Спросить у Google

Вы искали: cyfrifir (Валлийский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Валлийский

Английский

Информация

Валлийский

Cyfrifir am yr arian hwnnw i'r Cynulliad

Английский

That money is accounted for to the Assembly

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfrifir y fformwla ariannu ar gyfer Cymru ar sail y boblogaeth

Английский

The funding formula for Wales is calculated on a population basis

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Efallai fod angen inni edrych eto ar sut y cyfrifir y grant

Английский

We perhaps need to look again at how the grant is calculated

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhydd fanylion hefyd ar y ffordd y cyfrifir swm y taliadau cosb

Английский

It also details how the penalty charge payments amount is to be calculated

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfrifir yr amcangyfrifon gan ddefnyddio fformiwla y cytunwyd arni gyda chynrychiolwyr y contractwyr

Английский

The estimates are calculated using a formula that has been agreed with contractors ' representatives

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Am bob person nas cyfrifir gan y cyfrifiad , gallai Cymru golli miloedd o bunnoedd

Английский

For each person not counted by the census , Wales could lose thousands of pounds

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfrifir CMC yn hanesyddol ac , felly , yn aml ni chaiff ei ddiweddaru am flynyddoedd

Английский

GDP is calculated historically and , therefore , is often years out of date

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Yr ydym newydd glywed am effeithiau'r ffaith y cyfrifir arian Amcan 1 mewn ewros

Английский

We have just heard about the effects of the fact that Objective 1 funding will be calculated in euros

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfrifir yr asesiad o wariant safonol ar sail ddaearyddol , hynny yw , ar sail 22 o awdurdodau lleol

Английский

The SSA is accounted on a geographical basis , that is , on the basis of 22 local authorities

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfrifir hyn ar sail ffigurau damweiniau ffyrdd , sy'n synhwyrol , ac ar sail y boblogaeth

Английский

The calculation is based on road accident figures , which is sensible , and on the population

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfrifir <PROTECTED> o fewn canllawiau a’r fframwaith a nodir gan Sefydliad a Chyfadran yr Actiwarïau.

Английский

<PROTECTED> are calculated within the guidelines and framework prescribed by the Institute and Faculty of Actuaries.

Последнее обновление: 2007-05-29
Частота использования: 1
Качество:

Источник: LowriWilliams
Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Валлийский

Cyfrifir 65 y cant o'u hincwm sydd yn uwch na lefel y budd-daliadau tuag at dalu eu rhent

Английский

Sixty five per cent of their income above benefits level is taken towards their rent

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Rhaid inni ystyried y cyfraddau gweithgarwch mewn ysbytai o ddifrif , a'r modd y cyfrifir amser y llawdriniaethau

Английский

We need to seriously consider the activity rates in hospitals and how surgery time is calculated

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Pan geir ffioedd ychwanegol , cyfrifir y bydd yn cyrraedd £30 ,000 o dan weinyddiaeth Lafur yn y fan hon

Английский

With top-up fees , it is calculated to reach £30 ,000 under a Labour administration here

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

William Graham : Gwyr Brian yn iawn fod hynny'n ymwneud â'r ffordd y cyfrifir ffigurau

Английский

William Graham : Brian well knows that that is to do with how figures are worked out

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Nid yw ateb tymor hir i ddiwallu anghenion Cymru yn bosibl hyd nes y cynhelir adolygiad trylwyr o'r modd y cyfrifir y grant bloc

Английский

No long-term solution to meeting the needs of Wales is possible until there has been a thorough review of the way the block grant is calculated

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Os cymudwch dros y ffin honno , cyfrifir y cyfoeth a grewch yn eich lle gwaith , ond cyfrifir y gwerth ychwanegol crynswth yn y lle yr ydych yn preswylio

Английский

If you commute across that border , the wealth that you create will be accounted for in the place that you work , but the GVA per head will be counted in the place of residence

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Gobeithiaf , yn y dyfodol , y byddwn yn edrych ar sut y cyfrifir hyn fel y gellir cyflwyno cynlluniau diogelwch ffyrdd arloesol ar draws Cymru

Английский

I hope that , in future , we will look at how this calculation is made so that innovative road safety schemes can be introduced throughout Wales

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Ni chawn fyth wybod a fydd polisïau Peter Law yn llwyddiannus oherwydd un o'r pethau cyntaf a wnaeth eich gweinyddiaeth chi oedd newid sut y cyfrifir digartrefedd

Английский

We will never know whether or not Peter Law's policies will be successful because one of the first things that your administration did was to change how homelessness is calculated

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Валлийский

Cyfanswm y cyllid , felly , yw £33 miliwn neu £36 .5 miliwn , yn ôl y modd y cyfrifir y swm

Английский

Total funding is therefore £33 million or £36 .5 million , depending on how you calculate the sum

Последнее обновление: 2009-11-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Translated.com

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK