Спросить у Google

Вы искали: flesh and blood (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

Ron Davies mentioned a newspaper report about people entering this country with raw meat in their luggage and blood dripping from it

Валлийский

Crybwyllodd Ron Davies adroddiad papur newydd am bobl yn dod i mewn i'r wlad hon gyda chig amrwd yn eu bagiau a gwaed yn diferu ohono

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It stores tumour and blood samples from cancer patients and , with their permission , allows for further research on those samples

Валлийский

Mae'n storio samplau o dyfiannau a gwaed a gafwyd gan gleifion sydd â chanser ac , o gael caniatâd ganddynt , mae'n hwyluso ymchwil bellach ar y samplau hynny

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

A remarkable decline has taken place in smoking among men , there have been major changes in people's diets and cholesterol and blood pressure levels have fallen

Валлийский

Bu lleihad hynod mewn ysmygu ymhlith dynion , bu newidiadau mawr yn arferion bwyta pobl ac mae lefelau colesterol a phwysau gwaed wedi cwympo

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Will the new contract provide money to upgrade facilities such as portable examination couches and blood pressure monitors so that those living in isolated communities without public transport receive a reliable service ?

Валлийский

A fydd y contract newydd yn darparu arian i uwchraddio cyfleusterau fel gwelyau archwilio cludadwy a pheiriannau monitro pwysedd gwaed fel y gall y rhai sy'n byw mewn cymunedau anghysbell heb drafnidiaeth gyhoeddus gael gwasanaeth dibynadwy ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The National Assembly for Wales would only allow this if a pet meets certain requirements , namely , that it has been fitted with a microchip , vaccinated against rabies , and blood-tested so that it can be shown to have been treated against tapeworm and tick ; that it has been issued with the official pet travel scheme certificat ; and that it has travelled to the UK along approved routes

Валлийский

Ni fyddai Cynulliad Cenedlaethol Cymru ond yn caniatáu hyn os yw anifail anwes yn bodloni gofynion penodol , sef , bod meicrosglodyn wedi'i osod arno , ei fod wedi'i frechu rhag y gynddaredd , a bod ei waed wedi'i brofi fel bod modd dangos ei fod wedi'i drin rhag llyngyr rhuban a throgo ; bod tystysgrif swyddogol y cynllun teithio anifeiliaid anwes wedi'i roi ar ei gyfe ; a'i fod wedi teithio i'r DU ar hyd llwybrau cymeradwyedig

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK