förläggning inom vägtransportbranschen, vilket kommittén för övrigt begärde i sitt yttrande av den 26 mars 1998.

Engels

Against this background, the ESC can only congratulate the Commission, which lost no time in sending the Council its own proposals on the organization of working time in the road transport sector, as indeed the Committee had called for in its opinion of 26 March 1998.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Dessa inbegriper bland annat en översyn av villkoren för tillträde till vägtransportbranschen, en striktare tillämpning av sociala regler och säkerhetsregler samt främjande av omgrupperingar och en diversifierad verksamhet på logistiksidan.

Engels

These include, inter alia, reviewing the conditions of access to the road haulage profession, tightening up the enforcement of social and safety regulations, and encouraging regrouping and the diversification of logistics-related activities.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För närvarande kanske det är bäst att bara säga vad Förenade kungarikets regering faktiskt har föreslagit samt vad den föreslår, med tanke på krisen i Storbritannien och i hela Europeiska unionen vad gäller vägtransportbranschen.

Engels

It may be advantageous at this moment just to say what has actually been proposed by the UK government and also what they are proposing, bearing in mind the crisis in Britain and indeed throughout the whole of the European Union with regard to the road haulage industry.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Zweeds

Jag tycker att det är beklagligt att den förordning som vi har antagit idag inte innehåller något förbud mot att förare får betalt i förhållande till körsträckans längd och lastens kvantitet, trots att fasta lönenivåer verkligen skyddar förarnas försörjning och arbetstagarna i vägtransportbranschen naturligtvis är berättigade till det .

Engels

The regulation on the harmonisation of social legislation relating to road transport was intended to introduce into the road transport sector uniform rules on working conditions and safety on the road that had been needed for a long time.

Laatste Update: 2012-03-22
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Zweeds

Jag tycker att det är beklagligt att den förordning som vi har antagit idag inte innehåller något förbud mot att förare får betalt i förhållande till körsträckans längd och lastens kvantitet, trots att fasta lönenivåer verkligen skyddar förarnas försörjning och arbetstagarna i vägtransportbranschen naturligtvis är berättigade till det.

Engels

It is to be regretted that the regulation we have adopted today will include no ban on drivers being paid according to the distances travelled and the quantities carried, even though fixed rates of pay really do protect every worker’s livelihood and workers in the road transport industry are, of course, entitled to that.

Laatste Update: 2012-02-29
Gebruiksfrequentie: 2
Kwaliteit:

Zweeds

Dessa kommer troligen att innefatta åtgärder för att minska bränsleförbrukning, utsläpp och buller (t.ex. genom att uppmuntra till mer bränsleeffektiv körning och bättre fordonsunderhåll) bl.a. inom ramen för gemenskapslagstiftningen; åtgärder för att uppmuntra en övergång till transportsätt som är mindre skadliga för miljön; åtgärder för att uppmuntra en mer effektiv användning av infrastruktur och fordon; under vissa omständigheter åtgärder för att minska efterfrågan på transporter samt åtgärder för att påskynda att vägtransportbranschen genomgående övergår till nya transportfordon och att stimulera till att lastbilar ersätts med sådana som motsvarar strängare krav på miljöskydd,

Engels

These are likely to include measures to reduce fuel consumption, emissions and noise (for instance encouraging more fuel efficient driving and better vehicle maintenance) inter alia in the framework of Community legislation; measures to encourage a shift to less environmentally damaging modes of transport; measures to encourage the more efficient use of infrastructure and vehicles; in certain circumstances, measures to reduce the demand for travel and measures to accelerate the effective shift of the road transport fleet towards new transport vehicles and to stimulate the replacement of transport lorries by other ones with more stringent requirements for environmental protection;

Laatste Update: 2017-04-26
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Förslaget skulle öka vägtransportbranschens kostnader och skulle följaktligen påverka priserna som debiteras industrin och allmänheten.

Engels

The proposal would increase the costs of the road transport industry and would consequently affect prices charged to industry generally and to the public.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

För det andra kommer alternativen till vägtransport att ge vägtransportbranschen chansen att disponera utrustning och personal bättre: lastbilarna kan användas för korta, regionala transporter, och närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar lämpar sig bättre för längre transportsträckor.

Engels

Second, fostering alternatives to road transport will enable the road sector to use its equipment and personnel better: the truck will be used mostly in the short regional hauls, while short sea shipping, rail and inland waterway are well suited for the longer distance.

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Översyn av förordning (EG) nr 561/2006, direktiv 2002/15/EG och direktiv 2006/22/EG så att lika spelregler gäller inom vägtransportbranschen och att goda arbetsvillkor råder (inkl.

Engels

Revision of Regulation (EC) No 561/2006, Directive 2002/15/EC and Directive 2006/22/EC in order to ensure a genuine level playing field for the road transport industry and adequate working conditions (incl. impact assessment; Q2/2017).

Laatste Update: 2017-04-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Zweeds

Man skulle kunna göra på liknande sätt med vägtransportbranschens största företag, som blivit stora och självständiga multinationella företag.

Engels

A very similar case could be made for the largest companies in the freight forwarding and transport business, which have become substantial multinational companies in their own right.

Laatste Update: 2014-02-06
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Krijg een betere vertaling met
4,401,923,520 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu voor assistentieWij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bieden. Door de website verder te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. OK