Pergunte ao Google

Você procurou por: príležitostí (Tcheco - Inglês)

Contribuições humanas

A partir de tradutores profissionais, empresas, páginas da web e repositórios de traduções disponíveis gratuitamente

Adicionar uma tradução

Tcheco

Inglês

Informações

Tcheco

o zriadení Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov

Inglês

relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

- na vytvorení pracovních príležitostí v rámci verejne prospešných prací,

Inglês

to create employment opportunities in services that benefit the general public,

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Rok 2007 sa vyhlasuje za "Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých".

Inglês

The year 2007 shall be designated as the "European Year of Equal Opportunities for All".

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Národné, regionálne a miestne stratégie by mali byť založené na vyčerpávajúcom prieskume investičných príležitostí VTR.

Inglês

National, regional, and local strategies should be based on a comprehensive analysis of RTD investment opportunities.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

júna 2008 o zriadení Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov (kodifikované znenie)

Inglês

2008/590/EC: Commission Decision of 16 June 2008 relating to the setting up of an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men (Codified version)

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

o ustanovení Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) - na ceste k spravodlivej spoločnosti

Inglês

establishing the European Year of Equal Opportunities for All (2007) - towards a just society

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Vidiecke oblasti podobným spôsobom poskytujú služby širšej spoločnosti napríklad vo forme rekreačných príležitostí a vysokohodnotného krajinného prostredia.

Inglês

In a similar way, rural areas provide services to the wider society, for example, in the form of recreational opportunities and highly valued landscapes.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Mel jsem ve své vídenské dobe dost casu a príležitostí k nepredpojatému zkoumáni této otázky a mohl jsem si v denním styku tisícero zpusoby overit správnost tohoto názoru.

Inglês

In my Vienna period I had leisure and opportunity enough for an unprejudiced examination of this question too, and in my daily contacts was able to establish the correctness of this view a thousand times over.

Última atualização: 2018-02-13
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Komisia týmto zriaďuje Poradný výbor pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, ďalej len "výbor".

Inglês

The Commission hereby establishes an Advisory Committee on Equal Opportunities for Women and Men, hereinafter called "the Committee".

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT
Aviso: contém formatação HTML invisível

Tcheco

Jednou z priorít sociálnej agendy 2005 - 2010 je podporovanie rovnakých príležitostí pre všetkých ako prostriedku na dosiahnutie väčšieho sociálneho začlenenia do spoločnosti.

Inglês

One of the priorities of the Social Agenda 2005 to 2010 is the promotion of equal opportunities for all as a means of achieving a more socially inclusive society.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Táto kompetencia zahŕňa uvedomenie si procesu učenia sa a potrieb jednotlivca, určenie dostupných príležitostí a schopnosť prekonať prekážky na účel úspešného vzdelávania sa.

Inglês

This competence includes awareness of one's learning process and needs, identifying available opportunities, and the ability to overcome obstacles in order to learn successfully.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

a) pomáha Komisii pri vyvíjaní nástrojov na monitorovanie, vyhodnocovanie a rozširovanie výsledkov opatrení prijatých na úrovni Spoločenstva na podporu rovnakých príležitostí;

Inglês

(a) assist the Commission in the development of instruments for monitoring, evaluating and disseminating the results of measures taken at Community level to promote equal opportunities;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

d) povzbudzuje výmenu informácií o opatreniach prijatých na všetkých úrovniach na presadenie rovnakých príležitostí a prípadne predkladá návrhy na možnú kontrolnú činnosť;

Inglês

(d) encourage exchanges of information on measures taken at all levels to promote equal opportunities and, where appropriate, put forward proposals for possible follow-up action;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Mediálne gramotné osoby majú možnosť vyberať si na základe informácií, pochopiť povahu obsahu a služieb a využívať celú škálu príležitostí, ktoré ponúkajú nové komunikačné technológie.

Inglês

Media-literate people are able to exercise informed choices, understand the nature of content and services and take advantage of the full range of opportunities offered by new communications technologies.

Última atualização: 2010-09-24
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

V prípade kohéznej politiky by mali akcie v prospech vidieckych oblastí alebo oblastí so znevýhodňujúcimi prírodnými podmienkami vrátane mnohých ostrovných regiónov prispievať k vytvoreniu nových príležitostí prostredníctvom diverzifikácie vidieckeho hospodárstva.

Inglês

For cohesion policy, action in favour of rural areas or for areas with natural handicaps, including many island regions, should contribute to the creation of new opportunities through the diversification of the rural economy.

Última atualização: 2010-09-04
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Výbor pomáha Komisii pri formulovaní a zavádzaní činností Spoločenstva zameraných na presadzovanie rovnakých príležitostí pre ženy a mužov a podporu trvalej výmeny podstatných skúseností, politiky a praxe medzi členskými štátmi a rôznymi zúčastnenými stranami.

Inglês

The Committee shall assist the Commission in formulating and implementing the Community's activities aimed at promoting equal opportunities for women and men, and shall foster ongoing exchanges of relevant experience, policies and practices between the Member States and the various parties involved.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

c) prispieva prostredníctvom svojich stanovísk k príprave výročných správ Komisie o pokroku, ktorý bol vykonaný na dosiahnutie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov;

Inglês

(c) contribute, through its opinions, to the preparation of the Commission's annual report on progress made towards achieving equality of opportunity for women and men;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

Mal by pomôcť sústrediť politickú pozornosť vo všetkých členských štátoch a zmobilizovať každého účastníka s cieľom pohnúť sa smerom k novej rámcovej stratégii Európskej únie, ktorá sa týka nediskriminácie a rovnakých príležitostí, a to aj po roku 2007.

Inglês

It should help to focus political attention in all the Member States and mobilise everyone concerned in order to drive forward the European Union's new non-discrimination and equal opportunities framework strategy, including after 2007.

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

mája 2006 o ustanovení Európskeho roku rovnakých príležitostí pre všetkých (2007) - na ceste k spravodlivej spoločnosti (Text s významom pre EHP)

Inglês

Decision No 771/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 establishing the European Year of Equal Opportunities for All (2007) - towards a just society (Text with EEA relevance)

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Tcheco

a) jedného zástupcu z každého členského štátu z ministerstiev alebo vládnych odborov zodpovedných za presadzovanie rovnakých príležitostí; zástupcu menuje vláda každého členského štátu;

Inglês

(a) one representative per Member State from ministries or government departments responsible for promoting equal opportunities; the representative shall be designated by the government of each Member State;

Última atualização: 2010-09-27
Frequência de uso: 1
Qualidade:

Referência: MatteoT

Consiga uma tradução melhor através
4,401,923,520 de colaborações humanas

Usuários estão solicitando auxílio neste momento:Utilizamos cookies para aprimorar sua experiência. Se avançar no acesso a este site, você estará concordando com o uso dos nossos cookies. Saiba mais. OK