Pergunte ao Google

Você procurou por: élelmiszerraktáraknak (Húngaro - Búlgaro)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Húngaro

Búlgaro

Informações

Húngaro

Azok a tagállamok, amelyek területén az élelmiszerraktárak találhatók, csak azoknak a raktárosoknak és élelmiszerraktáraknak adhatnak elismerést, amelyek biztosítják a szükséges garanciákat.

Búlgaro

Държавата-членка, на чиято територия се намира продоволственият склад, дава одобрение само на лицата, които приемат стоките на склад, и на продоволствените складове, които предлагат необходимите гаранции.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A vámfelügyelet alatt álló helyiségeknek, a továbbiakban „élelmiszerraktáraknak”, és a raktárengedélyeseknek külön elismerésre van szüksége e cikk alkalmazása céljából.

Búlgaro

Помещенията, подложени на митнически контрол, наричани по-нататък „продоволствени складове“, и лицето, което държи стоките на склад, трябва да бъдат специално одобрени по смисъла на настоящия член.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Élelmiszerraktárban élelmezési ellátmány kötelező szállítása végett történő elhelyezés – 612/2009/EK rendelet 37. cikke szerint

Búlgaro

Élelmiszerraktárban élelmezési ellátmány kötelező szállítása végett történő elhelyezés – 612/2009/EK rendelet 37. cikke szerint

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Élelmiszerraktár (név és a harmadik országbeli teljes cím)

Búlgaro

Склад за продоволствено снабдяване (име, пълен адрес в трета страна)

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

a vámokmány vagy a harmadik ország vámhatóságai által ellenjegyzett okmány, amely igazolja, hogy a konténer vagy a termékek bontatlan szállítmányának tartalmát élelmiszerraktárban helyezték el és, hogy ez utóbbit alkotó termékeket kizárólag élelmiszer-ellátás céljára használják; ilyen okmányok a XVIII. mellékletben megadott minta szerint készíthetők, és

Búlgaro

митнически документ или документ, подписан от митническите власти на третата страна, удостоверяващ, че съдържанието на контейнер с продукти или на неразделена партидна стока е поставено в склад за продоволствено снабдяване, и че така включените продукти ще бъдат използвани изключително за целите на продоволственото снабдяване; този документ може да бъде изготвен съобразно модела, представен в приложение XVIII, и

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

a vámokmány vagy a fedélzetre vitel szerinti harmadik ország vámhatóságai által ellenjegyzett okmány, amely igazolja, hogy a konténerben vagy a bontatlan szállítmányban megtalálható összes termék véglegesen elhagyta az élelmiszerraktárt és fedélzetre vitték azokat, és meghatározza a részszállítások számát; ilyen okmányok a XVIII. mellékletben közölt minta alapján készíthetők.

Búlgaro

митнически документ или документ, подписан от митническите власти на третата страна на доставяне на борд, удостоверяващ окончателното излизане от склада и доставката на борда на всичките продукти от контейнера или от първоначалната партида и посочващ колко частични доставки са осъществени; този документ може да бъде изготвен съобразно модела, представен в приложение XVIII.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A valamely másik élelmiszerraktárban felügyelet alá helyezés igazolását, a Közösségben valamely jármű fedélzetére való berakodás igazolását, és a 41. és 42. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett leszállítás igazolását, a vis maior esetének kivételével, a termékeknek az élelmiszerraktárból történő kitárolásának napjától számított 12 hónapon belül kell benyújtani, a 46. cikk (3), (4) és (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával.

Búlgaro

Доказателството за пласмента, осъществен под надзор в друг продоволствен склад, доказателството за натоварване на борд в Общността и доказателство за доставянето, посочени в член 41 и в член 42, параграф 3, буква a), се представят, с изключение на случай на непреодолима сила, в срок от дванадесет месеца след датата на изнасяне на продуктите от продоволствения склад, като разпоредбите от член 46, параграфи 3, 4 и 5 се прилагат mutatismutandis.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Amennyiben a kiviteli nyilatkozatokat más tagállamban fogadják el és nem abban, amelyikben az élelmiszerraktár található, a T5 ellenőrző példánnyal kell igazolni, hogy a termékek élelmiszerraktárban való elhelyezése megtörtént.

Búlgaro

Когато декларацията за износ е приета в държава-членка, различна от тази, в която се намира продоволственият склад, доказателството, че продуктите са пласирани в продоволствен склад, е представено от показването на контролно копие Т5.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Az e cikkben foglalt kifizetés nem fedezi a természetes súlyvesztés vagy a csomagolás következtében az élelmiszerraktárban a tárolás során bekövetkező veszteségeket.

Búlgaro

Загубите, настъпили по време на престоя в продоволствения склад и които се дължат на естественото намаляване на масата на продуктите или на подготовката на стоките за продажба, не се покриват от плащането, посочено в настоящия член.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Azonban, ha a termékek beléptetése az élelmiszerraktárakba és onnan való kitárolása a vámhatóságok állandó fizikai vizsgálata alatt áll, az illetékes hatóságok a vizsgálatot a tárolt termékek dokumentumainak ellenőrzésére korlátozhatják.

Búlgaro

Въпреки това, ако влизането или излизането на продуктите и тяхното преместване от продоволствения склад е предмет на постоянна физическа проверка от страна на митническите учреждения, компетентните органи могат да ограничат контрола до проверки на документите на продуктите в склада.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A 37. cikkben foglalt élelmiszerraktári eljárások a jelen cikk (1) és (2) bekezdésében említett elkészített termékekre alkalmazhatók.

Búlgaro

Режимът на склада за продоволствено снабдяване, предвиден в член 37, може да бъде приложен за подготвените продукти, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A tárolás helye szerinti tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik a termékek átszállítását valamely másik élelmiszerraktárba.

Búlgaro

Компетентните органи на държавата-членка на складиране могат да разрешат пренасянето на продуктите във втори продоволствен склад.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Ilyen esetekben a második élelmiszerraktár adatait be kell jegyezni az első raktár nyilvántartásába.

Búlgaro

В този случай регистърът на първия продоволствен склад съдържа информация относно втория продоволствен склад.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Amennyiben a második élelmiszerraktár nem ugyanabban a tagállamban található, mint az első, a termékeknek a második raktárban történő elhelyezését a T5 ellenőrző példány eredetijével kell igazolni, amelyen a 38. cikk (2) bekezdésében megállapított valamelyik bejegyzésnek kell szerepelnie.

Búlgaro

Когато вторият склад не се намира в същата държава-членка, както първия продоволствен склад, доказателството, че продуктите са пласирани във втория склад, се представя с показване на оригинала на контролно копие Т5, който съдържа едно от вписванията, посочени в член 38, параграф 2.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Amennyiben a termékeket kitárolják az élelmiszerraktárból és valamely más tagállamban rakják be valamely jármű fedélzetére, és nem a tárolás szerinti tagállamban, az ilyen berakodást a 36. cikk (3) bekezdésének megfelelően kell igazolni.

Búlgaro

Когато продуктите са изнесени от продоволствения склад и са натоварени на борд в различна държава-членка от държавата-членка на поставяне на склад, доказателството за натоварване на борд се представя според предвидената процедура в член 36, параграф 3.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A kiviteli nyilatkozat elfogadásakor abban a tagállamban, amelyikben az élelmiszerraktár található, az illetékes vámhatóságok az áruk élelmiszerraktárba történő beléptetésekor a visszatérítésre előleg fizetésére felhasznált nemzeti okmányt olyan záradékkal látják el, amely szerint a termékek megfelelnek a 37. cikknek.

Búlgaro

Когато декларацията за износ е приета в държава-членка, в която се намира продоволственият склад, компетентното митническо учреждение посочва, по време на влизането в продоволствения склад, върху националния документ, който ще бъде използван, за да се получи авансът по възстановяването, че продуктите съответстват на член 37.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

az a nap, amelyen a termékek elhagyják az élelmiszerraktárt,

Búlgaro

датата, на която продуктите са напуснали продоволствения склад,

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

A második élelmiszerraktárnak és a raktárengedélyesnek szintén külön elismerésre van szüksége az élelmiszer-raktározási eljáráshoz.

Búlgaro

Вторият продоволствен склад и второто лице, което държи стоките на склад, трябва също да са специално одобрени за целите на процедурата, свързана със складирането на продоволствия.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Legalább 12 havonta egyszer, azon tagállamok illetékes hatóságai, amelyekben az élelmiszerraktárak találhatók, elvégzik az azokban tárolt termékek mennyiségének fizikai vizsgálatát.

Búlgaro

Компетентните органи на държавите-членки, където се намира продоволственият склад, пристъпват най-малко един път на дванадесет месеца към физическа проверка на количествата продукти в този склад.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Húngaro

Attól az időponttól kezdve, amikor a termékeket a második élelmiszerraktárban felügyelet alá helyezik, a második raktárengedélyes felel a 39. cikk szerint fizetendő összegekért.

Búlgaro

Когато продуктите са поставени под надзор във втория продоволствен склад, второто лице, което държи стоките на склад, се задължава да изплати сумите, платими съгласно член 39.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK