Спросить у Google

Вы искали: bogføringssystemet (Датский - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Датский

Голландский

Информация

Датский

Her har vi brug for flere informationer i bogføringssystemet.

Голландский

Daarvoor hebben we meer informatie nodig uit de boekhouding.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Budgetkontroludvalget vil stille yderligere spørgsmål om reformen af regnskabs- og bogføringssystemet.

Голландский

Verder heeft de Commissie begrotingscontrole vragen over de hervorming van het financieel beheer en de boekhouding.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Regnskabsføreren udfører den anvisningsberettigedes ordrer, og han har ansvaret for, at bogføringssystemet er rigtigt.

Голландский

De rekenplichtige voert de instructies van de ordonnateur uit, en hij is ervoor verantwoordelijk dat het systeem van de boekhouding in orde is.

Последнее обновление: 2012-03-23
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Afdelingen for Finansielle Anliggender vil i 1999 koncentrere sig om at installere og indføre bogføringssystemet SI2, som er udviklet af Europa-Kommissionen i samarbejde med en gruppe af organer koordineret af Erhvervsuddannelsesinstituttet i Torino.

Голландский

Wat betreft computerondersteund vertalen zal het Vertaalbureau in 1999 het gebruik van het systeem Translator's Workbench zodanig uitbreiden dat het niet alleen toegankelijk wordt voor de eigen vertalers en voor de vertaling van de merken, maar eveneens voor de externe freelance vertalers voor de vertaling van ieder type document.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Oversættelsescentret er af den overbevisning, at installationen af de forskellige moduler, som bogføringssystemet består af, vil gøre det muligt at forbedre de finansielle oplysninger, som gives til bestyrelsen og Revisionsretten.

Голландский

Dit heeft tot gevolg dat het aantal gebruikers in belangrijke mate zal toenemen. Tegelijkertijd en teneinde de beperkingen van dit systeem zowel in technisch opzicht als wat betreft capaciteit te overwinnen, gaat het Vertaalbureau intensiever gebruik maken van SYSTRAN en een openbare aanbesteding uitschrijven voor een geautomatiseerd vertaalsysteem waarin het beheer van de gegevensbanken en de documentenstroom zijn opgenomen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Датский

Elektronisk bogføringssystem

Голландский

Giraal systeem

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Et upålideligt administrations- og bogføringssystem til overvågning og registrering af dyr

Голландский

Beheers- en boekhoudsysteem voor de controle en de registratie van dieren niet betrouwbaar

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

4. opfordrer instituttet til at optrappe sine bestræbelser på så hurtigt som muligt at få etableret et integreret bogføringssystem samt at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at kontrollere anlægsaktiverne, herunder afskrivningerne; opfordrer Kommissionen til at give instituttet den fornødne hjælp, navnlig i forbindelse med integration af bogføringssystemet;

Голландский

4. Roept de Stichting ertoe op zich harder in te spannen om zo spoedig mogelijk een geïntegreerd boekhoudsysteem op te zetten en in bedrijf te nemen en de maatregelen goed te keuren die noodzakelijk zijn voor het volgen van de vaste activa, met inbegrip van afschrijvingen; verzoekt de Commissie de Stichting de hulp te bieden die zij nodig heeft, met name bij de integratie van het boekhoudsysteem;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Fra 1. januar 2007 anvendes det økonomisk baserede princip som defineret i bilag III som grundlag for registrering af data om valutatransaktioner og periodiseringer i fremmed valuta i Eurosystemets bogføringssystemer.

Голландский

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de economische benadering gebruikt als grondslag voor het verwerken van deviezentransacties en overlopende posten, luidende in vreemde valuta, in de administratieve systemen van het Eurosysteem.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Источник: IATE

Датский

I nærværende sag er arbejdet principielt gjort lettere for Kommissionen, idet RTP faktisk har anvendt et analytisk bogføringssystem, der gør det muligt at kvantificere de kompensationsberettigede udgifter afholdt af virksomheden i forbindelse med udførelsen af hver enkelt af de kompensationsberettigede public service-opgaver.

Голландский

In het onderhavige geval wordt de taak van de Commissie in beginsel vergemakkelijkt door het feit dat RTP een analytisch boekhoudsysteem heeft opgezet waarmee het mogelijk is de subsidiabele kosten die door de onderneming zijn gemaakt, te kwantificeren om te voldoen aan elk van de openbaredienstverplichtingen ten aanzien waarvan compensatie mogelijk is.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Indtil 31. december 2006 registreres data i Eurosystemets bogføringssystem efter kontantprincippet (afviklingsprincippet).

Голландский

De kasbasisbenadering wordt gebruikt als grondslag voor het verwerken van gegevens in de administratieve systemen van het Eurosysteem tot en met 31 december 2006.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 4
Качество:

Источник: IATE

Датский

RTP udarbejdede faktisk rapporter vedrørende sine public service-forpligtelser for perioden mellem 1992 og 1998 med en beskrivelse af opfyldelsen af hver enkelt public service-forpligtelse og angivelse af udgifter for hver enkelt forpligtelse på baggrund af et analytisk bogføringssystem.

Голландский

RTP heeft in de periode 1992-1998 ook metterdaad dergelijke verslagen overgelegd waarin werd beschreven op welke wijze iedere openbaredienstverplichting was vervuld en waarin de kosten van elk van die verplichtingen werden aangegeven aan de hand van een analytisch boekhoudkundig systeem.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Selv om rapporterne om public service-forpligtelsen ikke altid var ledsaget af en revisionsrapport, sikrede reglerne for bogføringssystemet endvidere, at udgifterne for hver kompensationsberettiget public service-forpligtelse kunne kortlægges og kontrolleres korrekt.

Голландский

Bovendien garanderen, hoewel de verslagen over de openbare dienst niet stelselmatig vergezeld waren van een accountantsverklaring, de stringente regels van de analytische boekhouding dat de kosten van elk van de openbaredienstopdrachten ten aanzien waarvan mogelijk compensaties worden betaald, konden worden geïdentificeerd en naar behoren gecontroleerd.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Beregningssystem, der anvendes i forbindelse med kontrakter med omkostningsdeling og hvorved kontrahenter, der ikke har et bogføringssystem, der klart viser de enkelte udgiftsposter, kan vælge fuldt ud at få dækket projektomkostninger, der overstiger dem, der dækkes af andre indtægtskilder.

Голландский

Een boekhoudsysteem dat wordt gebruikt bij contracten voor gezamenlijke rekening, waarbij de contractanten rekenschap afleggen voor ieder onderdeel van de kosten waarvoor zij vergoeding verlangen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Beslutning, hvori sagsøgeren ikendes en bøde for hemmeligt bogføringssystem

Голландский

Beschikking waarbij aan verzoekster een boete werd opgelegd wegens het aanhouden van een geheime boekhouding

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Den største hindring, vi har været udsat for i vort arbejde, skyldes den ufuldstændige karakter af det bogføringssystem, der er blevet anvendt for den del, der vedrører de finansielle støttebeløb.

Голландский

Onze voornaamste handicap was de onvolledigheid van het boekhoudkundig schema dat werd gebruikt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de financiële steun.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Der var ikke fundet beviser påbetaling af det relevante beløb dér. Der var heller ingen spor efter nogen betaling frakontoret for teknisk bistand i Kommissionens interne bogføringssystem.

Голландский

Daarin werdgeen enkel bewijs voor de betaling van het betrokken bedrag gevonden.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Desuden bør medlemsstaterne tilskyndes til at indføre eller fortsat anvende et forsvarligt bogføringssystem, hvoraf det til enhver tid fremgår, i hvilket omfang de enkelte tilpasningsforanstaltninger er gennemført. Det bør også sikres, at medlemsstaterne, når de ikke får brug for flere af de afsatte midler, omgående giver meddelelse herom.

Голландский

Bovendien zou er bij de Lid-Staten op moeten worden aangedrongen dat zij een deugdelijke boekhouding opzetten, c.q. bijhouden, waaruit te allen tijde de stand van de afwikkeling van de afzonderlijke aanpassingsmaatregelen kan worden afgelezen, voorts moet erop worden toegezien dat de Lid-Staten onmiddellijk kenbaar maken dat zij geen bijdragen meer zullen afroepen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Det er karakteristisk for Fællesskabernes bogføringssystem, at beløb, der er skyldige pr. 31. december, men som endnu ikke er ind- eller udbetalt, ikke i alle tilfælde opføres på status eller indgår i årets forvaltningsregnskab.

Голландский

Ecu vertegenwoordigt de verplichtingen van de Gemeenschappen per 31 december 1987, en zou bij het gebruikelijke boekhoudingssysteem geheel of gedeeltelijk in de jaarrekening en de balans per 31 december 1987 worden opgenomen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Датский

Det er karakteristisk for Fællesskabernes bogføringssystem, at beløb, der er skyldige pr. 31. december, men som endnu ikke er ind- eller udbetalt, ikke i alle tilfælde opføres på status eller indgår i årets forvaltningsregnskab.

Голландский

In de tabel wordt dus informatie verstrekt die de geconsolideerde jaarrekening aanvult.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK