Спросить у Google

Вы искали: der anfragende provider (Немецкий - Польский)

Переводы пользователей

Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.

Добавить перевод

Немецкий

Польский

Информация

Немецкий

In diesem Fall erhält der Anfragende eine endgültige Antwort so schnell wie möglich.

Польский

Artykuł 9ODPOWIEDZI NA PIŚMIE I TERMIN ICH UDZIELENIAPersonel ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wszystkie żądania udzielenia informacji skierowane do Sekretariatu Generalnego niezwłocznie i zasadniczo w ciągu 15 dni od otrzymania prośby.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Im Kopf jeder Nachricht sind der anfragende Mitgliedstaat, die anfragende Stelle in diesem Mitgliedstaat und der betreffende Nutzer sowie der Grund der Anfrage anzugeben.

Польский

Nagłówek każdej wiadomości zawiera informacje o składających wniosek państwie członkowskim, organizacji w tym państwie oraz użytkowniku.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Der anfragende Mitgliedstaat kann, wenn sein innerstaatliches Recht dies vorschreibt, eine beschleunigte Bearbeitung seiner Anfragen erbitten, und der die Anfrage empfangende Mitgliedstaat nimmt dann unverzüglich die Abrufe vor.

Польский

Zapytujące państwo członkowskie może zwrócić się o zastosowanie przyspieszonego trybu przetwarzania jego zapytań, jeżeli jest to przewidziane w prawie krajowym, a wtedy zapytane państwo członkowskie bezzwłocznie przeprowadza przeszukania.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Dieses Feld enthält die von der anfragenden Stelle erwartete Höchstzahl von Kandidaten zur Überprüfung.

Польский

To pole zawiera maksymalną liczbę kandydatów (potencjalnych trafień) do weryfikacji oczekiwanych przez agencję inicjującą.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Ergibt die Prüfung, dass ein Eigentümer oder Mitglied der Geschäftsleitung der anfragenden Druckerei wegen einer seine berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellenden, strafbaren Handlung verurteilt worden ist, erfolgt keine Freigabe der relevanten Informationen an die anfragende Druckerei.

Польский

Jeżeli badanie wykaże, że którykolwiek z właścicieli lub członków kadry kierowniczej zakładu drukarskiego składającego wniosek był skazany za przestępstwo związane z jego działalnością zawodową, informacja nie jest przekazywana zakładowi drukarskiemu wnioskującemu o jej wydanie.

Последнее обновление: 2014-11-15
Частота использования: 5
Качество:

Немецкий

Einige der von der anfragenden Behörde benötigten Informationen werden in Ihrer Behörde wahrscheinlich sofort verfügbar sein.

Польский

Pewne informacje, o które prosi organ wysyłający wniosek, mogą być dostępne w dokumentacji własnej Twojego organu.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Diese Informationen werden der anfragenden Stelle binnen 30 Tagen nach Erhalt der Anfrage übermittelt.

Польский

Informacje takie przekazuje się stronie wnoszącej o nie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Antwortende Behörde: Die antwortende Behörde erhält von der anfragenden Behörde eine Informationsanfrage und ist für deren Beantwortung zuständig.

Польский

● aktualizacja danych zamieszczonych w systemie IMI na temat jego organu,rejestracja dodatkowych użytkowników w jego organie,zmiana praw użytkowników w jego organie,zmiana haseł użytkowników w jego organie.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Jedoch konnten die so erteilten Informationen aufgrund der unterschiedlichen Verfahren für die Eingabe und die Aktualisierung der Daten der Steuerpflichtigen in den nationalen Datenbanken zu einer Irreführung der anfragenden Wirtschaftsbeteiligten und zu Rechtstreitigkeiten führen.

Польский

Jednakże zważywszy na zróżnicowanie procedur w odniesieniu do rejestracji i aktualizacji danych podatników w krajowych bazach danych oraz na proces potwierdzania informacji, konkretne informacje mogą wprowadzać w błąd podmioty składające zapytania, a w konsekwencji stanowić podstawę do sporów prawnych.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Die Agentur unterbreitet der anfragenden Regulierungsbehörde bzw. der Kommission sowie der Regulierungsbehörde, die die fragliche Entscheidung getroffen hat, innerhalb von vier Monaten ihre Stellungnahme.

Польский

Agencja przekazuje swoją opinię odpowiednio urzędowi regulacji, który jej zażądał, lub Komisji, a także urzędowi regulacji, który podjął przedmiotową decyzję, w terminie czterech miesięcy.

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Sollten Schwierigkeiten auftreten, weil Sie z. B. den Dienstleister nicht identifizieren können oder Sie die Informationen nicht schnell beschaffen können, weil sie für Sie nicht unmittelbar verfügbar sind und Sie erst andere zuständige Behörden kontaktieren müssen, haben Sie dies der anfragende Behörde umgehend mitzuteilen und sich um eine für beide Seiten zufriedenstellende Lösung zu bemühen.

Польский

W razie wystąpienia trudności, na przykład niemożności identyfikacji usługodawcy lub szybkiego zdobycia informacji, na przykład z powodu braku bezpośredniego dostępu do informacji i konieczności nawiązania kontaktu z innymi właściwymi organami, powinieneś (powinnaś) niezwłocznie poinformować organ wysyłający wniosek i podjąć próbę znalezienia rozwiązania zadowalającego obydwie strony.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Die ESMA übermittelt der anfragenden zuständigen Behörde nach Erhalt der Unterrichtung und des Antrags nach Absatz 1 innerhalb von sechs Monaten eine Entscheidung, in der festgestellt wird,

Польский

Po otrzymaniu powiadomienia i wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, w ciągu sześciu miesięcy ESMA kieruje do składającego wniosek właściwego organu decyzję zawierającą:

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

„Push-Methode“ das Verfahren, bei dem die Fluggesellschaft die benötigten PNR-Daten in die Datenbank der anfragenden Behörde einspeist;

Польский

„metoda dostarczania” (push method) oznacza metodę polegającą na przekazywaniu przez przewoźników lotniczych wymaganych danych PNR do baz danych organów, które zwróciły się o przekazanie tych danych;

Последнее обновление: 2017-04-07
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Die von den einzelnen Mitgliedstaaten bereitgestellten DNA-Profildaten müssen mit einem gemeinsamen Datenschutzstandard übereinstimmen, so dass der anfragende Mitgliedstaat eine Information hauptsächlich über Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung (HIT oder No-HIT) erhält, wobei im Trefferfall (HIT) zugleich eine Identifizierungsnummer ohne personenbezogene Daten übermittelt wird.

Польский

Dane o profilu DNA przekazane przez każde państwo członkowskie muszą być przygotowane zgodnie ze wspólną normą ochrony danych, tak by państwo członkowskie występujące z wnioskiem otrzymało odpowiedź wskazującą głównie HIT (trafienie) lub NO-HIT (brak trafienia) wraz z numerem identyfikacyjnym w przypadku trafienia, która nie zawiera żadnych informacji osobowych.

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

Der Trefferbericht wird der anfragenden nationalen Kontaktstelle übermittelt und zudem der befragten nationalen Kontaktstelle zugeleitet (um ihr die Abschätzung der Art und Anzahl möglicher zusätzlicher Anfragen nach Personendaten und weiteren mit dem DNA-Profil verknüpften Informationen gemäß Artikeln 5 und 10 des Beschlusses 2008/615/JI zu ermöglichen).

Польский

Zgłoszenie zgodności będzie przesyłane do krajowego punktu kontaktowego występującego z wnioskiem i zostanie także udostępnione krajowemu punktowi kontaktowemu otrzymującemu wniosek (w celu umożliwienia mu oszacowania charakteru i liczby ewentualnych kolejnych wniosków o dalsze dostępne dane osobowe i inne informacje związane z profilem DNA odpowiadającym trafieniu zgodnie z art. 5 i art. 10 decyzji 2008/615/WSiSW).

Последнее обновление: 2014-11-13
Частота использования: 1
Качество:

Немецкий

(2) Geht innerhalb einer Frist von vier Monaten keine Antwort bei der anfragenden Behörde ein, so geht diese davon aus, daß in den konsultierten Mitgliedstaaten keine Instrumente oder Apparate hergestellt werden, die den Instrumenten oder Apparaten, für die Abgabenbefreiung beantragt worden ist, gleichwertig sind.

Польский

2. Jeżeli w ciągu czterech miesięcy organy zasięgające opinii nie otrzymają żadnej odpowiedzi, uznają, że w Państwach Członkowskich, do których zwrócono się o opinię, nie są wytwarzane równoważne przyrządy do tych, które są przedmiotem wniosku o zwolnienie z należności celnych przywozowych.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

(3) Erweist sich die Viermonatsfrist für die konsultierte Behörde als zu kurz, so teilt sie dies der anfragenden Behörde mit und gibt die Frist an, in der mit ihrer endgültigen Antwort zu rechnen ist; diese Frist darf jedoch höchstens zwei weitere Monate betragen.

Польский

3. W przypadku gdy okres czterech miesięcy okaże się niewystarczający dla organów, których opinii się zasięga, poinformują one o tym organy zasięgające opinii oraz jednocześnie wyznaczają okres, w którym można oczekiwać od nich ostatecznej odpowiedzi. Okres ten nie może jednakże przekraczać następnych dwóch miesięcy.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

(4) Der betreffende Mitgliedstaat teilt der anfragenden Stelle vor Ablauf des dritten Monats nach der Anfrage die Bezugsnummer des Vorgangs und die getroffenen Folgemaßnahmen mit.

Польский

4. Przed końcem trzeciego miesiąca następującego po miesiącu wniosku, określonego w ust. 2, zainteresowane Państwo Członkowskie poinformuje osobę składającą wniosek o numerze referencyjnym i o podjętym działaniu.

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

C ) ERWEIST SICH DIE FRIST VON ZWEI MONATEN FÜR DIE BEFRAGTE STELLE ALS ZU KURZ , SO TEILT SIE DIES DER ANFRAGENDEN BEHÖRDE UNTER ANGABE DES ZEITPUNKTS MIT , BIS ZU DEM MIT EINER ENDGÜLTIGEN ANTWORT ZU RECHNEN IST ; DIE FRIST DARF JEDOCH ZWEI MONATE NICHT ÜBERSCHREITEN .

Польский

c) w przypadku gdy okres dwóch miesięcy okaże się niewystarczający dla organów, których opinii się zasięga, poinformują one o tym organy zasięgające opinii oraz określą okres, w którym można oczekiwać od nich ostatecznej odpowiedzi. Okres taki nie może jednak przekraczać dwóch miesięcy;

Последнее обновление: 2014-10-23
Частота использования: 2
Качество:

Источник: Анонимно

Немецкий

Da die zuständige Behörde, welche das Ersuchen um Informationen erhalten hat, für die Überwachung des Dienstleistungserbringers zuständig ist, wird sie im Normalfall über die angeforderten Informationen verfügen und diese der anfragenden Behörde somit sehr kurzfristig zur Verfügung stellen können.

Польский

Ponieważ właściwy organ, do którego skierowany jest wniosek, odpowiada za nadzorowanie usługodawcy, zazwyczaj będzie on posiadać żądane informacje, przez co będzie w stanie bardzo szybko przekazać informacje właściwemu organowi występującemu z wnioskiem o ich udzielenie.

Последнее обновление: 2014-02-06
Частота использования: 1
Качество:

Источник: Анонимно

Несколько пользовательских переводов с низким соответствием были скрыты.
Показать результаты с низким соответствием.

Получите качественный перевод благодаря усилиям
4,401,923,520 пользователей

Сейчас пользователи ищут:Для Вашего удобства мы используем файлы cookie. Факт перехода на данный сайт подтверждает Ваше согласие на использование cookies. Подробнее. OK