Pergunte ao Google

Você procurou por: upphovsrätt (Dinamarquês - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Dinamarquês

Inglês

Informações

Dinamarquês

Förhållandet mellan upphovsrätt och upphovsrätten närstående rättigheter

Inglês

Relation between copyright and related rights

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

- WIPO-fördraget om upphovsrätt (Genève, 1996).

Inglês

- WIPO Copyright Treaty (Geneva, 1996);

Última atualização: 2017-01-13
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

(4) Skyddet för upphovsrätt och närstående rättigheter måste anpassas till den ekonomiska utvecklingen, t.ex.

Inglês

(4) Copyright and related rights protection must adapt to new economic developments such as new forms of exploitation.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

(7) Medlemsstaternas lagstiftning bör tillnärmas på ett sätt som inte strider mot de internationella överenskommelser som många medlemsstaters lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter bygger på.

Inglês

(7) The legislation of the Member States should be approximated in such a way as not to conflict with the international conventions on which the copyright and related rights laws of many Member States are based.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

Parterna är överens om att immateriella och industriella rättigheter vid tillämpningen av detta avtal särskilt ska omfatta upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till dataprogram, och närstående rättigheter, rättigheter med avseende på databaser, patent (inbegripet tilläggsskydd), mönsterskydd, varumärken och servicemärken, kretsmönster i halvledarprodukter, geografiska beteckningar, inbegripet ursprungsbeteckningar, samt växtförädlarrätt.

Inglês

The Parties agree that for the purpose of this Agreement, intellectual and industrial property includes in particular copyright, including the copyright in computer programmes, and neighbouring rights, the rights relating to databases, patents including supplementary protection certificates, industrial designs, trademarks and service marks, topographies of integrated circuits, geographical indications, including appellation of origins, and plant variety rights.

Última atualização: 2017-01-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

Parterna är överens om att immateriella, industriella och kommersiella rättigheter vid tillämpningen av detta avtal särskilt skall omfatta upphovsrätt, inbegripet upphovsrätt till dataprogram, och närstående rättigheter, rättigheter med avseende på databaser, patent, mönsterskydd, varumärken och servicemärken, kretsmönster i halvledarprodukter, inbegripet geografiska ursprungsbeteckningar samt skydd mot illojal konkurrens enligt artikel 10a i Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten samt skydd av förtrolig information om know‐how.

Inglês

The Parties agree that for the purpose of this Agreement intellectual, industrial and commercial property includes in particular copyright, including the copyright in computer programs, and neighbouring rights, the rights relating to databases, patents, industrial designs, trademarks and service marks, topographies of integrated circuits and geographical indications, including appellations of origin, as well as protection against unfair competition as referred to in Article 10a of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property and protection of undisclosed information on know-how.

Última atualização: 2010-09-25
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

(40) Kraven i detta direktiv angående tillgång till evenemang av stort allmänintresse för korta nyhetsinslag bör inte påverka Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället [21] och de tillämpliga internationella konventionerna på området för upphovsrätt och närstående rättigheter.

Inglês

(40) The requirements of this Directive regarding access to events of high interest to the public for the purpose of short news reports should be without prejudice to Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society [21] and the relevant international conventions in the field of copyright and neighbouring rights.

Última atualização: 2010-09-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

(1) Rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter [2] har ändrats flera gånger [3] på väsentliga punkter.

Inglês

(1) Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property [2] has been substantially amended several times [3].

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

(15) Föreskrifterna i detta direktiv om upphovsrätten närstående rättigheter bör inte hindra medlemsstaterna från att utsträcka presumtionsbestämmelsen i detta direktiv i fråga om avtal om framställningen av en film som ingåtts individuellt eller kollektivt mellan utövande konstnärer och en filmproducent till att omfatta sådana ensamrätter.

Inglês

(15) The provisions laid down in this Directive as to rights related to copyright should not prevent Member States from extending to those exclusive rights the presumption provided for in this Directive with regard to contracts concerning film production concluded individually or collectively by performers with a film producer.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

(8) Gemenskapens juridiska regelverk om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter kan begränsas till föreskrifter om att medlemsstaterna skall tillhandahålla vissa grupper av rättighetshavare skydd för uthyrnings- och utlåningsrättigheter och till att vissa grupper av rättighetshavare inom området närstående rättigheter tillförsäkras rättigheter till upptagning, spridning, radio- och TV-utsändning och återgivning för allmänheten.

Inglês

(8) The legal framework of the Community on the rental right and lending right and on certain rights related to copyright can be limited to establishing that Member States provide rights with respect to rental and lending for certain groups of rightholders and further to establishing the rights of fixation, distribution, broadcasting and communication to the public for certain groups of rightholders in the field of related rights protection.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

Detta direktiv skall tillämpas på alla häri avsedda upphovsrättsligt skyddade verk, framföranden, fonogram, radio- och TV-utsändningar och första upptagningen av filmer som den 1 juli 1994 alltjämt var skyddade genom medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter eller som vid den tidpunkten uppfyllde kriterierna för skydd enligt detta direktiv.

Inglês

This Directive shall apply in respect of all copyright works, performances, phonograms, broadcasts and first fixations of films referred to in this Directive which were, on 1 July 1994, still protected by the legislation of the Member States in the field of copyright and related rights or which met the criteria for protection under this Directive on that date.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version)

Inglês

Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version)

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

Oavsett vad som föreskrivs i punkterna 1 får varje medlemsstat föreskriva samma slags inskränkningar i skyddet för utövande konstnärer, fonogramframställare, radio- och TV-företag och den som producerat första upptagningen av filmer, som den föreskriver när det gäller skyddet för upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk.

Inglês

Irrespective of paragraph 1, any Member State may provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of phonograms, broadcasting organisations and of producers of the first fixations of films, as it provides for in connection with the protection of copyright in literary and artistic works.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

Skyddet för upphovsrätten närstående rättigheter enligt detta direktiv får inte inskränka eller på något sätt påverka skyddet för upphovsrätten.

Inglês

Protection of copyright-related rights under this Directive shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

UPPHOVSRÄTTEN NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER

Inglês

RIGHTS RELATED TO COPYRIGHT

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Dinamarquês

om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter

Inglês

on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK