Pergunte ao Google

Você procurou por: betalingsinfrastrukturer (Dinamarquês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Inglês

Informações

Dinamarquês

Behovet for at udnytte stordriftsfordele ved hjælp af et stort antal betalingstransaktioner har givet anledning til nye samarbejdsformer og konsolidering af betalingsinfrastrukturer.

Inglês

The need to benefit from economies of scale through high payment transaction volumes has triggered new forms of co-operation and consolidation of payment infrastructures.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Et af hovedformålene med forordning 2560 var at tilskynde den finansielle sektor til at foretage moderniseringer og udvikle mere integrerede betalingsinfrastrukturer.

Inglês

One of the main objectives of Regulation 2560 was to encourage the financial services industry to modernise and develop more integrated payments infrastructures.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Med udgangspunkt i en harmoniseret retlig ramme vil det være muligt for udbyderne at rationalisere betalingsinfrastrukturer og betalingstjenester, således at brugerne får flere valgmuligheder og et højere beskyttelsesniveau.

Inglês

Based on a harmonised legal framework it will be possible for providers to rationalise payment infrastructures and services and for users to enjoy increased choice and a high level of protection.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Da de nationale betalingsinfrastrukturer imidlertid ofte er særdeles effektive, kan medlemsstaterne beholde bestemmelser om en kortere gennemførelsesfrist end en dag for rent nationale betalinger for at undgå en forringelse af det nuværende serviceniveau.

Inglês

In the case of purely national payment, however, in view of the fact that national payment infrastructures are often highly efficient and in order to prevent any deterioration in current service levels, Member States should be allowed to maintain rules specifying an execution time shorter than one day.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det er udbyderne af betalingstjenester, der står over for den udfordring at finde den bedste måde til at integrere de nationale opsplittede betalingsinfrastrukturer for at drage fordel af de potentielle besparelser og udbyde nye teknologisk avancerede og effektive betalingstjenester.

Inglês

It is the payment service providers, which will be faced with the challenge to find the best way to integrate national fragmented payment infrastructures, in order to benefit from the potential savings and offer new technologically advanced and efficient payment services.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Dette suppleres af erhvervslivets initiativ om oprettelse af et fælleseuropæisk betalingsområde (SEPA), der skal integrere de nationale betalingsinfrastrukturer og betalingsprodukter for euroområdet.

Inglês

This is complemented by industry's initiative for a Single Euro Payment Area (SEPA), aimed at integrating national payment infrastructures and payment products for the euro‑zone.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Da de nationale betalingsinfrastrukturer imidlertid ofte er særdeles effektive, bør medlemsstaterne om nødvendigt kunne beholde eller fastsætte bestemmelser om en kortere gennemførelsestid end en arbejdsdag for at undgå en forringelse af det nuværende serviceniveau.

Inglês

In view of the fact that national payment infrastructures are often highly efficient and in order to prevent any deterioration in current service levels, Member States should be allowed to maintain or set rules specifying an execution time shorter than one business day, where appropriate.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

De moderne betalingsinfrastrukturer bidrager til opnåelsen af de målsætninger, der blev fastlagt i Lissabon-topmødets konklusioner, om at gøre Europa til verdens mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi inden 2010.

Inglês

Modern payment infrastructures are contributive to the objectives of the Lisbon Summit conclusions for making Europe the world's most competitive, knowledge-based economy by 2010.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Foreslået instrument: Oprettelsen af et indre marked for betalinger kræver både selvregulering i branchen for at integrere de nationalt opsplittede betalingsinfrastrukturer og tjenester samt lovgivningsforanstaltninger for at skabe det nødvendige retsgrundlag i den henseende.

Inglês

Proposed instruments: The establishment of a Single Payment Market requires both, self-regulation of industry in order to integrate national fragmented payment infrastructures and services and regulatory action to provide the necessary legal foundations for this process.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

2.2.3 En harmoniseret retlig EU-ramme vil gøre det muligt for tjenesteudbyderne at rationalisere betalingsinfrastrukturer og betalingstjenester, således at brugerne får flere valgmuligheder og et højere beskyttelsesniveau.

Inglês

2.2.3 An EU-wide harmonised legal framework will enable service providers to rationalise payment infrastructures and services, and users to enjoy increased choice and a high level of protection.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Forordning EF/2560/2001 om grænseoverskridende betalinger i euro har bidraget til en væsentlig sænkning af prisen på grænseoverskridende betalinger på det indre marked og har tilskyndet betalingssektoren til at modernisere sine betalingsinfrastrukturer i hele EU.

Inglês

Regulation 2560/2001/EC on cross-border payments in euro has contributed to a considerable reduction in the price for cross-border payments in the Internal Market and has provided an incentive for the payment industry to modernise their EU-wide payment infrastructures.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Pengeinstitutterne er i færd med at udvikle og gennemføre deres visioner for en tidssvarende betalingsinfrastruktur, som kan imødekomme forbrugerne i euroområdets behov og samtidig udnytte den teknologiske udvikling.

Inglês

Banks are now developing and implementing their vision for a modern payment infrastructure that will respond to the needs of euro area customers and at the same time benefit from technological innovation.

Última atualização: 2017-04-28
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Dinamarquês

Formålet med forslaget er at supplere et initiativ, hvorved betalingsindustrien forpligter sig til inden 2010 at oprette et "fælles eurobetalingsområde" (SEPA), med integrerede betalingsinfrastrukturer og betalingsprodukter, som skal muliggøre frie pengebevægelser mellem brugerne, uanset hvor disse er beliggende.

Inglês

It is aimed at complementing an initiative by which the payments industry has committed itself to establishing by 2010 a "single euro payments area" (SEPA),

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

Forslaget supplerer betalingsindustriens initiativ, hvorved den forpligter sig til inden 2010 at oprette et fælles europæisk betalingsområde (SEPA), der skal integrere betalingsinfrastrukturer og betalingsprodukter, som muliggør en fri pengebevægelse mellem brugere, uanset hvor disse er beliggende.

Inglês

The proposal complements an initiative by which the payments industry has committed itself to establishing by 2010 a "single euro payments area" (SEPA), with integrated payment infrastructures and payment products enabling money to move freely between users, regardless of where they are situated.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Aviso: contém formatação HTML invisível

Dinamarquês

3.1 Efter flere års pres fra Kommissionens side har den europæiske banksektor opbygget en EU-dækkende betalingsinfrastruktur, der nu fungerer tilfredsstillende såvel ud fra et teknisk-organisatorisk synspunkt som mht. udligningen af gebyrerne for henholdsvis internationale og indenlandske betalinger.

Inglês

3.1 In response to pressure exerted by the Commission over the years, the banking sector has established the infrastructure for the Single Euro Payments Area (SEPA), which is now working well, both technically and organisationally and in bringing the charges for international payments down to the same level as those for national payments.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Bankvæsenet i EU var ikke tilstrækkeligt forberedt på den hurtige vedtagelse og gennemførelse af forordningen: Virkningen af princippet om ens gebyrer var – på det tidspunkt – ikke blevet afspejlet i en passende betalingsinfrastruktur, der ville gøre det muligt at tilbyde de grænseoverskridende betalingsløsninger til samme pris.

Inglês

The EU payments industry was not sufficiently prepared for the rapid adoption and implementation of the Regulation: the effect of the principle of price equality had – at that time - not found its reflection in the appropriate payment infrastructure which would enable the cross-border payment services to be provided at equal cost.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Da anden fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) blev indledt i 1994, stod det klart, at der var behov for en stabil og effektiv betalingsinfrastruktur ved grænseoverskridende betalinger for at understøtte den fremtidige fælles valutapolitik og minimere den systemiske risiko, især på baggrund af de tiltagende grænseoverskridende aspekter.

Inglês

With the start of stage II of the Economic and Monetary Union (EMU) in 1994, it became evident that there was a need for a stable and efficient payment infrastructure to assist cross-border payments, to support the future single monetary policy and to minimise systemic risk especially in view of the increasing cross-border aspects.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det nye lovgrundlag skal fjerne disse juridiske hindringer for et fælles betalingsområde, navnlig hvis hindringerne umuliggør, at betalingsinfrastrukturerne og -systemerne i hele EU fungerer korrekt.

Inglês

The new legal framework must remove the legal barriers to a single payment area, especially if they create an obstacle to the proper functioning of EU-wide payment infrastructure and systems.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det nye lovgrundlag skulle fjerne disse juridiske hindringer for et fælles betalingsområde, hvor dette er nødvendigt, navnlig hvis hindringerne er skyld i, at betalingsinfrastrukturerne og -systemerne i EU ikke fungerer hensigtsmæssigt, idet f.eks. de bestemmelser, der vedrører tilbagekaldelsen af en betalingsordre varierer afhængigt af, hvor i det indre marked ordren er afgivet.

Inglês

The new legal framework should remove, where necessary, these legal barriers to the single payment area, in particular if they create an obstacle to the proper functioning of EU-wide payment infrastructures and systems as, for instance, the rules relating to the revocation of a payment order differ depending on where the order was placed in the Internal Market.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Dinamarquês

Det nye lovgrundlag skulle fjerne disse juridiske hindringer for et fælles betalingsområde, hvor dette er nødvendigt, navnlig hvis hindringerne umuliggør, at betalingsinfrastrukturerne og -systemerne i hele EU fungerer korrekt, da f.eks. de bestemmelser, der vedrører tilbagekaldelsen af en betalingsordre er forskellige, afhængig af hvor i det indre marked ordren er afgivet.

Inglês

The New Legal Framework should remove, where necessary, these legal barriers to a Single Payment Area, especially if they create an obstacle to the proper functioning of EU-wide payment infrastructures and systems as, for instance, the rules relating to the revocation of a payment order differ depending on where the order was placed in the Internal Market.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK