Pergunte ao Google

Você procurou por: ċirkostanza (Italiano - Francês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Italiano

Francês

Informações

Italiano

IL-KAXXA "ĊIRKOSTANZA SPEĊIFIKA OĦRA" (S32):

Francês

CASE AUTRE SCI (S32)

Última atualização: 2014-09-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Italiano

Il-kaxxa "Ċirkostanza speċifika oħra" (S32)

Francês

5) CASE AUTRE SCI (S32)

Última atualização: 2014-09-30
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Italiano

(9) Il-kaxxa "Ċirkostanza speċifika oħra" (S32):

Francês

9) Case Autre SCI (S32)

Última atualização: 2010-09-10
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Italiano

B'mod speċjali, anki ċ-ċirkostanza li l-garanzija hija sempliċement garanzija ta' inadempiment tnaqqas ir-riskju.

Francês

Comme il s'agit d'une garantie en cas de défaillance, le risque s'en trouverait réduit.

Última atualização: 2010-08-31
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Approċċ flessibbli hu xieraq sabiex l-iskemi ta' finanzjament ikunu jistgħu jirriflettu ċ-ċirkostanzi nazzjonali differenti u sabiex jittieħed kont ta' l-iskemi eżistenti, partikolarment dawk stabbiliti biex jikkonformaw mad-Direttivi 2000/53/KE u 2002/96/KE, filwaqt li jiġi evitat ħlas doppju.

Francês

Il est opportun d'adopter une approche souple afin de permettre aux systèmes de financement de refléter les différents contextes nationaux et de tenir compte des mécanismes existants, en particulier ceux mis en place pour se conformer aux directives 2000/53/CE et 2002/96/CE, tout en évitant une double facturation.

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Il-proċeduri ta' informazzjoni u konsultazzjoni previsti fiċ-ċirkostanzi ta' hawn fuq għandhom jitwettqu bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 1(2) u 8.

Francês

L'information et la consultation prévues dans les circonstances susvisées s'effectuent sans préjudice des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 8.

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Dawk il-membri tal-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew li kienu ġew eletti jew maħtura mill-istabbilimenti u/jew l-impriżi u li huma direttament interessati fiċ-ċirkostanzi jew id-deċiżjonijiet fil-kwistjoni għandu jkollhom ukoll id-dritt li jipparteċipaw f'każ ta' laqgħa organizzata mill-kumitat ristrett.

Francês

Dans le cas d'une réunion organisée avec le comité restreint, ont aussi le droit de participer les membres du comité d'entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements et/ou les entreprises qui sont directement concernés par les circonstances ou décisions en question.

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

(a) arranġamenti transitorji jistgħu jiġu stabbiliti biex jiġu trattati diffikultajiet li jiltaqa' magħhom Stat Membru fit-twettiq tar-rekwiżiti tal-paragrafu 2 minħabba xi ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi;

Francês

a) des arrangements transitoires peuvent être mis en place en vue de résoudre des difficultés rencontrées par un État membre, en raison de circonstances nationales particulières, afin de satisfaire aux exigences du paragraphe 2;

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Biex il-kumitat ristrett ikun jista' jaqdi r-rwol neċessarju ta' koordinazzjoni u jindirizza b'mod effettiv iċ-ċirkostanzi eċċezzjonali, dan il-kumitat għandu jkollu massimu ta' ħames membri u għandu jkun jista' jikkonsulta regolarment.

Francês

Pour permettre au comité restreint de jouer le rôle nécessaire de coordination et de traiter efficacement des circonstances exceptionnelles, ce comité doit pouvoir comprendre jusqu'à cinq membres et devrait pouvoir se concerter régulièrement.

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Fejn ikun hemm ċirkostanzi eċċezzjonali jew deċiżjonijiet ippjanati li aktarx jaffettwaw l-interessi tal-impjegati b'mod konsiderevoli, b'mod partikolari fil-każ tal-allokazzjonijiet mill-ġdid, l-għeluq ta' stabbilimenti jew impriżi jew sensji kollettivi, il-kumitat ristrett jew, fejn ma jeżisti l-ebda kumitat bħal dan, il-Kunsill tax-Xogħlijiet Ewropew għandu jkollu d-dritt li jiġi infurmat.

Francês

Lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d'entreprises ou d'établissements ou de licenciements collectifs, le comité restreint ou, si celui-ci n'existe pas, le comité d'entreprise européen a le droit d'en être informé.

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Madankollu, f'ċerti ċirkostanzi tista' tkun ġustifikata l-applikazzjoni tar-regoli de minimis għall-produtturi żgħar.

Francês

Toutefois, dans certaines circonstances, l'application de règles de minimis aux petits producteurs pourrait être justifiée.

Última atualização: 2017-03-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

(d) l-użu ta' kurrent elettriku sabiex jiġi immobilizzat l-annimal, li ma jistordihx jew ma joqtlux taħt ċirkostanzi kkontrollati, b'mod partikolari, kwalunkwe applikazzjoni ta' kurrent elettriku li ma jasalx sal-moħħ.

Francês

d) employer des courants électriques qui n'étourdissent ou ne tuent pas de manière contrôlée en vue d'immobiliser l'animal, en particulier toute application de courant électrique qui n'enserre pas le cerveau.

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

(b) il-parametri rakkomandati li jikkorrispondu għaċ-ċirkostanzi differenti ta' użu, inklużi l-parametri ewlenin imniżżla fil-Kapitolu 1 tal-Anness I;

Francês

b) les paramètres recommandés correspondant aux différentes conditions d'utilisation, y compris les paramètres essentiels énoncés à l'annexe I, chapitre I;

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

F'dawk iċ-ċirkostanzi, il-qtil mhux dejjem jista' jseħħ taħt l-aħjar kondizzjonijiet tat-trattament xieraq minħabba l-emerġenza.

Francês

Dans de telles circonstances, la mise à mort ne peut pas toujours être réalisée dans les meilleures conditions de bien-être pour l'animal, en raison de l'urgence.

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Il-prevenzjoni ta' dawk ir-riskji titwettaq normalment permezz tat-trażżin adatt tal-annimali iżda jista' jkun hemm ukoll ħtieġa li annimali perikolużi jinqatlu sabiex jitneħħa dan ir-riskju f'ċerti ċirkostanzi.

Francês

La prévention de ces risques passe généralement par une immobilisation adéquate des animaux, mais il peut aussi s'avérer nécessaire de tuer les animaux dangereux pour écarter ce type de risques dans des situations données.

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

(26) Jista' jiġi ppruvat li ċerti protokolli dwar l-isturdament ikunu affidabbli biżżejjed biex, fiċ-ċirkostanzi kollha, joqtlu lill-annimali irriversibbilment jekk jiġu applikati parametri prinċipali speċifiċi.

Francês

(26) Il peut être prouvé que certaines méthodes d'étourdissement sont suffisamment fiables pour entraîner immanquablement la mort des animaux en toutes circonstances, pour autant que des paramètres spécifiques essentiels soient appliqués.

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Fl-ebda ċirkostanza ma għandhom jidħlu gassijiet fil-kompartiment jew fil-post fejn l-annimali għandhom jiġu storduti u maqtula b'mod li jista' joħloq ħruq jew eċċitament minħabba ffriżar jew nuqqas ta' umdità.

Francês

Les gaz ne pénètrent en aucun cas dans le puits ou le local où les animaux doivent être étourdis et mis à mort d'une manière telle qu'ils pourraient provoquer des brûlures ou une excitation résultant du refroidissement ou du manque d'humidité.

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

(d) iċ-ċirkostanzi u/jew il-ħin meta l-monitoraġġ għandu jseħħ;

Francês

d) les cas dans lesquels et/ou le moment auquel le contrôle doit être effectué;

Última atualização: 2017-03-01
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Fejn ċirkostanzi eċċezzjonali u kritiċi li jeħtieġu azzjoni immedjata jagħmlu informazzjoni jew eżami preċedenti, skond kif il-każ, impossibbli, il-Komunità jew l-Albanija, liema minnhom hija konċernata, tista', tapplika minnufih il-miżuri ta' prekawzjoni li huma meħtieġa sabiex tieħu ħsieb is-sitwazzjoni u għandha tinforma lill-Parti l-oħra immedjatament b'dan.

Francês

Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou l'Albanie, suivant la partie concernée, peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Última atualização: 2017-02-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Italiano

Miżuri li jkunu applikati skond dan l-Artikolu għandhom ikunu nnotifikati minnufih lill-Kumitat Interim u għandu jkun hemm konsultazzjonijiet dwarhom minn żmien għall-ieħor f'dak il-Kumitat, bil-għan partikolarment li tkun stabbilita skeda biex dawn jitneħħew malli ċ-ċirkostanzi jippermettu.

Francês

Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au comité intérimaire et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Última atualização: 2017-02-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK