Pergunte ao Google

Você procurou por: unionsfinansiering (Sueco - Finlandês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Finlandês

Informações

Sueco

medlemsstaternas lägsta tilldelning av unionsfinansiering till särskilda områden,

Finlandês

erityisiä aloja koskevan unionin rahoituksen jakautumisen jäsenvaltiokohtaisesta vähimmäistasosta;

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Belopp som överförs från fonden ska betraktas som unionsfinansiering.

Finlandês

Takuurahastosta siirretyt saatavat katsotaan unionin rahoitukseksi;

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Därför bör utgifter som har betalats sedan tidsfristen löpt ut uteslutas från unionsfinansiering.

Finlandês

Oikeasuhteisuuden periaatteen noudattamiseksi komission olisi voitava säätää tästä yleissäännöstä poikkeuksia.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Varken bara unionsfinansiering eller de enskilda medlemsstaterna kommer att kunna möta denna utmaning.

Finlandês

Tähän haasteeseen ei pystytä vastaamaan pelkästään unionin rahoituksella tai jäsenvaltioiden toimilla.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Det är lämpligt att fastställa villkoren för unionsfinansiering för deltagare i åtgärder inom Horisont 2020.

Finlandês

On tarpeen määrittää ehdot ja edellytykset, joiden mukaisesti unionin rahoitusta myönnetään Horisontti 2020 -puiteohjelman toimien osallistujille.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Unionsfinansiering är av avgörande betydelse för att skapa incitament för och uppmuntra till de nödvändiga strukturreformerna.

Finlandês

Unionin rahoituksella voidaan luoda kannustimia välttämättömille rakenteellisille uudistuksille ja edistää niitä.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kostnader för förvärv av mark ska anses stödberättigande för unionsfinansiering av projekt som avses i artikel 18 förutsatt att

Finlandês

Unionin rahoitusta voidaan myöntää maanostomenoihin 18 artiklassa tarkoitetuissa hankkeissa, jos

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

typen av åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering samt villkoren för ersättning av dessa utgifter,

Finlandês

toimenpidelajit, joille voidaan myöntää unionin rahoitusta, ja korvausedellytykset;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Säkerställa kommunikationen och spridningen av information om vilken unionsfinansiering som beviljats och de resultat som uppnåtts för landet.

Finlandês

unionin myöntämää rahoitusta ja hankkeiden tuloksia koskevasta viestinnästä ja tiedon levittämisestä huolehtiminen omassa maassaan.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

för alla medlemsstater senast den 28 februari år N + 1 fastställa situationen när det gäller unionsfinansiering för budgetår N,

Finlandês

vahvistaa varainhoitovuodelta N kaikkien jäsenvaltioiden tilanteen unionin rahoituksen suhteen viimeistään varainhoitovuoden N+1 helmikuun 28 päivänä;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

De ansvariga för projekt som får bidrag ur programmet ska säkerställa att uppgifter om den unionsfinansiering de fått och om resultaten kommuniceras och sprids.

Finlandês

Ohjelmasta tukea saavien hankkeiden edunsaajien on huolehdittava unionin myöntämää rahoitusta ja hankkeiden tuloksia koskevasta viestinnästä ja tiedon levittämisestä.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

De belopp som uteslutits från unionsfinansiering från Ejflu och de belopp som indrivits samt räntorna på dessa belopp ska återföras till det berörda programmet.

Finlandês

Maaseuturahaston kautta tapahtuvan unionin rahoituksen peruutetut määrät sekä takaisinperityt määrät ja niihin liittyvät korot osoitetaan uudelleen asianomaiseen ohjelmaan.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Målet med finansieringsinstrumenten inom ramen för FSE är att underlätta infrastrukturprojektens tillgång till projektfinansiering och finansiering av företag genom att använda unionsfinansiering för hävstångseffekt.

Finlandês

Verkkojen Eurooppa -välineen mukaisesti perustettujen rahoitusvälineiden tavoitteena on helpottaa infrastruktuurihankkeiden pääsyä hanke- ja yritysrahoituksen piirin käyttämällä unionin rahoituksen vipuvaikutusta.

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

anta genomförandeakter för att fastställa totalbeloppet för unionsfinansiering uppdelat per medlemsstat på grundval av en enda unionsfinansieringsnivå inom gränserna för den budget som gällde för månadsbetalningarna,

Finlandês

hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan unionin rahoituksen kokonaismäärän jäsenvaltioittain unionin yhtenäisen rahoitusosuuden perusteella sekä kuukausimaksuihin käytettävissä olleiden määrärahojen rajoissa;

Última atualização: 2014-11-17
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kommissionen ska förse de länder som deltar i programmet med uppgifter om projekt som beviljats unionsfinansiering genom att översända urvalsbesluten inom två veckor från och med att de antagits.

Finlandês

Komissio antaa ohjelmaan osallistuville maille tietoja unionin rahoitusta saaneista hankkeista toimittamalla tiedot valintapäätöksistä kahden viikon kuluessa päätösten hyväksymisestä.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Det är lämpligt att införa åtgärder som garanterar en sund ekonomisk förvaltning och förbättrar kontrollen av unionsfinansiering som betalats ut till stödmottagarna inom ramen för nationella stödprogram.

Finlandês

On tarpeen ottaa käyttöön toimenpiteet, joilla varmistetaan kansallisten tukiohjelmien yhteydessä tuensaajille annetun unionin rahoituksen moitteeton taloushallinto ja parempi valvonta.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

För att vara berättigade till den unionsfinansiering som föreskrivs i punkt 2 ska medlemsstaterna genomföra en studie över produktions- och saluföringsstrukturer inom biodlingssektorn på sina respektive territorier.

Finlandês

Voidakseen päästä osalliseksi 2 kohdassa tarkoitetusta unionin rahoitusosuudesta jäsenvaltion on tehtävä tutkimus mehiläishoitoalan tuotannon ja kaupan pitämisen rakenteesta alueellaan.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Unionsfinansiering behövs för att förmå erkända producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer eller branschorganisationer att upprätta arbetsprogram som syftar till att förbättra produktionen och saluföringen av olivolja och bordsoliver.

Finlandês

Unionin rahoitusta tarvitaan hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden, tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien ja toimialakohtaisten organisaatioiden kannustamiseksi laatimaan toimintaohjelmia, joiden tarkoituksena on parantaa oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen oliivien tuotantoa ja kaupan pitämistä.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Unionsfinansiering kan utformas som förkommersiell upphandling eller upphandling av innovativa lösningar som utförs av kommissionen eller det berörda finansieringsorganet för egen räkning eller tillsammans med upphandlande myndigheter från medlemsstaterna och associerade länder.

Finlandês

Unionin rahoitus voidaan myöntää esikaupallisten hankintojen tai innovatiivisten ratkaisujen julkisten hankintojen muodossa siten, että hankinnat suorittaa komissio tai asianomainen rahoituselin omaan lukuunsa tai yhdessä jäsenvaltioiden ja assosioituneiden maiden hankintaviranomaisten kanssa.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

Kommissionen och revisionsrätten ska ha befogenhet att utföra revision, på grundval av handlingar och kontroller på plats, hos alla stödmottagare, uppdragstagare och underleverantörer som erhållit unionsfinansiering.

Finlandês

Komissiolla ja tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

Última atualização: 2014-11-09
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK