Pergunte ao Google

Você procurou por: flurried, bewildered (Inglês - Galês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Inglês

Galês

Informações

Inglês

flurried, bewildered

Galês

ffrwcslyd

Última atualização: 2011-05-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Inglês

They are completely bewildered

Galês

Maent wedi drysu'n llwyr

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

However , most worrying are those who are being taken off benefit and left bewildered and dependent on other people

Galês

Fodd bynnag , yr hyn sy'n peri'r gofid mwyaf yw'r rhai y cymerir budd-daliadau oddi arnynt ac a adewir wedi eu drysu ac yn ddibynnol ar bobl eraill

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

As I was on Alun Cairns's question , I am bewildered by the thrust of David's approach

Galês

Fel yr oeddwn gyda chwestiwn Alun Cairns , yr wyf mewn penbleth gydag ergyd gosodiad David

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Community activists have raised the issue of funding with me , and how the complexity of funding sources can leave a group of volunteers bewildered

Galês

Mae gweithredwyr cymunedol wedi codi mater ariannu gyda mi , a sut y mae astrusi'r ffynonellau ariannu'n gallu peri dryswch i grwpiau o wirfoddolwyr

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

My guest looked totally bewildered at that and said ` you are all taffs to us you know '

Galês

Yr oedd golwg gwbl ddryslyd ar fy ngwestai o glywed hynny a dywedodd ` taffs yw pob un ohonoch i ni , wyddoch chi '

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Therefore , the Butetown Youth Pavilion issue has become an important one and we were somewhat bewildered by Cardiff County Council's decision not to purchase the site from the Welsh Development Agency , thereby giving the WDA no alternative but to seek an option for it , which could have undesirable consequences in Butetown

Galês

Gan hynny , mae pwnc Pafiliwn Ieuenctid Butetown wedi dod yn un pwysig a buom mewn penbleth braidd ynghylch penderfyniad Cyngor Sir Caerdydd i beidio â phrynu'r safle oddi wrth Awdurdod Datblygu Cymru , fel nad oedd dewis arall gan y WDA ond ceisio'i werthu , a gallai hynny beri canlyniadau annymunol yn Butetown

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Janice Gregory : On the issue of listing residential properties , a few years ago the residents of Park Terrace , Tondu , in my constituency , were bewildered to receive indication from Cadw that their properties were to be listed as Grade II buildings and that they would then have to adhere to certain standards and conditions in terms of the repair and upkeep of their homes

Galês

Janice Gregory : Ynghylch mater rhestru tai annedd , ychydig flynyddoedd yn ôl syfrdanwyd trigolion Park Terrace , Ton-du , yn fy etholaeth i , pan gawsant eu hysbysu gan Cadw fod eu tai i gael eu rhestru'n adeiladau Gradd II ac y byddent wedyn yn gorfod glynu wrth safonau ac amodau penodol wrth atgyweirio a chynnal a chadw eu cartrefi

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Inglês

Does he share my concern that there has been a total lack of communication by the company , as far as the steel communities and trade unions are concerned ? Does he realise that a number of steel workers feel betrayed and are punch-drunk and bewildered that a merger that was trumpeted as the future for steel in the UK is leading to the possible closure of the steel industry in Wales ? That would cause great devastation in our communities

Galês

A ranna fy mhryder y bu diffyg cyfathrebu llwyr ar ran y cwmni , mewn perthynas â'r cymunedau dur a'r undebau llafur ? A sylweddola y teimla nifer o weithwyr dur y cawsant eu bradychu a'u bod yn bensyfrdan ac wedi'u drysu gan weld bod y cyfuno a gyhoeddwyd fel dyfodol dur yn y DU yn arwain at y posibilrwydd o gau'r diwydiant dur yng Nghymru ? Byddai hynny'n achosi distryw mawr yn ein cymunedau

Última atualização: 2009-11-19
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK