Pergunte ao Google

Você procurou por: mint leaf (Inglês - Cebuano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Cebuano

Informações

Inglês

mint

Cebuano

dahon sa pud sa bisaya

Última atualização: 2020-08-07
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

leaf free

Cebuano

Laya

Última atualização: 2020-06-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

nettle leaf

Cebuano

Nettle leaf

Última atualização: 2021-01-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

fiddle leaf

Cebuano

palawit dahon

Última atualização: 2020-09-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

fiddle leaf

Cebuano

Cebuano

Última atualização: 2020-09-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

mint leaves

Cebuano

mint dahon

Última atualização: 2018-12-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

mint leaves in bisaya

Cebuano

dahon sa pud sa bisaya

Última atualização: 2020-11-16
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

laurel leaf in bisaya

Cebuano

dahon sa laurel sa bisaya

Última atualização: 2019-12-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

For ye shall be as an oak whose leaf fadeth, and as a garden that hath no water.

Cebuano

Kay kamo mahasama sa usa ka kahoy nga encina kinsang dahon malaya, ug sama sa usa ka tanaman nga walay tubig.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

Wilt thou break a leaf driven to and fro? and wilt thou pursue the dry stubble?

Cebuano

Mopaguol pa ba ikaw sa usa ka dahon nga sinalibay? Ug mogukod pa ba ikaw sa tuud nga laya?

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Cebuano

"Apan alaut kamong mga Fariseo! kay nagahatag kamo sa ikapulo sa yerbabuyna ug sa kaningag ug sa tanang utanon, apan inyong gibiyaan ang katarungan ug ang gugma alang sa Dios; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton sa walay pagbiya sa uban.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.

Cebuano

"Alaut kamo, mga escriba ug mga Fariseo, mga maut! kay nagahatag kamog ikapulo sa yerbabuyna ug sa anis ug sa komino, apan wala ninyo buhata ang labi pang hinungdanong mga butang sa kasugoan, nga mao ang hustisya, ug kaluoy, ug pagtoo; kining mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabuhaton, sa walay pagbiya sa uban.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo
Aviso: contém formatação HTML invisível

Inglês

For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

Cebuano

Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanum sa daplin sa katubigan, ug magakatag sa iyang mga gamut sa daplin sa suba, ug dili mahadlok kong mobaut ang ting-init, hinonoa magmalunhawon ang iyang dahon; ug dili maghingiros sa tuig nga hulaw, ni mohunong kini sa pagpamunga.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

And by the river upon the bank thereof, on this side and on that side, shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed: it shall bring forth new fruit according to his months, because their waters they issued out of the sanctuary: and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine.

Cebuano

Ug haduol sa suba ibabaw sa iyang tampi, niining daplina ug niadtong daplina moturok ang tanang mga kahoy nga makaon, kansang dahon dili malaya, ni mawad-an sa iyang bunga: kini mobunga sa bag-ong bunga matag-bulan, tungod kay ang katubigan niana nagaagay-ay gikan sa balaang puloy-anan; ug ang bunga niana makaon man, ug ang dahon niana ikatambal nga makaayo.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

I will surely consume them, saith the LORD: there shall be no grapes on the vine, nor figs on the fig tree, and the leaf shall fade; and the things that I have given them shall pass away from them.

Cebuano

Pagaut-uton ko gayud sila, nagaingon si Jehova: wala na unyay mga bunga ang kaparrasan, ni igos ibabaw sa higuerra, ug ang dahon malawos; ug ang mga butang nga gihatag ko kanila mangahanaw gikan kanila.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.

Cebuano

Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw, ug ang tanan namo nga pagkamatarung ingon sa usa ka saput nga nahugawan; ug kaming tanan mangalaya ingon sa usa ka dahon; ug ang among mga kasal-anan, sama sa hangin, nagapalid kanamo.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

And all the host of heaven shall be dissolved, and the heavens shall be rolled together as a scroll: and all their host shall fall down, as the leaf falleth off from the vine, and as a falling fig from the fig tree.

Cebuano

Ug ang tanan nga panon langit matunaw, ug ang mga langit pagalukoton ingon sa usa ka linukot nga basahon, ug ang tanan nilang panon mahanaw, ingon sa dahon nga magakalarag gikan sa parras, ug ingon sa usa ka nagakalarag nga dahon sa iguera.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

Cebuano

Ug siya mahisama sa kahoy nga natanum sa daplin sa kasapaan sa tubig, Nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon, Kansang dahon usab dili malaya, Ug bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

And upon them that are left alive of you I will send a faintness into their hearts in the lands of their enemies; and the sound of a shaken leaf shall chase them; and they shall flee, as fleeing from a sword; and they shall fall when none pursueth.

Cebuano

Ug mahitungod sa mga nahabilin kaninyo, pagapaluyahon ko ang ilang mga kasingkasing didto sa yuta sa ilang mga kaaway; ug ang kinanaas sa usa ka dahon magalutos kanila; ug mangalagiw sila ingon sa usa nga mokalagiw gikan sa espada, ug mangapukan sila bisan walay magalutos kanila.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Inglês

And the dove came in to him in the evening; and, lo, in her mouth was an olive leaf pluckt off: so Noah knew that the waters were abated from off the earth.

Cebuano

Ug ang salampati mibalik kaniya sa kahaponon, ug ania karon, usa ka dahon nga lunhaw sa olivo diha sa iyang sungo nakutlo. Niini nga pagkaagi nasabut ni Noe nga ang mga tubig mihubas na sa ibabaw sa yuta.

Última atualização: 2012-05-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK