Pergunte ao Google

Você procurou por: kvaliteedistandard (Estoniano - Letão)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Estoniano

Letão

Informações

Estoniano

kvaliteedistandard

Letão

kvalitātes standarts

Última atualização: 2014-11-15
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

PEAKAPSA KVALITEEDISTANDARD

Letão

KVALITĀTES STANDARTI GALVIŅKĀPOSTIEM

Última atualização: 2014-10-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

PLOOMIDE KVALITEEDISTANDARD

Letão

KVALITĀTES STANDARTS PLŪMĒM

Última atualização: 2014-10-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

ROOSKAPSA KVALITEEDISTANDARD

Letão

KVALITĀTES STANDARTI BRISELES KĀPOSTIEM

Última atualização: 2014-10-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

SPINATI KVALITEEDISTANDARD

Letão

KVALITĀTES STANDARTS DĀRZA SPINĀTIEM

Última atualização: 2014-10-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

VARSSELLERI KVALITEEDISTANDARD

Letão

KVALITĀTES STANDARTS SALĀTU SELERIJAI

Última atualização: 2014-10-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: IATE

Estoniano

-mille kvaliteedistandard vastab turustamise miinimumpiirangutele, mis kehtivad teataval turustusetapil.

Letão

-kuru kvalitātes standarti atbilst obligātajiem realizācijas ierobežojumiem, kuri ir derīgi īpašā realizācijas posmā.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

spetsifikaat– kriteeriumide kirjeldus, mis peavad olema täidetud selleks, et saavutada nõutav kvaliteedistandard;

Letão

b) "specifikācija" ir tādu kritēriju apraksts, kuri jāizpilda, lai sasniegtu prasīto kvalitātes standartu;

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Estoniano

1. Tooted, millele on ette nähtud kvaliteedistandard, lubatakse importida kolmandatesse riikidesse ainult siis, kui need vastavad nimetatud standarditele.

Letão

1. Kvalitātes standartu aptverto produktu eksportēšana uz trešām valstīm ir pieņemama tikai tad, ja tie atbilst šiem standartiem.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1. Tooted, millele on ette nähtud kvaliteedistandard, võetakse kolmandatest riikidest impordiks vastu ainult siis, kui need vastavad kvaliteedistandardile või vähemalt samaväärsetele standarditele.

Letão

1. Produktu, uz ko attiecas kvalitātes standarti, importēšana no trešām valstīm ir pieņemama tikai tad, ja tie atbilst kvalitātes standartiem vai tiem līdzvērtīgiem standartiem.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Kui kvaliteedistandard osutub ebarahuldavaks või kui on vaja kontrollida punkti 10.4.2 alusel läbiviidud katsete kehtivust, võib kontrollija valida proovid, mis saadetakse osa tüübikatsetusi teinud tehnilisele teenistusele.

Letão

Konstatējot, ka ražojumu kvalitāte ir neapmierinoša, vai, ja ir jāapliecina saskaņā ar 10.4.2. iedaļu veikto testu rezultātu derīgums, inspektors var ņemt paraugus nosūtīšanai tehniskajam dienestam, kas veicis detaļas tipa apstiprināšanas testus.

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1. II lisa (Baklažaanide kvaliteedistandard) III jaotisele (Suurusnõuded) lisatakse järgmine lõik koos vastava joonealuse märkusega:

Letão

1) Regulas II pielikuma (Kvalitātes standarti baklažāniem) III sadaļā (Noteikumi klasificēšanai pēc lieluma) pievieno šādu daļu un saistīto zemsvītras piezīmi:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

4. III lisa (Kabatšokkide kvaliteedistandard) III jaotisele (Suurusnõuded) lisatakse järgmine lõik koos vastava joonealuse märkusega:

Letão

4) Regulas III pielikuma (Kvalitātes standarts tumšzaļajiem kabačiem) III sadaļai (Noteikumi klasificēšanai pēc lieluma) pievieno šādu daļu un saistīto zemsvītras piezīmi:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

3. Kui käesoleva direktiivi, IX lisas loetletud direktiivide või muude ühenduse õigusaktide alusel kehtestatud kvaliteedialane eesmärk või kvaliteedistandard nõuab lõike 2 kohaldamisest tulenevatest rangemaid tingimusi, kehtestatakse vastavalt sellele rangem heidete kontroll.

Letão

3. Ja kvalitātes mērķis vai kvalitātes standarts, kas noteikts, ievērojot šo direktīvu, IX pielikumā uzskaitītajās direktīvās vai, ievērojot jebkādu citu Kopienas tiesību aktu, paredz stingrākus nosacījumus nekā tie, kas izrietētu no 2. punkta piemērošanas, attiecīgi nosaka stingrākus emisiju kontroles pasākumus.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Et kindlaks teha, kas tooted, millele on ette nähtud kvaliteedistandard, vastavad artiklite 3 kuni 6 nõuetele, kontrollib iga liikmesriigi määratud ametiasutus neid vastavalt VI jaotisele pisteliselt kõigil turustusetappidel ja veo ajal.

Letão

Lai noteiktu, vai produkti, uz ko attiecas kvalitātes standarti, atbilst 3. līdz 6. panta noteikumiem, katras dalībvalsts izraudzītas iestādes veic pārbaudes saskaņā ar VI sadaļu, ņemot paraugus katrā tirdzniecības posmā un transportēšanas laikā.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

1. Artiklis 1 osutatud tooteid, mis on pärit kolmandatest riikidest, võib sisse vedada ainult siis, kui nende kvaliteedistandard on vähemalt samaväärne ühenduses koristatud sarnaste toodete või nende teisendtoodete turustamiseks vastuvõetud miinimumpiirangutega.

Letão

1. No trešām valstīm nākušus 1. pantā minētus produktus var ievest tikai tad, ja to kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi realizācijas obligātajiem ierobežojumiem, kas pieņemti līdzīgiem produktiem, kas novākti Kopienā, vai to atvasinājumiem.

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Nõukogu võib erihääletusel neid kriteeriume ja/või valitud tüüpe/kvaliteediklasse muuta, kui see on vajalik tagamaks, et puhvervaru koosseis kajastaks asjaomast turusituatsiooni, käesoleva kokkuleppe stabiliseerimiseesmärkide saavutamist ja vajadust säilitada puhvervaru kõrge kaubanduslik kvaliteedistandard.

Letão

Padome ar speciālo balsojumu var mainīt šos kritērijus un/vai izvēlētos tipus/šķiras, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka izlīdzinošo krājumu sastāvs norāda uz dominējošo tirgus situāciju, šā nolīguma stabilizācijas mērķu sasniegšanu un nepieciešamību panākt izlīdzinošo krājumu augstu komerciālo kvalitātes standartu.

Última atualização: 2014-11-14
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 10 lõikes 3 on sätestatud, et kui kõnealuse direktiivi, direktiivi 2000/60/EÜ IX lisas loetletud direktiivide või muude liidu õigusaktide alusel kehtestatud kvaliteedialane eesmärk või kvaliteedistandard nõuab kõnealuse direktiivi artikli 10 lõikest 2 tulenevatest tingimustest rangemaid, tuleb vastavalt sellele kehtestada rangem heidete kontroll.

Letão

Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 10. panta 3. punktam gadījumos, kad kvalitātes mērķis vai kvalitātes standarts, kas noteikts, ievērojot minēto direktīvu, Direktīvas 2000/60/EK IX pielikumā uzskaitītās direktīvas vai jebkādu citu Savienības tiesību aktu, paredz stingrākus nosacījumus par tiem, kas izrietētu no minētās direktīvas 10. panta 2. punkta piemērošanas, attiecīgi ir jānosaka stingrāki emisiju kontroles pasākumi.

Última atualização: 2014-11-08
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

määruse (EMÜ) nr 1696/71 artikliga 5 on sätestatud, et kolmandatest riikidest pärit humalat ja humalatooteid võib importida üksnes juhul, kui nende kvaliteedistandard on vähemalt samaväärne ühenduses koristatud samasuguste toodete või nende teisendtoodete puhul vastuvõetud miinimumpiirangutega;

Letão

tā kā Regulas (EEK) Nr. 1696/71 5. pantā paredzēts, ka apiņus un apiņu produktus var importēt no ārpuskopienas valstīm tikai tad, ja to kvalitātes standarti ir vismaz līdzvērtīgi obligātajām prasībām, kas noteiktas Kopienā novāktiem līdzīgiem produktiem vai to atvasinājumiem;

Última atualização: 2014-10-18
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Anônimo

Estoniano

2. II lisa (Baklažaanide kvaliteedistandard) V jaotise (Esitlusviisi nõuded) lõikes A (Ühtlikkus) lisatakse teise lõigu järele järgmine lõik:

Letão

2) Regulas II pielikuma (Kvalitātes standarti baklažāniem) V sadaļas (Noteikumi attiecībā uz noformējumu) A daļā (Viendabīgums) pēc otrās daļas ievieto šādu daļu:

Última atualização: 2008-03-04
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK