Спросить у Google

Вы искали: højspændingstransmissionsnet (Датский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Английский

Информация

Датский

elværker, der leverer el til højspændingstransmissionsnet

Английский

power plants feeding electricity to a high voltage transmission network,

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Датский

På dette område burde man uddybe emnet elektromagnetisk forurening, kendt som elektrosmog, med henvisning til højspændingstransmissionsnet og deres miljøvirkninger.

Английский

Forgetting for a moment, if I may, my capacity of President-in-Office, let me now turn to a significant question.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den tredje kategori af afgiftslempelser vedrørte store fyringsanlæg i elværker, der leverer el til højspændingstransmissionsnet, og som anvender indenlandsk kul som brændsel.

Английский

The third category of tax reductions concerned large combustion plants of power stations delivering electricity to a high voltage transmission network, using domestic coal as fuel.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Датский

En elmotorvej bør opfattes som en eltransmissionsledning med en betydelig større kapacitet til at transportere kraft end eksisterende højspændingstransmissionsnet, både hvad angår den transmitterede elmængde og den afstand, som transmissionen tilbagelægger.

Английский

An electricity highway should be understood as a an electricity transmission line with significantly more capacity to transport power than existing high-voltage transmission grids, both in terms of the amount of electricity transmitted and the distance covered by this transmission.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den anden kategori af afgiftslempelser vedrører elværker, der leverer el til højspændingstransmissionsnet, og visse store fyringsanlæg, omhandlet i forordningens artikel 23.

Английский

The second category of reductions concerns power plants feeding electricity to a high voltage transmission network, and certain large combustion installations listed under article 23 of the Decree.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Датский

virksomhedsfusioner og/eller oprettelsen af uafhængige selskaber i Danmark, Tyskland, Portugal og Finland samt anmodningen om indføjelse af et sekundært højspændingstransmissionsnet i Luxembourg nødvendiggør ajourføringen af listen;

Английский

Whereas mergers of entities and/or the creation of independent grid companies in Denmark, Germany, Portugal and Finland as well the request for inclusion of a second high-voltage transmission grid in Luxembourg necessitate the updating of the list;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Det kan tage form af en udvidelse af grænseoverskridende netinfrastruktur, som f.eks. North Seas Countries' Offshore Grid Initiative, som søger at udvikle et sammenkoblet højspændingstransmissionsnet i de nordlige have, der forbinder markederne bedre med hinanden og fremmer en sikker integration af offshore vindmølleparker.

Английский

This can take the form of expansion of cross-border network infrastructure, such as the North Seas Countries' Offshore Grid Initiative, which seeks to develop an interconnected high voltage transmission network in the North Seas that will link markets better and facilitate the integration of off-shore wind parks in a secure manner.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Hertil kommer, at der er et akut behov for investeringer i højspændingstransmissionsnet, da utilstrækkelige forbindelser (f.eks. mellem Nord- og Sydtyskland) skaber utilsigtede energistrømme, som truer transmissionssystemernes driftssikkerhed.

Английский

Moreover, investment in high-voltage transmission grids is urgently needed, since insufficient interconnections (e.g. between Northern and Southern Germany) cause unplanned flows of energy which endanger the security of transmission systems' operations.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

I sin beslutning om indledning af proceduren havde Kommissionen vurderet, at afgiftslempelser for elværker, som leverer el til højspændingstransmissionsnet (andet afsnit ovenfor), ikke udgør statsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 1.

Английский

In its Opening Decision, the Commission found that the tax reduction for power plants feeding electricity to a high voltage transmission network (second indent above), did not constitute State aid in the meaning of article 87(1) of the EC Treaty.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Ifølge forordningsudkastet, som forelagt Kommissionen forud for dennes beslutning om at indlede proceduren, er alle operatører, der leverer el til højspændingstransmissionsnet, men som ikke er energiintensive virksomheder og heller ikke omfattet af en frivillig miljøaftale eller kvotehandelsordningen, berettiget til en afgiftslempelse på 43 % i 2005, som nedtrappes med 8 procentpoint hvert år.

Английский

According to the draft Decree as submitted to the Commission before its Opening Decision, all operators that feed electricity to a high voltage transmission network but are neither energy intensive businesses nor covered by a voluntary environmental agreement or a tradable permit scheme, could benefit from 43 % tax reduction in 2005 decreasing by 8 percentage points each year.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Den har således bevilget over 35 mia. ECU til infrastrukturprojekter i løbet af de sidste fem år (1991-1995), herunder et bredt spektrum af land-, sø- og lufttransportforbindelser, flyvekontrol og omladningsterminaler for kombineret transport, konventionelle og lysleder- og satellit-telekommunikationsforbindelser samt naturgasog højspændingstransmissionsnet og distributionsnet.

Английский

The EIB has committed over ECU 35 billion for infrastructure over the past five years (1991-95), including a broad spectrum of land, sea and air transport links, air traffic control and intermodal freight terminals, conventional, fibreoptic and satellite telecommunication links, natural gas and high-voltage electricity transmission and distribution networks.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Disse planer er ambitiøse og ressourcekrævende, men de er afgørende for Fælleskabets fortsatte integration og økonomiske velstand. Den Europæiske Investeringsbank, som er EU's finansieringsinstitut, bidrager i væsentlig grad til at finansiere de transeuropæiske net, navnlig de prioriterede projekter. Investeringsbanken, der kan trække pa sin lange erfaring med infrastrukturinvesteringer, er den vigtigste bankinvesteringspartner for de store infrastrukturprojekter i de fleste EU-lande. Den har således bevilget over 42 mia. ECU til infrastrukturprojekter mellem 1993 og 1997, herunder et bredt spektrum af land-, sø- og lufttransportforbindelser, flyvekontrol og omladningsterminaler for kombineret transport, konventionelle og lysleder- og satellittelekommunikationsforbindelser samt naturgas- og højspændingstransmissionsnet og distributionsnet.

Английский

These are ambitious and costly plans, but ones that form a vital ingredient in the Community's continued integration and in its economic well-being.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK