Спросить у Google

Вы искали: zustellungsbevollmächtigten (Немецкий - Голландский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Немецкий

Голландский

Информация

Немецкий

einen Zustellungsbevollmächtigten in dem Bezirk des angerufenen Gerichts benennen

Голландский

binnen het rechtsgebied van het gerecht dat over de zaak oordeelt een procesgemachtigde aanwijzen

Последнее обновление: 2014-11-14
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

d) die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten am Ort des Gerichtssitzes;

Голландский

de domiciliekeuze van de interveniënt ter plaatse waar het Gerecht is gevestigd;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Das Gleiche gilt für die Anschrift von Parteien, die keinen Zustellungsbevollmächtigten in Luxemburg bestimmt haben.

Голландский

Hetzelfde geldt voor het adres van de partijen die niet te Luxemburg domicilie kiezen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

Kent de wetgeving van de aangezochte lidstaat echter geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesgemachtigde aan.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

Kent de wetgeving van de lidstaat van tenuitvoerlegging echter geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesgemachtigde aan.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsmitgliedstaats nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

Kent echter het recht van de aangezochte lidstaat geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesgemachtigde aan.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsstaats nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

Kent echter de wetgeving van de aangezochte Staat geen woonplaatskeuze, dan kan de verzoeker een procesgemachtigde aanwijzen.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Namen und Wohnsitz des Antragstellers; d) die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten am Ort des Gerichtssitzes;

Голландский

d) de domiciliekeuze van de interveniënt ter plaatse waar het Hof is gevestigd; e)

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

der Pflicht, auf ihrem Hoheitsgebiet eine Anschrift oder eine Vertretung zu haben oder eine dort zugelassene Person als Zustellungsbevollmächtigten zu wählen;

Голландский

de verplichting voor de dienstverrichter op hun grondgebied een adres of een vertegenwoordiger te hebben of bij een gemachtigd persoon domicilie te kiezen;

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Der Bürge muss in den Vertragsparteien, die durch das betreffende Versandverfahren berührt werden, ein Wahldomizil begründen oder einen Zustellungsbevollmächtigten benennen.

Голландский

De borg moet in elke overeenkomstsluitende partij die bij het desbetreffende gemeenschappelijk douanevervoer betrokken is, woonplaats kiezen of een gemachtigde aanstellen.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist die Gemeinschaft eine dieser Vertragsparteien, so muss der Bürge in jedem einzelnen Mitgliedstaat ein Wahldomizil begründen oder einen Zustellungsbevollmächtigten benennen.

Голландский

Indien de Gemeenschap een van deze overeenkomstsluitende partijen is, moet de borg in elke lidstaat van de Gemeenschap woonplaats kiezen of een gemachtigde aanstellen.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist das Wahldomizil im Recht des Mitglied­staats, in dem die Vollstreckung erwirkt werden soll, nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

Kent de wetgeving van de aangezochte lidstaat echter geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesgemachtigde aan.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

Ist das Wahldomizil im Recht des Mitgliedstaats, in dem die Vollstreckung erwirkt werden soll, nicht vorgesehen, so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

Kent de wetgeving van de aangezochte lidstaat echter geen woonplaatskeuze, dan wijst de verzoeker een procesgemachtigde aan.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: IATE

Немецкий

(2) Besteht die Sicherheitsleistung in einer Bürgschaft, so hat der Bürge in jedem Mitgliedstaat ein Wahldomizil zu begründen oder einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Голландский

2. Wanneer de zekerheid door een borg wordt gesteld, moet deze in elke lidstaat woonplaats kiezen of in elke lidstaat een gemachtigde aanstellen.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Für Rechtsstreitigkeiten aus dieser Bürgschaft ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk sich das Wahldomizil oder der Wohnsitz (Sitz) des Zustellungsbevollmächtigten befindet.

Голландский

De rechters in wier rechtsgebieden de woonplaatsen van de borg en van de lasthebber zijn gelegen, zijn bevoegd kennis te nemen van de geschillen betreffende deze borgtocht.

Последнее обновление: 2014-10-19
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Die in dieser Verfahrensordnung vorgesehenen Zustellungen werden vom Kanzler in der Weise veranlasst, dass dem Zustellungsbevollmächtigten des Empfängers eine Abschrift des betreffenden Schriftstücks entweder auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein übermittelt oder gegen Quittung übergeben wird.

Голландский

De in dit reglement voorziene betekeningen geschieden door de griffier aan de gekozen woonplaats, hetzij door toezending bij aangetekende postzending met bericht van ontvangst van een afschrift van de akte welke wordt betekend, hetzij door terhandstelling van dit afschrift tegen ontvangstbewijs.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Die in dieser Verfahrensordnung vorgesehenen Zustellungen werden vom Kanzler in der Weise veranlaßt, daß dem Zustellungsbevollmächtigten des Empfängers eine Abschrift des betreffenden Schriftstücks entweder auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein übermittelt oder gegen Quittung übergeben wird.

Голландский

De artikelen 12 tot en met 15 en 18 zijn van toepassing op de rechters, de griffier en de toe gevoegde rapporteurs van, alsmede op de advocaten-generaal bij het Hof van Justitie, onverminderd de bepalingen van artikel 3 van de Protocollen betreffende het Statuut van het Hof van Justitie nopens de vrijstelling van rechtsvervolging van de rechters en de advocaten-generaal. ten-generaal.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Die in dieser Verfahrensordnung vorgesehenen Zustellungen werden vom Kanzler in der Weise veranlaßt, daß dem Zustellungsbevollmächtigten des Empfängers eine Abschrift des betreffenden Schriftstücks entweder auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein übermittelt oder gegen Quittung übergeben wird.

Голландский

Na de indiening van de memorie in interventie bepaalt de president in voorkomend geval een termijn waarbinnen partijen op die memorie kunnen antwoorden.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Entscheidung über die einstweiligen Anordnungen die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten am Ort des Gerichtssitzes oder die Angabe eines beim Gericht vorhandenen technischen Kommunikationsmittels, mittels dessen der Vertreter des Antragstellers Zustellungen entgegenzunehmen bereit ist;

Голландский

Beslissing ten aanzien van de voorlopige maatregelen de domiciliekeuze van de interveniënt ter plaatse waar het Gerecht is gevestigd, of de vermelding van het technisch communicatiemiddel waarover het Gerecht beschikt en waarmee de vertegenwoordiger van de interveniënt instemt voor het in ontvangst nemen van alle te betekenen stukken;

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Sehen die Rechtsvorschriften eines dieser Länder ein Wahldomizil nicht vor, so hat der Bürge in diesem Land einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen; die in Absatz 4 Unterabsätze 2 und 4 vorgesehenen Verpflichtungen sind entsprechend zu vereinbaren.

Голландский

Wanneer de wetgeving van een land niet voorziet in de mogelijkheid om woonplaats te kiezen, wijst de borg in dit land een lasthebber aan die gemachtigd is alle voor de borg bestemde mededelingen te ontvangen. De verbintenissen in punt 4, tweede en vierde alinea, moeten op overeenkomstige wijze worden bedongen.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK