Спросить у Google

Вы искали: beth sy’n digwydd nesaf (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Beth sy’n digwydd nawr?

Английский

What happens now?

Последнее обновление: 2008-10-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Canfod lle mae'r gair neu'r cymal yn digwydd nesaf

Английский

Find next occurrence of the word or phrase

Последнее обновление: 2014-08-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Bydd swyddog yn cysylltu â chi i ddweud wrthych beth sy’n digwydd yn ystod y broses ymchwilio.

Английский

An officer will contact you to tell you what is happening during the investigation process.

Последнее обновление: 2008-12-11
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Hoffai’r Bwrdd wybod beth sy’n rhwystro cyflawniad?

Английский

The Board would like to know the reason for this.

Последнее обновление: 2007-11-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Croesawn y gwaith sy’n digwydd drwy <PROTECTED> a’r datganiad y bydd ar gael o 2008 ymlaen.

Английский

We welcome the work taking place through <PROTECTED> and the statement which will be available from 2008 onwards.

Последнее обновление: 2008-07-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Dywedodd MR fod y cyflwyniad yn dangos beth sy’n gallu digwydd pan fo buddsoddi’n digwydd mewn perthynas â’r Gymraeg.

Английский

MR said that the presentation demonstrated what can happen when there is investment involving the Welsh language.

Последнее обновление: 2007-10-31
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Deallaf hefyd fod pobl yn teimlo dan bwysau pan fydd y clwyf wedi ei ddarganfod gerllaw ac ni wyddant beth fydd yn digwydd nesaf

Английский

I also understand the stress that people feel when the disease has been identified nearby and they do not know what will happen next

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

A allwch roi mwy o fanylion am y datblygu da sy’n digwydd gyda’r canllaw yma os gwelwch yn dda?

Английский

Could you please provide more details about the good development taking place with these guidelines?

Последнее обновление: 2008-08-27
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

yn galluogi pawb i wybod beth sy’n arfer da mewn perthynas ag iaith a chyflogaeth.

Английский

and makes everyone aware of what constitutes good practice with regard to language and employment.

Последнее обновление: 2009-08-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

“Un o’r prif anawsterau sy’n wynebu Cymru gyfoes yw’r sifft ddemograffig sy’n digwydd o fewn y wlad.

Английский

"One of the main difficulties facing modern Wales is the demographic shift happening in the country.

Последнее обновление: 2009-02-20
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Nid llawdriniaethau ar y galon sydd dan sylw yn unig yma , ond ailsefydlu hefyd a'r hyn sydd yn digwydd nesaf

Английский

This is not only about heart operations , but also rehabilitation and what happens next

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yn unol â chanllaw 6(ii) dylid croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg, fel sy’n digwydd yn Saesneg.

Английский

In accordance with guideline 6(ii) telephone calls in Welsh should be welcomed, as in English.

Последнее обновление: 2009-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Y nod tymor hir yw casglu a rhannu gwybodaeth am weithgareddau iaith Gymraeg sy’n digwydd mewn perthynas â gweithredu strategaethau cymunedol.

Английский

The long-term aim is to collect and disseminate information on Welsh-language activities which take place in relation to implementing community strategies.

Последнее обновление: 2009-10-02
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Gwelir gwaith cyfieithu yn llawer rhy aml yn cael ei gyflawni gan yr unig berson sy’n digwydd bod yn medru siarad Cymraeg.

Английский

Far too frequently, translation work is done by the one person in the office who happens to speak Welsh.

Последнее обновление: 2007-05-18
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae’r hyn sy’n digwydd yng Ngheredigion o ran cyflwyno’r Gymraeg yn fwy helaeth i bob plentyn yn bolisïau sydd angen datblygu arnynt.

Английский

What is happening in Ceredigion with regard to introducing the Welsh language more extensively to every child is a policy which needs to be developed.

Последнее обновление: 2008-04-21
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Rydym ym ymddiddori mewn mynd i’r afael â’r hyn sy’n digwydd er mwyn cynnal deilliannau neu fuddion wedi i’r cyfnod cyllido ddod i ben.

Английский

We are interested in exploring what happens to sustain outcomes or benefits after our funding period ends.

Последнее обновление: 2009-11-05
Частота использования: 2
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae hwn yn ddull rhagweithiol o sicrhau bod dewis iaith yn rhywbeth sy’n digwydd yn naturiol wrth i’r brifysgol gynnal perthynas 1â’r cyhoedd.

Английский

This is a proactive way of ensuring that language choice is something which happens naturally as the university engages with the public1.

Последнее обновление: 2008-10-24
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Y mae cwynion gan ddefnyddwyr cyffredin fod dogfennau a ffurflenni swyddogol yn llawn jargon neu dermau astrus yn rhywbeth sy’n digwydd mewn sawl iaith.

Английский

Ordinary users in many languages complain that official forms and documents are full of jargon or obscure terms.

Последнее обновление: 2007-08-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Hoffem weld mwy o drafodaeth ar y berthynas rhwng cynlluniau iaith sefydliadau addysg uwch a’r datblygiadau sy’n digwydd dan nawdd y Coleg Ffederal tudalen 17.

Английский

We would like to see more discussion on the relationship between the language schemes of higher education establishments and the developments taking place under the auspices of the Federal College page 17.

Последнее обновление: 2010-02-09
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams

Валлийский

Mae'r mater o sut y gall pobl gael y math cywir o gefnogaeth yn hanfodol i'r hyn a fydd yn digwydd nesaf

Английский

The issue of how people can get the right kind of support from their GPs is critical to what happens next

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK