Спросить у Google

Вы искали: последвалите (Болгарский - Чешский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Болгарский

Чешский

Информация

Болгарский

Той беше потвърден в хода на последвалите едно след друго разширявания на Европейския съюз.

Чешский

Po volbách do Evropského parlamentu se poslanci v Parlamentu sdružují ve skupinách podle svého politického přesvědčení a pří-slušnosti k evropské politické straně, nikoli podle své národnosti. Z

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Последвалите парламентарни деба- за ти и резолюции, както и поръчаното от членовете на Европей- т

Чешский

Rokování a usnesení Parlamentu, která následovala po zák studii studii zadané poslanci, donutila Evropskou komisi vyjasnit a posílit ustanovení týkající se a informovanosti pacientů, sle- dovat je a kontrolovat.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Тази информация обхваща проектодирективите за преговори, приетите директиви за преговори, последвалите преговори и тяхното приключване.

Чешский

Tyto informace se vztahují na návrhy směrnic pro jednání, schválených směrnic pro jednání, následného vedení jednání a ukončení jednání.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Особено активен в това отношение след репресивните мерки срещу мирните демонстрации от 19 декември 2010 г. и последвалите протести.

Чешский

V tomto ohledu byl obzvláště aktivní po zásazích proti pokojným demonstracím dne 19. prosince 2010 a následným protestům.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 4
Качество:

Болгарский

Европейският съвет постигна съгласие по предложенията на Комисията, позволявайки по този начин осъществяването на последвалите законодателни и бюджетни мерки.

Чешский

Na základě revidovaných nařízení Smlouvy se Evropský parlament poprvé podílel na přijetí nařízení o EFRR a ESF prostřednictvím spolurozhodovací procedury. Významná změna přišla ve formě nového

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Последвалите заседания по групи бяха замислени така, че да посочат конкретни успехи, както и използваните методи и инструменти.

Чешский

Následná plenární minizasedání byla zorganizována tak, aby poukázala na konkrétní úspěchy a použité metody a nástroje.Ty byly představeny také podle zvolených témat pomocí případových studií osvědčených postupů.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Въпреки това, в процеса на последвалите една след друга реформи, тя се разграничи от ОСП, като придоби специфично съдържание.

Чешский

Vzhledem k tomu, že populace ryb nerespektují státní hranice a jsou závislé na společných mořských ekosystémech, SRP svěřuje Společenství rozsáhlé kompetence v oblasti řízení přírodních mořských zdrojů.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Договорените през 2005 г. промени доведоха до намаление на базисните цени на захарта в ЕС с 36 % през последвалите няколко години.

Чешский

V důsledku změn dohodnutých v roce 2005 se referenční cena cukru v EU během několika let snížila o 36 %.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Като директор на президентската администрация носи пряка отговорност за организирането на манипулираните избори през 2006 г. и последвалите репресии срещу мирни демонстранти.

Чешский

Bývalý vedoucí úřadu prezidenta, přičemž právě jako vedoucí úřadu prezidenta byl přímo odpovědný za organizaci podvodných voleb v roce 2006 a za následné potlačení pokojných demonstrací.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Окончателният подбор бе направен на базата на предложенията на държавите-членки и последвалите оценки, основаващи се на стриктни критерии.

Чешский

Poslední kapitola vycházela z návrhů členských států a následného posouzení podle přesných kritérií.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

По-проблематично е предаването на последвалите полицейски доклади, особено в казусите, при които те се засекретяват като класифицирана информация, често срещана практика в държавите от ЕС.

Чешский

2009 bylo Eurojustu postoupeno 20 případů korupce (v roce 2008 to bylo 25), ale vzhledem k jejich citlivosti a skutečnosti, že nejsou stále uzavřené, zde nemohou být uvedeny žádné bližší informace.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

внасянето от Комисията на нейната петгодишна програма, на годишната и` работна програма и годишната и` политическа стратегия, както и последвалите разисквания;

Чешский

jednání, na nichž Komise představuje svůj pětiletý plán, roční pracovní program a roční politickou strategii, a rovněž následné rozpravy;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Последвалите парламентарни дебати и резолюции, както и поръчаното от членовете на Европейския парламент проучване подтикнаха Европейската комисия да направи разпоредбите по-ясни и да укрепи тяхното действие относно осведомяването на пациентите, проследяването и наблюдението.

Чешский

Rokování a usnesení Parlamentu, která následovala po studii zadané poslanci, donutila Evropskou komisi vyjasnit a posílit ustanovení týkající se informovanosti pacientů, sledovat je a kontrolovat.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

Въпреки че в първоначалното разследване и в последвалите преразглеждания с оглед изтичането на срока на действие Норвегия беше използвана като държава аналог, настоящата разследване установи, че обстоятелствата по отношение на норвежкия пазар значително са се променили оттогава.

Чешский

Přestože v původním šetření a následných přezkumech před pozbytím platnosti bylo jako srovnatelná země použito Norsko, současné šetření ukázalo, že se mezitím významně změnily okolnosti ohledně norského trhu.

Последнее обновление: 2014-11-10
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

В резултат на Съобщението на Комисията относно политиката за качество на селскостопанските продукти и последвалите дебати е целесъобразно да се запазят секторните или продуктовите пазарни стандарти, за да се вземат под внимание очакванията на потребителите и да се допринесе за подобряване на икономическите условия за производство и предлагане на селскостопански продукти на пазара и на тяхното качество.

Чешский

S ohledem na sdělení Komise o politice jakosti zemědělských produktů a následné debaty je vhodné zachovat obchodní normy podle odvětví nebo produktů, aby se zohlednila očekávání spotřebitelů a přispělo ke zlepšování hospodářských podmínek pro produkci zemědělských produktů a jejich uvádění na trh a k jejich jakosti.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Болгарский

CISA заяви, че след ПР цените на вноса от Китай са се увеличили значително, докато цените на производството на Общността не са последвали същата тенденция, така че подбиването, съществуващо по време на ПР, е било значително намалено или дори премахнато в периода след ПР.

Чешский

Sdružení CISA prohlásilo, že po období šetření ceny čínského dovozu podstatně vzrostly, zatímco ceny výrobního odvětví Společenství se nevyvíjely obdobně, a cenové podbízení, k němuž docházelo v období šetření, bylo prý tedy v období po období šetření podstatně nižší, nebo k němu dokonce nedocházelo vůbec.

Последнее обновление: 2015-01-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Linux2001

Болгарский

Когато е заемал длъжността директор на президентската администрация, е бил смятан за втория най-влиятелен човек на режима и в това си качество носи отговорност за организирането на подправените избори през 2008 г. и 2010 г. и за последвалите репресии срещу мирни демонстранти.

Чешский

V době, kdy vykonával funkci vedoucího úřadu prezidenta, byl považován za druhou nejmocnější postavu režimu a jako takový byl odpovědný za organizaci podvodných voleb v letech 2008 a 2010 a za následné potlačení pokojných demonstrací.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Linux2001

Болгарский

Въпреки че е трудно да се даде количествено определение на точното възможно увеличение на цената вследствие на мерките и на последвалото евентуално свиване на търсенето, следва да се припомнят няколко елемента.

Чешский

I když je obtížné vyčíslit možné zvýšení cen v důsledku opatření a následné možné snížení poptávky, je třeba připomenout některé skutečnosti.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Linux2001

Болгарский

В това отношение следва да се отбележи, че промишлеността на Съюза произвежда и продава разследвания продукт в продължение на повече от 20 години, докато в КНР производството на разглеждания продукт се е развило едва наскоро (около средата на миналото десетилетие), главно поради преференциалните цени и други стимули в Съюза и последвалото увеличение на търсенето.

Чешский

V souvislosti s tím je třeba podotknout, že výrobní odvětví Unie vyrábí a prodává šetřený výrobek již více než 20 let, zatímco odvětví vyrábějící dotčený výrobek v ČLR se rozvinulo teprve nedávno (přibližně v polovině posledního desetiletí), přitahováno hlavně zaručenými výkupními cenami a dalšími politickými pobídkami Unie a následným růstem poptávky.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Linux2001

Болгарский

Поради това може да се заключи, че състоянието на промишлеността на Съюза започва да се подобрява след 2009 г., но нейното възстановяване се забавя от последвалия дъмпингов внос от засегнатата страна.

Чешский

Proto lze učinit závěr, že se stav výrobního odvětví Unie začal po roce 2009 zlepšovat, avšak jeho zotavování bylo následně zpomaleno dumpingovým dovozem z dotčené země.

Последнее обновление: 2014-11-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Linux2001

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK