Pergunte ao Google

Você procurou por: dinikonazol (Tcheco - Estoniano)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Estoniano

Informações

Tcheco

Dinikonazol-M

Estoniano

dinikonasool-M

Última atualização: 2014-11-11
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Dinikonazol (suma izomerů)

Estoniano

Dinikonasool (isomeeride summa)

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Tento seznam zahrnuje dinikonazol-M.

Estoniano

Dinikonasool-M kuulub nimetatud loetellu.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

V příloze V se vkládají sloupce pro cyklanilid a dinikonazol.

Estoniano

V lisasse lisatakse järgmised tsüklaniliidi ja dinikonasooli käsitlevad veerud:

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Pro beflubutamid a dinikonazol jsou MLR stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení.

Estoniano

Beflubutamiidi and dinikonasooli jääkide piirnormid on sätestatud kõnealuse määruse III lisa A osas.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dinikonazol-M byla zrušena.

Estoniano

Kõik kehtivad M-dinikonasooli sisaldavate taimekaitsevahendite load on kehtetuks tunnistatud.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Dinikonazol-M by proto neměl být zařazen do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Estoniano

Seepärast ei tuleks dinikonasool-M’i kanda direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Dinikonazol-M se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

Estoniano

Dinikonasool-M’i ei kanta toimeainena direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dinikonazol-M byla odňata do 18. března 2009;

Estoniano

dinikonasool-M’i sisaldavate taimekaitsevahendite load tühistatakse 18. märtsiks 2009;

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dinikonazol-M.

Estoniano

alates käesoleva otsuse avaldamise kuupäevast ei anta ega pikendata lubasid dinikonasool-M’i sisaldavate taimekaitsevahendite jaoks.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Pro dinikonazol-M byla členským státem zpravodajem Francie a veškeré příslušné informace byly předloženy dne 31. května 2007.

Estoniano

Dinikonasool-M’i puhul oli referentliikmesriik Prantsusmaa ja kogu asjaomane teave esitati 31. mail 2007.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Komise posoudila dinikonazol-M v souladu s čl. 11a nařízení (ES) č. 1490/2002.

Estoniano

Komisjon uuris dinikonasool-M’i vastavalt määruse (EÜ) nr 1490/2002 artiklile 11a.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

V příloze III se zrušují sloupce pro 2,4-D, beflubutamid, cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolachlor a metolachlor-S a milbemektin.

Estoniano

III lisast jäetakse välja aineid 2,4-D, beflubutamiid, tsüklaniliid, dinikonasool, florasulaam, metolakloor ja metolakloor-S ja milbemektiin käsitlevad veerud.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Měla by být přijata opatření, která zajistí, aby udělená povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující dinikonazol-M byla ve stanovené lhůtě odňata a nebyla obnovena a aby pro takové přípravky nebyla udělena žádná nová povolení.

Estoniano

Tuleks võtta meetmeid tagamaks, et dinikonasool-M’i sisaldavate taimekaitsevahendite kehtivad load tühistatakse ettenähtud ajavahemiku jooksul, et neid ei pikendata ning et selliste toodete jaoks uusi lubasid ei anta.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

V případě dinikonazolu úřad předložil odůvodněné stanovisko ke stávajícím MLR v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 [6].

Estoniano

Dinikonasooli puhul esitas toiduohutusamet põhjendatud arvamuse [6] jääkide kehtivate piirnormide kohta kooskõlas määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 12 lõikega 1.

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4-D, beflubutamid, cyklanilid, dinikonazol, florasulam, metolachlor a S-metolachlor a milbemektin v některých produktech a na jejich povrchu

Estoniano

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses 2,4-D, beflubutamiidi, tsüklaniliidi, dinikonasooli, florasulaami, metolakloori ja S-metolakloori ja milbemektiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal

Última atualização: 2014-11-18
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Lhůta poskytnutá členskými státy pro likvidaci, uskladnění, uvedení na trh a použití stávajících zásob přípravků na ochranu rostlin obsahujících dinikonazol-M by neměla přesáhnout dvanáct měsíců, aby stávající zásoby směly být použity během nejvýše jednoho dalšího vegetačního období, což zajistí, že přípravky na ochranu rostlin obsahující dinikonazol-M budou dostupné ještě 18 měsíců po přijetí tohoto rozhodnutí.

Estoniano

Liikmesriigi antud ajapikendus dinikonasool-M’i sisaldavate taimekaitsevahendite olemasolevate varude kõrvaldamiseks, ladustamiseks, turuleviimiseks ja kasutamiseks ei tohiks olla pikem kui kaksteist kuud, et võimaldada olemasolevate varude ärakasutamine hiljemalt ühe kasvuperioodi jooksul; sellisel juhul on tagatud, et dinikonasool-M’i sisaldavad taimekaitsevahendid on kättesaadavad veel 18 kuu jooksul pärast käesoleva otsuse vastuvõtmist.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Tímto rozhodnutím není dotčeno předložení žádosti pro dinikonazol-M v souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a nařízením Komise (ES) č. 33/2008 ze dne 17. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o běžný a zkrácený postup pro posuzování účinných látek, které byly součástí pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 uvedené směrnice, nebyly však zařazeny do její přílohy I [4], s ohledem na případné zařazení do přílohy I.

Estoniano

Käesolev otsus ei piira loataotluse esitamist dinikonasool-M’i kohta kooskõlas direktiivi 91/414/EMÜ artikli 6 lõikega 2 ja komisjoni 17. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 33/2008, millega nähakse ette nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kõnealuse direktiivi artikli 8 lõikes 2 osutatud tööprogrammi kuuluvate, kuid direktiivi I lisasse kandmata toimeainete hindamise tava- ja kiirendatud menetlusega, [4] silmas pidades selle hilisemat võimalikku kandmist I lisasse.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Komise vyzvala oznamovatele, aby předložil připomínky k výsledkům posouzení dinikonazolu-M a uvedl, zda má či nemá v úmyslu látku dále podporovat.

Estoniano

Komisjon palus teavitajal esitada omapoolsed märkused dinikonasool-M’i läbivaatamise tulemuste kohta ning teatada, kas ta kavatseb tulevikus aine kasutamist toetada või mitte.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Tcheco

Navzdory argumentům, které oznamovatel předložil, však nelze dané obavy eliminovat, a hodnocení provedená na základě informací, které byly předloženy, neprokázala, že by přípravky na ochranu rostlin obsahující dinikonazol-M mohly za navržených podmínek použití obecně vyhovovat požadavkům stanoveným v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS.

Estoniano

Vaatamata teavitaja esitatud väidetele jäid tõstatatud probleemid siiski lahendamata ning esitatud teabe põhjal koostatud hindamisaruandest ei selgu, et dinikonasool-M’i sisaldavad taimekaitsevahendid võiksid kavandatud kasutustingimustes üldiselt vastata direktiivi 91/414/EMÜ artikli 5 lõike 1 punktides a ja b sätestatud nõuetele.

Última atualização: 2014-11-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK