Спросить у Google

Вы искали: bryggeriarbejderne (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

Blandt bryggeriarbejderne var der også delte meninger om selvstyret, om end ud fra andre synspunkter.

Английский

Generally, however, the workers' views and demands were met fairly quickly, as happened with for example a wage dispute in the winter of 1980.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Strejken endte med, at bryggeriarbejderne måtte gå i arbejde uden at få et eneste af deres krav opfyldt.

Английский

In the end the workers had to return to work without obtaining any satisfaction.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

De havde ikke til strækkelige erfaringer til selv at udforme selvstyret og fik for lidt hjælp fra ledergruppen. Da bryggeriarbejderne ikke fik støtte fra deres eget forbund, opgav de formelt planerne herom.

Английский

The technical manager and other DfB managers and DfB technicians who were involved in the early planning phases, developed the general con cepts of low manning levels.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

- den enkelte produktionsgruppe skulle omfatte såvel driftspersonale (bryggeriarbejdere) som vedligeholdelsespersonale (håndværkere) med en opblødning af grænserne mellem fag grupperne og mellem de enkelte funktioner i gruppen.

Английский

Before the decision to employ supervisors was taken - and thus in fact to postpone the introduction of autonomous structures indefinitely - objections to the establishment of autonomous groups had, however, been voiced in other quarters.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

- den enkelte produktionsgruppe skulle omfatte såvel driftspersonale (bryggeriarbejdere) som vedligeholdelsespersonale (håndværkere) med en opblødning af grænserne mellem fag grupperne og mellem de enkelte funktioner i gruppen.

Английский

He did not wish to adopt specific solutions and his overalL view was that the brewery should experiment with untraditional forms of organisation involving a high degree of democracy and with participation by everybody in the organisation.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Afstanden mellem de to udgangspunkter afspejlede en mere grundlæggende konflikt mellem specielt de københavnske bryggeriarbejdere og DfB-ledelsen, og var altså ikke blot en for skel i den tekniske vurdering af bemandingsbehovet.

Английский

Consequently, their initial working conditions were very difficult, with the result that their potential was poorly exploited and several managers became sceptical and demotivated with regard to the progressive concepts of organi sation and cooperation.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Allerede inden da var ideerne om at integrere bryggeriarbejdere og håndværkere i samme selvstyrende produktionsenheder og derved opbløde grænserne mellem de to faggrupper i realiteten taget af bordet uden på noget tidspunkt at have været seriøst diskuteret med de pågældende faggrupper. Grunden her til syntes at være, at denne konstruktion ville bryde så ra dikalt med den gældende faggrænsestruktur, at den på forhånd blev opgivet.

Английский

The Fredericia Committee took a sceptical stand towards the intentions regarding the new forms of cooperation and communicated this scepticism to the brewery workers at the Fredericia Brewery (it looks as if the scepticism voiced by the Fredericia Committee was Lost on the brewery workers in the first instance but had an impact in the long run).

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Allerede inden man startede på den egentlige projektering i 1976 forelå der fra den tekniske direktør et foreløbigt bemandingstal på 199 bryggeriarbejdere og 26 håndværkere.

Английский

As distinct from the wor kers, the criteria for recruiting middle management had received little at tention. Furthermore, no manager training Had been organised except for the technical managers.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Bryggeriarbejderforbundet sagde nemlig nej til selvstyrende grupper ud fra en principbeslutning, man havde truffet i forbundet om, at ingen bryggeriarbejder måtte sætte en anden bryggeriarbejder i ar bejde.

Английский

The head of administration, who was to take charge of personnel and industrial relations, went quite far in his interpretation of the inten­tions regarding unconventional and democratic forms of cooperation.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den næste branche, der prægede teknologidebatten, var bryggeribranchen, hvor de københavnske bryggeriarbejdere var truede af såvel ny teknologi som ledelsens planer om udflytning af produktion til provinsen.

Английский

The next industry to have an effect on the technology debate was the brewing industry, when Copenhagen brewery workers were threatened by both new technology and management's plans to move production to the provinces.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den store gruppe af bryggeriarbejdere var ret splittet og tillidsrepræsentanterne var for de flestes vedkommende uerfarne og formåede ikke at skabe sikkerhed og en fælles linie i samarbejdsspørgsmålene.

Английский

In other aspects the influence was indirect, in that they influenced opinion and made others aware of conflicts of interest between workers and employers.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

For bryggeriarbejdernes vedkommende opnåedes den største grad af selvstyre blandt arbejderne i henholdsvis brygprocessen og lageret.

Английский

Middle management felt caught between the workers and top management whom they considered to be too indulgent towards the increasing demands of the rank­and file.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

For de kommende bryggeriarbejderes vedkommende var man ind stillet på at ansætte folk uden specielt branchekendskab.

Английский

The firm was willing to employ people without any special knowledge of the brewing trade.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Fredericiaudvalget har forholdt sig skeptiske overfor de nye samarbejdsintentioner og kommunikeret denne skepsis til FB-bryggeriarbejderne (det ser ud til, at Fredericia-udvalgets skepsis i første omgang "prellede af" på FB-arbejder-ne, men har haft virkning på længere sigt).

Английский

Con tact was, however/· limited to a single meeting between the group management and the union's executive. Once the new employees had been taken on the management intended to set up a structure for close cooperation with the workers, but until that time no workers participated in the planning.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

Her lød Bryggeriarbejderforbundets forhand lingsoplæg, baseret på Fredericiaudvalgets beregninger, på 730 bryggeriarbejdere. Dette tal, som var baseret på, at der skulle være samme bemanding pr. produceret flaske øl som på de københavnske bryggerier, stod i skærende kontrast til FB-ledelsens tal på 134 .

Английский

53 as a group, they were not assigned any special role in the setting up of the organisaiton and the establishment of a management and cooperation policy.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I 1980 fik de københavnske bryggeriarbejdere undertegnet en såkaldt Rammeaftale med De forenede Bryggerier, som ud over investerings- og produktionsgarantier giver tryghed i ansættelsen (dvs. ingen afskedigelser) og en beskæftigelsesgaranti for en del af arbejdsstyrken indtil 1985,

Английский

In 1980, the Copenhagen brewery workers succeeded in pushing through a socalled framework agreement with De forenede Bryggerier (United Breweries), which provides, apart from investment and production guarantees, job security (ie no dismissals) and a guarantee of employment for part of the work force until 1985.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I Danmark er tallet mellem 10 og 15% som regel, men meget højere i visse fag: 54% af bryggeriarbejdere arbejder på skift.

Английский

In Denmark the figure is between 10 and 15% as a rule, but much higher in some trades: 54% of brewery workers work shifts.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I forsommeren gik 3 600 bryggeriarbejdere i strejke, efter at forhandlin gerne om en aftale om virkningerne af indførelsen af ny teknologi var brudt sammen.

Английский

At the beginning of the summer, 3 600 workers in the brewing industry went on strike after the failure of negotiations for an agreement on the impact of introducing new technology.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Konflikten vedrørte anvendelsen af ny teknologi og koncernledelsens ret til at "skalte og valte" med bryggeriarbejdernes job for at bruge en af fagforeningsledernes udtryk. Bemandingskonflikten gav da også anledning til en del omtale såvel i den lokale som den landsdækkende presse.

Английский

The lack of consideration for the development and potential of management participation in the setting-up of a common management policy has hindered the achievement of the objectives in the fields of work organisation and cooperation.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Датский

På selve arbejdspladsen skulle ansatte bryggeriarbejdere oplæres af anlægsleverandørerne.

Английский

The workers would be trained at the brewery itself by the equipment and machinery suppliers.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK