Спросить у Google

Вы искали: i must stay at home because of asthma (Английский - Валлийский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Валлийский

Информация

Английский

I must believe that , simply because of everything that I have done

Валлийский

Rhaid imi gredu hynny , dim ond oherwydd popeth a wneuthum

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I did not say that all young people leave home because of a tiff , but some do

Валлийский

Ni ddywedais fod pob person ifanc yn gadael cartref oherwydd ffrae , ond mae rhai

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In Ireland , students stay at home as a matter of course

Валлийский

Yn Iwerddon , mae'n arferiad i fyfyrwyr aros gartref

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It cannot be allowed to return to its rightful home because of a security problem

Валлийский

Ni chaniateir iddo gael ei ddychwelyd i'w wir gartref oherwydd problem diogelwch

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Free school breakfasts will benefit the children who already get breakfast at home because their parents show a sense of responsibility

Валлийский

Bydd brecwastau am ddim yn yr ysgol o fudd i'r plant sydd eisoes yn cael brecwast gartref am fod eu rhieni'n amlygu ymdeimlad o gyfrifoldeb

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

They will stay at home to avoid danger or perceived danger

Валлийский

Gwnânt aros gartref i osgoi perygl neu berygl canfyddedig

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I will discuss domiciliary care , or home care services , which enable people to stay at home

Валлийский

Trof at ofal yn y cartref , neu wasanaethau gofal yn y cartref , sy'n galluogi pobl i aros gartref

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It is about enabling people to stay at home through adaptation and care support

Валлийский

Ein bwriad yw galluogi pobl i aros gartref drwy addasu eu tai a rhoi cymorth gofal iddynt

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

They are vital in enabling people to stay at home with support in the community

Валлийский

Maent yn hanfodol i alluogi pobl i aros yn eu cartrefi a chael cymorth yn y gymuned

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Many disillusioned people chose to stay at home and receive a higher income on benefits

Валлийский

Dewisodd llawer o bobl ddadrithiedig aros gartref a derbyn incwm mwy drwy fudd-daliadau

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The Minister for Assembly Business ( Andrew Davies ) : I must be careful in what I say because of the danger of being misinterpreted

Валлийский

Y Trefnydd ( Andrew Davies ) : Rhaid imi fod yn ofalus yn yr hyn a ddywedaf oherwydd y perygl o gael fy nghamddehongli

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I must stress that the Assembly has taken this issue forward in the strongest possible way and has secured a European ban on the matter at present because of the issue of cross-contamination

Валлийский

Fodd bynnag , rhaid imi bwysleisio bod y Cynulliad wedi bwrw ymlaen â'r mater hwn yn y modd mwyaf pendant posibl ac wedi sicrhau gwaharddiad Ewropeaidd ar y mater ar hyn o bryd oherwydd mater croeshalogi

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , this also involves enabling people to stay at home rather than to have to go into hospital

Валлийский

Fodd bynnag , mae hyn hefyd yn ymwneud â galluogi pobl i aros adref yn hytrach na gorfod mynd i'r ysbyty

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Kirsty Williams : Under what circumstances could they stay at home , David ?

Валлийский

Kirsty Williams : O dan ba amgylchiadau y caent aros gartref , David ?

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Many people who work from home because of caring responsibilities or lack of job opportunities are unaware that they are entitled to at least the basic minimum wage

Валлийский

Nid yw llawer o bobl sy'n gweithio yn eu cartrefi oherwydd cyfrifoldebau gofal neu ddiffyg cyfleoedd gwaith yn gwybod bod ganddynt hawl i gael o leiaf yr isafswm cyflog sylfaenol

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Sixteen year-olds do not leave home because of a tiff or a family squabble , but as a result of some form of abuse

Валлийский

Nid yw pobl ifanc 16 oed yn gadael cartref oherwydd ffrae neu gecru teuluol , ond yn hytrach o ganlyniad i ryw fath o gamdriniaeth

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

However , I must say that Janet's assertion that because of the delay people have had to wait up to four months , during harsh winter weather , is bogus

Валлийский

Fodd bynnag , rhaid imi ddweud bod honiad Janet bod pobl wedi gorfod aros hyd at bedwar mis , yn ystod tywydd garw'r gaeaf , oherwydd yr oedi , yn anghywir

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

I must confess that this is one of the rare occasions , either at home or abroad , on which you would find me proclaiming myself a New South Welshman

Валлийский

Rhaid imi gyfaddef mai hwn yw un o'r achlysuron prin , gartref neu dramor , pan ddywedwn ar goedd mai brodor o Dde Cymru Newydd ydwyf

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

That is the effect of not providing good preventative care and general support , before people need more intensive care to stay at home

Валлийский

Dyna yw effaith peidio â darparu gofal ataliol da a chymorth cyffredinol , cyn bod angen gofal dwysach ar bobl er mwyn aros gartref

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

They do not lose those key years when they could be bounding up the earnings ladder through having to stay at home due to the absence of good quality , affordable childcare

Валлийский

Ni chollir y blynyddoedd allweddol hynny pan allent fod yn neidio i fyny'r ysgol enillion am eu bod yn gorfod aros gartref oherwydd diffyg gofal plant fforddiadwy o ansawdd da

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK