Você procurou por: bidragsbetalningar (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

bidragsbetalningar

Inglês

payment of contributions

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

vi måste i högre utsträckning ta hänsyn till arbete och miljö som kriterier för bidragsbetalningar.

Inglês

we must make the payment of premiums more dependent on criteria such as employment and the environment, and take greater account of these factors.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Sueco

subventionens storlek beräknades på grundval av beloppet för de bidragsbetalningar som hade mottagits under undersökningsperioden.

Inglês

the subsidy amount was calculated on the basis of the amount of payments received during the investigation period.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

för båda företagen beräknades subventionens storlek på grundval av storleken på de bidragsbetalningar som de hade erhållit under undersökningsperioden.

Inglês

for both companies, the subsidy amount was calculated on the basis of the amount of payments received during the ip.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

det belopp som ska återkrävas motsvarar summan av alla bidragsbetalningar som kompensationsfonden har betalat till portovesme, ila och eurallumina.

Inglês

the amount to be recovered corresponds to the sum of all compensatory payments made by the equalisation fund to portovesme, ila and eurallumina.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Sueco

denna databas bör kunna användas för att underlätta administrationen av slaktbidraget, såvida medlemsstaten anser att den ger tillräckliga garantier för att uppgifterna om bidragsbetalningar är korrekta.

Inglês

it should be possible to use that database to facilitate the management of the slaughter premium, on condition that the member state considers that the database offers adequate assurances as to the accuracy of the data it contains for the purposes of the payment of premiums;

Última atualização: 2016-10-17
Frequência de uso: 5
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

det bör alltså föreskrivas att bidragen skall betalas till konton som särskilt är avsedda för bidragsbetalningar och att numren på dessa konton skall lämnas till den behöriga myndigheten för kontroll.

Inglês

provision should therefore be made for the premiums to be paid into accounts earmarked for premium payments and for the account numbers to be communicated to the competent control body.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

europaparlamentet konstaterar att byrån antog och tillämpade en strategi för efterhandskontroller under 2012 och genomförde tre besök på plats, och på så sätt täckte 9 % av de bidragsbetalningar på 73 miljoner eur som gjordes 2011.

Inglês

notes that the agency adopted and implemented ex-post control strategy in 2012 and carried out three on-the-spot visits covering 9 % of the eur 73 million grant payments made in 2011;

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

på så vis skulle vi i praktiken ha två former för bidragsbetalning för att åstadkomma en kompensation.

Inglês

in practice, we would thus have two forms of premium with which to provide compensation.

Última atualização: 2012-03-22
Frequência de uso: 4
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

förutsättningen för detta förslag är ju de bidragsbetalningar, som infördes 1992 i den s.k. macsharry-reformen — hittills har man ju knappast hört något om fischler-reformen, den måste vi införa — när priserna sänktes och man sade att det finns priskompensation i form av bidrag.

Inglês

the basis for this proposal is of course the premiums, which were introduced in 1992 in the so-called macsharry reform — as yet we have not heard much of the fischler reform; we still need to introduce that — when prices were lowered and it was said that compensatory payments would be made in the form of premiums.

Última atualização: 2014-02-06
Frequência de uso: 3
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

det bör vara möjligt att använda den databas som avses i europaparlamentets och rådets förordning (eg) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (eg) nr 820/97 [9] för att förenkla hanteringen av slaktbidraget, om medlemsstaten anser att databasen ger tillräckliga garantier för att de uppgifter som är avsedda för bidragsbetalningar är korrekta.

Inglês

it should be possible to use the computerised database referred to in regulation (ec) no 1760/2000 of the european parliament and of the council of 17 july 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing council regulation (ec) no 820/97 [9] to facilitate the management of the slaughter premium, on condition that the member state concerned considers that the database offers adequate assurances as to the accuracy of the data it contains for the purposes of the payment of premiums.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

det bör vara möjligt att använda den databas som avses i förordning (eg) nr 1760/2000 för att förenkla hanteringen av slaktbidraget, om medlemsstaten anser att databasen ger tillräckliga garantier för att de uppgifter som är avsedda för bidragsbetalningar är korrekta.

Inglês

it should be possible to use the computerised database referred to in regulation (ec) no 1760/2000 to facilitate the management of the slaughter premium, on condition that the member state concerned considers that the database offers adequate assurances as to the accuracy of the data it contains for the purposes of the payment of premiums.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Translated.com

Sueco

det viktigaste som kom fram under dessa möten var att det hade skett avsevärda förbättringar när det gällde att lägga ut projekten på entreprenad och i fråga om gjorda bidragsbetalningar, att det för ett projekt var nödvändigt att utvidga n+2-bestämmelsen på grund av komplikationer i upphandlingsförfarandet som låg utanför den upphandlande myndighetens kontroll, att alla villkor i artikel 8 i finansieringsavtalet hade uppfyllts för samtliga ispa-projekt, att det för två finansieringsavtal var nödvändigt att lämna in ansökningar om ändringar, att det var nödvändigt att förbättra kvaliteten på och presentationen av uppgifterna i ispa-övervakningsrapporterna, och att det var nödvändigt att genomföra anbudsförfaranden för de återstående infrastrukturkontrakten för att kunna garantera att allt arbete utförs inom den stödberättigande perioden för varje respektive finansieringsavtal.

Inglês

the main points to emerge from the meetings were: a significant improvement in contracting out the projects and in the amount of payments being made; the necessity to extend the n+2 rule for one project due to complications in the tendering process which were outside the control of the contracting authority; the fact that all the article 8 conditions contained in the financing memoranda for all ispa projects had been fulfilled; the necessity to submit modification requests for two financing memoranda; the necessity to improve the quality of the data contained in the ispa monitoring reports, as well as their presentation; the necessity to tender out the remaining infrastructure contracts in order to ensure all the works are carried out within the eligibility periods of the respective financing memoranda.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Translated.com

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK