Спросить у Google

Вы искали: tribulation (Английский - Хауса)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Английский

Хауса

Информация

Английский

And We sent no prophet unto any township but We did afflict its folk with tribulation and adversity that haply they might grow humble.

Хауса

Kuma ba Mu aika wani Annabi a cikin wata alƙarya ba, fãce Mun kãma mutãnenta da azãba da cũta, tsammãninsu sunã yin ƙasƙantar da kai.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Английский

And We sent not a prophet to any township but We laid hold of the people thereof with tribulation and distress that haply they may humble themselves.

Хауса

Kuma ba Mu aika wani Annabi a cikin wata alƙarya ba, fãce Mun kãma mutãnenta da azãba da cũta, tsammãninsu sunã yin ƙasƙantar da kai.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Go on fighting with them till there is no more a state of tribulation and Allah's way is established instead.

Хауса

Kuma ku yãƙe su har ya zama wata fitina bã zã ta kasance ba, kuma addini ya zama na Allah.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Then changed We the evil plight for good till they grew affluent and said: Tribulation and distress did touch our fathers.

Хауса

Sa'an nan kuma Muka musanya mai kyau a matsayin mummũna, har su yi yawa, kuma su ce: "Cũta da azãba sun shãfi ubanninmu." (sai su kõma wa kãfirci).

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

Thereafter We substituted ease in place of adversity until they abounded and said: even Thus tribulation and prosperity touched our fathers.

Хауса

Sa'an nan kuma Muka musanya mai kyau a matsayin mummũna, har su yi yawa, kuma su ce: "Cũta da azãba sun shãfi ubanninmu." (sai su kõma wa kãfirci).

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

We have sent already unto peoples that were before thee, and We visited them with tribulation and adversity, in order that they might grow humble.

Хауса

Kuma lalle Mun aika zuwa ga al'ummai daga gabãninka, sai Muka kãmã su da tsanani da cũta, tsammãninsu zã su ƙanƙan da kai,

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Английский

Who expend both in joy and tribulation, who suppress their anger and pardon their fellowmen; and God loves those who are upright and do good,

Хауса

Waɗanda suke ciyarwa a cikin sauƙi da tsanani kuma suke mãsu haɗiyẽwar fushi, kuma mãsu yãfe wa mutãne laifi. Kuma Allah Yana son mãsu kyautatãwa.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Английский

When We give mankind a taste of Our blessing, they rejoice therein: but if they encounter tribulation because of their own actions -- they fall into despair.

Хауса

Kuma idan Muka ɗanɗana wa mutãne wata rahama, sai su yi farin ciki da ita kuma idan cũta ta sãme su, sabõda abin da hannayensu suka gabãtar, sai gã su sunã yanke ƙauna,

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Английский

When We said to you, ‘Indeed your Lord encircles those people,’ We did not appoint the vision that We showed you except as a tribulation for the people and the tree cursed in the Quran.

Хауса

Kuma a lõkacin da Muka ce maka, "Lalle ne Ubangijinka Yã kẽwaye mutãne." Kuma ba Mu sanya abin da ya gani wanda Muka nũna maka ba, fãce dõmin fitina ga mutãne, da itãciya wadda aka la'anta a cikin Alƙur'ani.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Английский

It is not righteousness that ye turn your faces to the East and the West; but righteous is he who believeth in Allah and the Last Day and the angels and the Scripture and the prophets; and giveth wealth, for love of Him, to kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; and observeth proper worship and payeth the poor-due. And those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity and time of stress.

Хауса

Bai zama addini ba dõmin kun jũyar da fuskõkinku wajen gabas da yamma, kuma amma addini shi ne ga wanda ya yi ĩmãni da Allah da Rãnar Lãhira da malã'iku da Littattafan sama da Annabãwa, kuma ya bãyar da dũkiya, akan yana son ta, ga mai zumunta da marãyu da matalauta da ɗan hanya da mãsu rõƙo, kuma a cikin fansar wuya, kuma ya tsayar da salla, kuma ya bãyar da zakka, da mãsu cika alkawari idan sun ƙulla alkawarin da mãsu haƙuri a cikin tsanani da cũta da lõkacin yãƙi.

Последнее обновление: 2014-07-03
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK