Спросить у Google

Вы искали: moterų ratų sistemos 9 pratybos (Литовский - Английский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Литовский

Английский

Информация

Литовский

Plg. MTTV ir naujovių diegimo sistemos 9 skyrių.

Английский

Cf. R&D&I Framework, Chapter 9.

Последнее обновление: 2014-11-17
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Литовский

Patį riedėjimo triukšmą sukelia bendras rato ir geležinkelio nelygumas ir bėgių kelio bei rato sistemos dinaminė elgsena.

Английский

The rolling noise itself is caused by the combined wheel and rail roughness and by the dynamic behaviour of the track and wheel-set.

Последнее обновление: 2014-11-07
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

ES elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistema 9

Английский

EU Regulatory Framework for electronic communications networks and services 9

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Suleidus rekomenduojama praplauti intraveninę sistemą 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekciniu tirpalu, taip užtikrinant, kad būtų suleista visa dozė.

Английский

Following administration, it is recommended that the intravenous line be flushed with sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) solution for injection to ensure administration of the complete dose.

Последнее обновление: 2017-04-26
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Komisija yra įsipareigojusi užtikrinti, kad ES piliečių pagrindinės teisės į privatumą ir asmens duomenų apsaugą būtų visapusiškai užtikrinamos taikant patikimą duomenų apsaugos teisinę sistemą(9).

Английский

The Commission is committed to ensuring that EU citizens’ fundamental rights to privacy and the protection of their personal data are fully guaranteed by a robust legal framework for data protection (9).

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

6-ojoje AVP klimato kaita vadinama „neišspręsta ateinančio dešimtmečio ir vėlesnio laikotarpio problema“ ir šia programa siekiama padėti įgyvendinti ilgalaikį tikslą „stabilizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamus į orą kiekius tokiame lygyje, kuris neleistų pasireikšti žalingam antropogeniniam poveikiui klimato sistemai“9.

Английский

The 6th EAP recognises climate change as "an outstanding challenge for the next 10 years and beyond" and aims to contribute to the long-term objective of "stabilising greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system"9.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Предупреждение: Содержит скрытое HTML-форматирование

Литовский

Turėtų būti paremtos priemonės sukurti NEMO sistemą (1−2 km tikslumas) ir NEMO−MED sistemą (9−12 km tikslumas).

Английский

The instruments for developing the NEMO system (resolution of 1-2 km) and the NEMO‑MED system (resolution of 9-12 km) should be bolstered.

Последнее обновление: 2017-04-06
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

2002 m. gruodžio 30 d. Komisijos sprendime 2003/24/EB dėl integruotosios kompiuterinės veterinarijos sistemos [9] nustatyta, kad antrajame etape Komisija turi sukurti naują Animo sistemą.

Английский

Commission Decision 2003/24/EC of 30 December 2002 concerning the development of an integrated computerised veterinary system(9) lays down that in a second phase, the Commission is to develop the new Animo system.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 3
Качество:

Литовский

2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvoje 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms [9] nustatyta, kad valstybei narei būdingų skaitinių fiskalinių taisyklių laikymosi stebėseną nacionaliniu lygmeniu turėtų atlikti nepriklausomos įstaigos arba įstaigos, turinčios funkcinę autonomiją.

Английский

Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States [9] established that monitoring of compliance with country-specific numerical fiscal rules should be supported at national level by independent bodies or bodies endowed with functional autonomy.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Savikreipių ratų sistema – tokia sistema, kurioje vairavimo jėgas sukuria vilkiko važiavimo krypties pokytis ir kurioje vairuojamųjų priekabos ratų riedėjimas yra visada susietas su santykiniu kampu tarp priekabos rėmo išilginės ašies arba ją atstojančio krovinio ir porėmio, prie kurio yra pritvirtinta (pritvirtintos) ašis (ašys), išilginės ašies.

Английский

‘Self-steering’ means equipment in which the steering forces are produced by a change in direction of the towing vehicle and in which the movement of the steered trailer wheels is firmly linked to the relative angle between the longitudinal axis of the trailer frame or a load replacing it and the longitudinal axis of the sub-frame to which the axle(s) is (are) attached;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos pagal Bendrijos teisės aktus, visų pirma pagal 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2807/83, nustatantį išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles [4],1986 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2930/86, nustatantį žvejybinių laivų charakteristikas [5], 1987 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1381/87, nustatantį išsamias žvejybos laivų ženklinimo ir jų dokumentacijos taisykles [6], 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3880/91 dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo [7], 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą [8], 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2244/2003, nustatantį išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų [9], 2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose [10] ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1098/2007.

Английский

Fishing opportunities should be used in accordance with Community legislation, and in particular with Commission Regulation (EEC) No 2807/83 of 22 September 1983 laying down detailed rules for recording information on Member States’ catches of fish [4], Council Regulation (EEC) No 2930/86 of 22 September 1986 defining characteristics for fishing vessels [5], Commission Regulation (EEC) No 1381/87 of 20 May 1987 establishing detailed rules concerning the marking and documentation of fishing vessels [6], Council Regulation (EEC) No 3880/91 of 17 December 1991 on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the North-East Atlantic [7], Council Regulation (EEC) No 2847/93 of 12 October 1993 establishing a control system applicable to the common fisheries policy [8], Commission Regulation (EC) No 2244/2003 of 18 December 2003 laying down detailed provisions regarding satellite-based Vessel Monitoring Systems [9], and Council Regulation (EC) No 2187/2005 of 21 December 2005 for the conservation of fishery resources through technical measures in the Baltic Sea, the Belts and the Sound [10] and Regulation (EC) No 1098/2007.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Visų pirma valstybės narės turi garantuoti, kad pašarų verslo operatoriai savo rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (HACCP) sistemoje [9] kritinei ribai svarbiuose valdymo taškuose, skiriančiuose priimtinumą ir nepriimtinumą, nustatyti ir nustatytiems rizikos veiksniams išvengti, šalinti ar sumažinti taikytų 5 punkte minėtas orientacines vertes.Valstybės narės, taikydamos šias orientacines vertes, turi atsižvelgti į tai, kad toksinų koncentracijos grūduose ir grūdų produktuose orientacinės vertės yra nustatytos tiriant jiems atspariausias gyvūnų rūšis, todėl šias vertes derėtų laikyti didžiausiomis leistinomis orientacinėmis vertėmis.

Английский

Member States should ensure, in particular, that feed business operators use in their Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system [9] the guidance values referred to in point 5 to determine the critical limits at critical control points which separate acceptability from unacceptability, for the prevention, elimination or reduction of identified hazards.In applying these guidance values, Member States should take into account the fact that the guidance values for cereals and cereal products have been determined for the most tolerant animal species and are therefore to be considered as upper guidance values.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Visos nuorodos į 1970 m. balandžio 21 d. Tarybos sprendimą dėl valstybių narių finansinių įnašų pakeitimo Bendrijų nuosavais ištekliais [8], 1985 m. gegužės 7 d. Tarybos sprendimą 85/257/EEB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [9], Sprendimą 88/376/EEB, Euratomas arba Sprendimą 94/728/EB, Euratomas laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Английский

Any references to the Council Decision of 21 April 1970 on the replacement of financial contributions from Member States by the Communities' own resources(8), to Council Decision 85/257/EEC, Euratom of 7 May 1985 on the Communities' system of own resources(9), to Decision 88/376/EEC, Euratom, or to Decision 94/728/EC, Euratom shall be construed as references to this Decision.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Литовский

kompiuterizuota sistema 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1152/2003/EB dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo [10] nustatyta akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir stebėjimo kompiuterizuota sistema;9)

Английский

‘computerised system’ means the computerised system for the movement and surveillance of excise goods established by Decision No 1152/2003/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 2003 on computerising the movement and surveillance of excisable products [10];

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

savikreipių ratų sistema - tai tokia sistema, kurioje vairavimo jėgas sukuria vilkiko važiavimo krypties pokytis ir kuriame vairuojamųjų priekabos ratų riedėjimas yra visada susietas su santykiniu kampu tarp priekabos rėmo išilginės ašies arba ją atstojančio krovinio ir porėmio, prie kurio yra pritvirtintas (pritvirtinti) tiltas (tiltai), išilginės ašies.

Английский

Self-steering equipment in which the steering forces are produced by a change in direction of the towing vehicle and in which the movement of the steered trailer wheels is firmly linked to the relative angle between the longitudinal axis of the trailer frame or a load replacing it and the longitudinal axis of the sub-frame to which the axle(s) is (are) attached.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Литовский

LSS – laivų stebėjimo sistemos pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2244/2003, nustatantį išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų [9], skirtos bet kokio ilgio laivams;

Английский

‘VMS’ means vessel monitoring systems according to Commission Regulation (EC) No 2244/2003 of 18 December 2003 laying down detailed provisions regarding satellite-based Vessel Monitoring Systems [9] for vessels of any length;

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Siekiant teisinio tikrumo ir siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse nuostatos traktuojamos vienodai, reikia nustatyti bendrą datą, nuo kurios turėtų būti nustatytos pagal šį reglamentą pataisytos mokesčių sumos, kaip apibrėžta 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos [9], 2 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje.

Английский

For reasons of legal certainty and to ensure equal treatment amongst Member States, it is necessary to set a common date upon which the levies corrected in accordance with this Regulation should be established within the meaning of the second subparagraph of Article 2(2) of Council Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 of 22 May 2000 implementing Decision 2007/436/EC, Euratom on the system of the European Communities own resources [9].

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Be kita ko, turėtų būti atsižvelgta į 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvoje 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms [9] nustatytų būtiniausių reikalavimų ir kitų sutartų pageidautinų fiskalinės drausmės reikalavimų laikymąsi;

Английский

That consideration should include the minimum requirements as laid down in Council Directive 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of the Member States [9] and other agreed desirable requirements for fiscal discipline.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Литовский

Bet kuriuo atveju Komisija būtų padariusi tokias pačias išvadas, netgi jeigu priemonės būtų vertinamos pagal šiuo metu galiojančią Valstybės pagalbos laivų statybai sistemą [9].

Английский

In any case, the Commission would have reached the same conclusion even if the measures were assessed on the basis of the current framework on State aid to shipbuilding [9].

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 2
Качество:

Литовский

Šio reglamento 2 straipsnio b punkte nurodytiems žvejybos laivams taikomas 2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2244/2003, nustatantis išsamias nuostatas dėl palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemų [9].

Английский

Commission Regulation (EC) No 2244/2003 of 18 December 2003 laying down detailed provisions regarding satellite-based Vessel Monitoring Systems [9] shall apply to fishing vessels as referred to in Article 2(b) of this Regulation.

Последнее обновление: 2014-11-21
Частота использования: 1
Качество:

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK