Pergunte ao Google

Você procurou por: tillståndspliktig (Sueco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Sueco

Inglês

Informações

Sueco

tillståndspliktig enligt miljöbalken

Inglês

permits

Última atualização: 2018-07-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Eftersom tillförsel av jordbrukskemikalier till ekosystemen kan orsaka obotliga skador, är en tillståndspliktig användning av växtskyddsmedel av yttersta vikt för den biologiska mångfalden.

Inglês

As the introduction of agrochemical inputs into ecosystems may cause irremediable damages, plant protection products authorisations and use is an essential prerequisite for the biological diversity.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Som svar på kommissionens förslag beträffande tullförfaranden i anslutning till närsjöfarten prioriterade sjöfartsnäringen frågan om en ökad användning av det förenklade förfarandet med utgångspunkt i statusen som tillståndspliktig reguljär båttrafik.

Inglês

In reply to the Commission exercise on customs procedures for short sea shipping, maritime industries made a priority point of enhancing the use of the simplified procedure on the basis of the Authorised Regular Shipping Status.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Kommittén stöder visserligen kraven från dessa medlemsstater på att handeln ska vara tillståndspliktig, så att man kan förhindra att det stöd till förnybar energi som finansieras av en stat5 kan användas för att minska kostnaderna i en annan stat.

Inglês

However, it supports the calls by some Member States for this trade to be subject to authorisation, in order to prevent measures to promote renewable energy financed by one Member State5 from being used to achieve cost savings in another Member State.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Målet är att i det längre perspektivet säkerställa att man i hela unionen uppnår ett miljöskydd på hög nivå genom att införa miljötillstånd som ställer villkor på användning av bästa möjliga teknik, dock med hänsyn tagen till vederbörande tillståndspliktig institutions tekniska resurser, dess geografiska placering samt lokala miljö­förhållanden.

Inglês

The objective is to ensure, over the long-term, a high level of environmental protection throughout the EU, by making environmental permits conditional upon the best available technology, while nevertheless taking into account the technical characteristics of the installation concerned, its geographical location and local environmental conditions.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(5) Därutöver är det nödvändigt att transport av registrerade hästar till det sjukdomsfria området skall vara tillståndspliktig i de fall där hästarna inte har vaccinerats eller där vaccinationen av veterinära skäl inte har genomförts i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Inglês

(5) In addition it is necessary to make the transportation of registered horses into the free area subject to authorisation in cases where such horses have not been vaccinated or where for veterinary reasons such vaccination was not carried out in compliance with all instructions of the manufacturer.

Última atualização: 2014-10-23
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Kommissionen anser att det danska systemet inte överför direktivets krav med den rättsliga säkerhet och precision som krävs, och menar att detta kan leda till att vissa svin- eller fjäderfäanläggningar inte blir tillståndspliktiga trots att de borde vara det enligt direktivet.

Inglês

The Commission considers that the Danish system does not transpose the directive’s requirements with the necessary legal certainty and accuracy and could lead to some pig or poultry installations not being covered even though they fall under the directive.

Última atualização: 2017-04-26
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Bilaga XIII – Förteckning över tillståndspliktiga ämnen

Inglês

Annex XIII – List of substances subject to authorisation

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(a) För tillståndspliktiga verksamheter enligt artikel 27.3 f ska doskriterierna för friklassning av naturligt förekommande radionuklider följas.

Inglês

(a) for practices subject to licensing as specified in Article 27(3)(f), the dose criteria for clearance of naturally occurring radionuclides shall be complied with;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Dessutom finns det en risk för att de befintliga ojämlikheterna i hälsa skulle öka: nyare studier från Förenade kungariket visar att exponeringen för miljötobaksrök är betydligt högre i pubar i mindre gynnade områden än i mer välbärgade områden.lxxii De flesta av de tillståndspliktiga lokaler som inte serverar mat finns dessutom i de mindre gynnade områdena och pubarna i dessa områden skulle få starkare skäl till att bara servera alkohol.lxxiii

Inglês

In addition, there would be a risk of widening existing health inequalities: recent studies from the UK show that the levels of ETS exposure are significantly higher in pubs in deprived communities than in pubs in more affluent areas.lxxii Moreover, the majority of licensed premises not serving food are located in deprived areas and pubs in these areas will have stronger incentives to switch to serving only alcohol.lxxiii

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

fråga om att inte ändra förteckningen över tillståndspliktiga ämnen så ofta, förenkla tillståndsgivningen i vissa fall med låg risk och ta större hänsyn till socioekonomiska effekter när nya ämnen görs tillståndspliktiga47.

Inglês

These measures include for example, reducing the frequency of amendments of the list of substances subject to authorization, simplifying the authorisation process for some specific low-risk cases and a stronger consideration of socio-economic impacts when including new substances in the authorisation list.47

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Undantag för tillståndspliktiga serveringsmiljöer

Inglês

Exemption for the licensed hospitality sector

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Offentliga eller privata enheter som tillhandahåller busskommunikationer enligt lagen (343/91) om tillståndspliktig persontrafik på väg samt Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk, som tillhandahåller offentliga tunnelbane- och spårvägstjänster.

Inglês

Public or private entities operating bus services pursuant to Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä and Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Helsinki Transport Board), which provides underground railway and tramway services to the public.

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

(b) För övriga tillståndspliktiga verksamheter, i synnerhet inom den nukleära bränslecykeln, ska friklassningsnivåerna överensstämma med doskriterierna för friklassning av material som innehåller artificiella radionuklider.

Inglês

(b) for other licensed practices, in particular those forming part of the nuclear fuel cycle, the clearance levels shall comply with the dose criteria for clearance of materials containing artificial radionuclides;

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

tillståndspliktiga serveringslokaler (restauranger, pubar och barer),

Inglês

the licensed hospitality sector (restaurants, pubs and bars),

Última atualização: 2017-04-06
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Utrustningen kan därför dela frekvensband med andra tjänster utan att orsaka skadlig störning, oavsett om dessa tjänster är tillståndspliktiga eller ej, och utrustningen kan samexistera med annan kortdistansutrustning.

Inglês

Therefore such devices can share frequency bands with other services which are, or are not, subject to authorisation, without causing harmful interference, and can co-exist with other short-range devices.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Enheter som med stöd av särskilda eller exklusiva rättigheter tillhandahåller transporttjänster inom linjetrafiken enligt lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) samt kommunala trafikverk och offentliga företag som tillhandahåller allmänheten transporttjänster med buss, spårvagn eller metro eller som ansvarar för driften av nät för tillhandahållande av sådana transporttjänster

Inglês

Entities providing regular coach transport services under a special or exclusive licence pursuant to the laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä//lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991) and municipal transport authorities and public enterprises providing public transport services by bus, rail or underground railway, or maintaining a network for the purpose of providing such transport services.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 2
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Företag som tillhandahåller tillståndspliktiga tjänster i offentlig närtrafik för personbefordran i enlighet med Personenbeförderungsgesetz av den 21 mars 1961, senast ändrad den 21 augusti 2002

Inglês

Undertakings providing, on the basis of an authorisation, short-distance transport services to the public pursuant to the Personenbeförderungsgesetz of 21 March 1961, as last amended on 21 August 2002.

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Hur klassificeras och registreras alla tillståndspliktiga produkter och vem ansvarar för detta?

Inglês

How are all products subject to licensing requirements classified and recorded, and who is responsible for this?

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Sueco

Kontroll av förtecknade produkter (produkter som är tillståndspliktiga eftersom de finns på en förteckning över produkter som omfattas av export- och överföringskontroll)

Inglês

Control of listed products (products subject to licensing because of their inclusion in an export/transfer control list)

Última atualização: 2014-11-21
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: Anônimo

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK