Спросить у Google

Вы искали: technicality (Английский - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Польский

Информация

Английский

Technicality

Польский

Zasady techniki prawodawczej

Последнее обновление: 2014-01-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

He masters both the operational context and the technicality of aero naval systems.

Польский

Posiada bogatą wiedzę operacyjną i techniczną oraz doświadczenie w dziedzinie lotnictwa i marynarki wojennej systemów uzbrojenia.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

I wish for wisdom more than "practicality" or "technicality" #NoToquenElYasuní

Польский

Marzę o mądrości wykraczającej poza "praktyczność" czy "względy formalne" #NoToquenElYasuní

Последнее обновление: 2016-02-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

The language and the technicality of the applications remain barriers for community and grass roots CSOs to access EU funding.

Польский

Język i techniczna strona aplikacji w dalszym ciągu stanowią bariery w dostępie do funduszy UE dla oddolnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz tych działających na poziomie wspólnot lokalnych.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

KERN AG offers extensive experience of translating specialized texts from the energy industry, irrespective of their scope or technicality.

Польский

KERN Polska posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny energetyki, niezależnie od ich objętości i dziedziny prawa.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

As these are matters of high technicality that are adopted on the basis of commonly agreed principles, they should be trusted to the Commission for the sake of efficiency and simplification.

Польский

Ponieważ są to zadania wysoce techniczne, podejmowane na podstawie wspólnie uzgodnionych zasad, ich realizację należy powierzyć Komisji w celu zapewnienia skuteczności i uproszczenia.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

This political decision cannot be justified on the technicality that the payment had already been delayed once, until after the elections, and that it was just the third in a series of payments.

Польский

Tej decyzji politycznej nie da się uzasadnić techniczną drobnostką, według której płatność była już raz opóźniona do chwili zakończenia wyborów, a ponadto była to trzecia płatność z całej serii.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Wikipedia

Английский

Whereas Directive 85/374/EEC established a fair apportionment of the risks inherent in a modern society in which there is a high degree of technicality;

Польский

Dyrektywa 85/374/EWG dokonała proporcjonalnego podziału ryzyka w nowoczesnym społeczeństwie, w którym występuje wysoki stopień technicyzacji;

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Thus, if the Commission relies on a technicality as the sole reason for distinguishing PCT from all undertakings carrying out public infrastructure in Greece, this formality would be contrary to the principle of legal certainty and legitimate expectations.

Польский

W związku z tym, jeżeli Komisja odróżnia spółkę PCT od wszystkich przedsiębiorstw prowadzących projekty z zakresu infrastruktury publicznej w Grecji wyłącznie na podstawie szczegółu formalnego, taka formalność byłaby sprzeczna z zasadą pewności prawa i uzasadnionymi oczekiwaniami.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Whereas liability without fault on the part of the producer is the sole means of adequately solving the problem, peculiar to our age of increasing technicality, of a fair apportionment of the risks inherent in modern technological production;

Польский

niezależna od winy odpowiedzialność ze strony producenta jest jedynym właściwym środkiem rozwiązania tego problemu, charakterystycznego dla obecnych czasów rosnącej technicyzacji, poprzez sprawiedliwe rozłożenia ryzyka tkwiącego w nowoczesnej technologicznie produkcji;

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 5
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The binding agreement should be transferred, according to a clear timetable, to a ratifiable text, which is more of a technicality, as the content should be provided in an ambitious agreement.

Польский

Wiążące porozumienie powinno zostać przełożone, zgodnie z jasnym harmonogramem, na tekst podlegający ratyfikacji, co stanowi raczej szczegół techniczny, ponieważ jego treść powinna zostać ustalona w ambitnym porozumieniu.

Последнее обновление: 2012-02-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Jesus told them they would devour widows' houses; that is, that they would take advantage of this or that technicality of the Law to take possession of a widow's substance.

Польский

Jezus powiedział im, iż pożerali domy wdów; to znaczy, że przy pomocy niektórych technicznych przepisów prawa, podstępnie i przewrotnie zastosowanych, oni przywłaszczali sobie posiadłości wdów i sierot.

Последнее обновление: 2018-02-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

The Member States should be encouraged to move towards greater uniformity of penalties and comparable levels of – and technicality in – supervision of the market and the distribution of products and services, in order to increase consistency across Europe.

Польский

Należy zachęcać państwa członkowskie do większego ujednolicenia sankcji i do wprowadzenia porównywalnego poziomu i stopnia techniczności kontroli rynku i dystrybucji produktów i usług, by zwiększyć ich spójność w obrębie Europy.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

COMMISSION DIRECTIVE 94/1/EC of 6 January 1994 adapting some technicalities of Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the relating Member States to aerosol dispensers

Польский

DYREKTYWA KOMISJI 94/1/WE z dnia 6 stycznia 1994 r. dostosowująca pewne szczegóły techniczne dyrektywy Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Data subjects are not familiar with the technicalities of joint processing operations or the functioning of IMI and they do not need to be.

Польский

Osoby te nie posiadają – i nie muszą posiadać – wiedzy na temat technicznych aspektów operacji wspólnego przetwarzania lub funkcjonowania systemu IMI.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 3
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

It was the choice of methodology, and not the technicalities of the calculation as such, that was driven by the specific situation on the EU market where the majority of sales are directed to the OEM segment.

Польский

Szczególna sytuacja na rynku UE, w której większość sprzedaży jest ukierunkowana na segment OEM, wpłynęła nie tyle na stronę techniczną samego obliczenia, co na wybór metodyki.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In particular, it considered that the differentiation created by the contested measure, which departed from the general rules of the Spanish accounting and tax systems, could not be justified by reasons linked to technicalities of the tax system.

Польский

Stwierdziła w szczególności, że rozróżnienie wprowadzone przez kwestionowany środek, które odbiega od ogólnych zasad hiszpańskiego systemu rachunkowości i systemu podatkowego, nie może być uzasadnione przyczynami związanymi z technicznymi aspektami systemu podatkowego.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

In particular, it considered that the differentiation created by the measure at issue, which departed from the general rules of the Spanish accounting and tax systems could not be justified by reasons linked to technicalities of the tax system.

Польский

Stwierdziła w szczególności, że rozróżnienie wprowadzone przez przedmiotowy środek, które odbiega od ogólnych zasad hiszpańskiego systemu rachunkowości i systemu podatkowego, nie może być uzasadnione przyczynami związanymi z technicznymi aspektami systemu podatkowego.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Aggressive tax planning consists in taking advantage of the technicalities of a tax system or of mismatches between two or more tax systems for the purpose of reducing tax liability.

Польский

Agresywne planowanie podatkowe polega na wykorzystywaniu aspektów technicznych systemu podatkowego lub rozbieżności pomiędzy dwoma systemami podatkowymi lub większą ich liczbą w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Английский

Typically, those rules define not only the scope of the system, but also the conditions under which the system applies, the rights and obligations of undertakings subject to it and the technicalities of the functioning of the system.

Польский

Zasady te zazwyczaj definiują nie tylko zakres tego systemu, ale także warunki, na jakich system ten ma zastosowanie, prawa i obowiązki przedsiębiorstw podlegających temu systemowi oraz aspekty techniczne dotyczące funkcjonowania systemu.

Последнее обновление: 2019-02-08
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK