Спросить у Google

Вы искали: corporal (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Corporal punishment

Валлийский

Cosb gorfforol

Последнее обновление: 2013-03-04
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Sweden abolished corporal punishment over 20 years ago

Валлийский

Gwaharddodd Sweden gosb gorfforol dros 20 mlynedd yn ôl

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I concur with Helen Mary Jones and Christine Chapman's remarks on corporal punishment

Валлийский

Yr wyf yn cytuno â sylwadau Helen Mary Jones a Christine Chapman ynghylch cosbi corfforol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It recommended that corporal punishment in families and all other contexts should be prohibited in law

Валлийский

Argymhellodd y dylid gwahardd cosb gorfforol ymhlith teuluoedd ac ym mhob cyd-destun arall o dan y gyfraith

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Last September , corporal punishment was abolished for all pupils including those in the independent sector

Валлийский

Fis Medi diwethaf , gwaharddwyd cosbi corfforol ar gyfer pob disgybl , gan gynnwys disgyblion yn y sector annibynnol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Clearly , that is not coherent and we must end the use of corporal punishment in all care and educational settings

Валлийский

Yn amlwg , nid yw hynny'n gydlynol a rhaid inni roi terfyn ar ddefnyddio cosb gorfforol ym mhob lleoliad gofal ac addysgol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In the past 25 years , a number of countries have banned the use of corporal punishment against children

Валлийский

Yn y 25 mlynedd diwethaf , mae sawl gwlad wedi gwahardd defnyddio cosb gorfforol yn erbyn plant

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The law must change because surely it is nonsense to attempt to define acceptable forms of corporal punishment for children

Валлийский

Rhaid i'r gyfraith newid gan ei bod yn sicr yn nonsens ceisio diffinio mathau derbyniol o gosb gorfforol i blant

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

We banned corporal punishment in prisons many years ago , and it was abolished in schools in 1986 , which is progressive

Валлийский

Gwaharddwyd cosb gorfforol mewn carchardai flynyddoedd yn ôl ac fe'i diddymwyd mewn ysgolion yn 1986 , sy'n gam ymlaen

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It is also unlawful to inflict corporal punishment on pupils in maintained , non-maintained and nursery schools in Wales

Валлийский

Mae hefyd yn anghyfreithlon i ddefnyddio cosb gorfforol yn erbyn disgyblion mewn ysgolion a gynhelir , ysgolion nas cynhelir ac ysgolion meithrin yng Nghymru

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I am reminded of the words of Corporal Jones , ` they don't like it up 'em '

Валлийский

Fe'm hatgoffir o eiriau'r Corporal Jones , ` they don't like it up 'em '

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I welcome the fact that the UN report congratulated the Assembly for adopting regulations prohibiting corporal punishment in all forms of day care , including childminding

Валлийский

Croesawaf y ffaith i adroddiad y Cenhedloedd Unedig longyfarch y Cynulliad am fabwysiadu rheoliadau yn gwahardd cosb gorfforol mewn pob math o ofal dydd , yn cynnwys gwarchod plant

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It abolished corporal punishment over 20 years ago , and contrary to concerns about a rise in the prosecution of parents who hit children , that was not the case

Валлийский

Gwaharddwyd cosbi corfforol yn y wlad honno dros 20 mlynedd yn ôl , ac yn groes i bryderon y byddai mwy o erlyn rhieni am daro'u plant , nid felly y bu

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Like other Members , I welcome the fact that the regulations will mean that corporal punishment can neither be used nor threatened against children while in the care of a registered person

Валлийский

Fel Aelodau eraill , croesawaf y ffaith y bydd y rheoliadau'n golygu na ellir defnyddio na bygwth cosb gorfforol yn erbyn plant tra bônt yng ngofal person cofrestredig

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

On David Davies's comments on corporal punishment , particularly when Ron Davies questioned him , we need to accept that there are severe social problems that cannot be answered in isolation in the classroom

Валлийский

Ynghylch sylwadau David Davies am gosb gorfforol , yn enwedig pan wnaeth Ron Davies ei gwestiynu , rhaid inni dderbyn bod problemau cymdeithasol difrifol na ellir eu datrys ar wahân yn yr ystafell ddosbarth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK